Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken is een bij wet ingesteld onafhankelijk adviescollege dat de regering en het parlement adviseert over het vreemdelingenrecht en het vreemdelingenbeleid