1. Vacatures
  2. Voorzitter Raad van Commissarissen Arbo Unie

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Commissarissen Arbo Unie

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Onderneming
Arbo Unie is een van de grootste landelijke dienstverleners in de bedrijfsgezondheidszorg en richt zich naast begeleiding bij verzuim en re-integratie nadrukkelijk op preventie van gezondheidsschade. Gericht op de circa 96 procent actief werkenden in Nederland, is het primaire doel van Arbo Unie om mensen een leven lang optimaal te laten werken op een veilige, gezonde en productieve manier, met plezier en passend bij hun eigen kracht.
Arbo Unie heeft zo’n 40 vestigingen over heel het land en in totaal zijn er circa 800 medewerkers in dienst. In de komende jaren zal Arbo Unie zijn vestigingennetwerk concentreren zodat er naar verwachting gewerkt gaat worden met 25 à 30 vestigingen.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht.

Missie en visie
Professionele kwaliteit, sociale cohesie en een gezonde bedrijfsvoering zijn de speerpunten van het beleid van Arbo Unie. De hoogwaardige kennis van professionals en de sterke betrokkenheid bij opdrachtgevers vormen de kracht van de organisatie. In een veranderende markt - met minder verplicht af te nemen diensten en dalend verzuim - legt Arbo Unie zich steeds meer toe, als adviseur van werkgevers en werknemers, op het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid van mensen op de werkvloer. Arbo Unie hanteert hierbij een multidisciplinaire aanpak. Met een heldere positiebepaling gericht op kwaliteit, samenwerken en resultaat is Arbo Unie voornemens de beste arbodienst van Nederland te zijn.

Structuur
Arbo Unie BV is voor 100% eigendom van Stichting Arbo Unie Nederland (StAUN). De Stichting Arbo Unie Nederland is in 2003 ontstaan uit een fusie van 19 regionale stichtingen.
De stichting waarborgt de onafhankelijkheid van Arbo Unie BV.
Arbo Unie heeft ook een 100% belang in een aantal dochterondernemingen:
- BeLife (een landelijke speler in de medisch specialistische revalidatiezorg); - Fysergo (landelijk interventiebedrijf); - Port Health Center Rotterdam (huisartsen- en passantenzorg in het havengebied).
De dienstverlening van Arbo Unie in Nederland is integraal georganiseerd vanuit vier regio’s. De vier kerngebieden: Verzuim & Re-integratie, Keuringen, Interventies en Risico-management werken daarin nauw samen. Klanten worden op die manier via korte lijnen en een multidisciplinaire samenwerking adequaat ondersteund. Daarnaast bevordert deze structuur de efficiency van de bedrijfsvoering.


Uitdagingen
Arbo Unie is een organisatie in beweging. Het betreft een voorwaartse beweging wel te verstaan. Daar ging een moeilijke periode aan vooraf. In de periode 2004 - 2012 heeft Arbo Unie verliesjaren gekend. Veel energie is sindsdien gestoken in de bedrijfsvoering om de verhouding directe en indirecte medewerkers beter met elkaar in evenwicht te brengen. Zo
zijn de kosten van de overhead verlaagd. Ook zijn de bedrijfsprocessen vereenvoudigd en gedigitaliseerd en wordt er gewerkt aan optimalisatie van het CRM-systeem en het kern-systeem voor contractbeheer en facturatie. Het zijn belangrijke mijlpalen om de ambitie van Arbo Unie te realiseren in het zijn van een moderne dienstverlener.

In een markt die al jaren te maken heeft met krimp vanwege een daling van het ziekteverzuim, gewijzigde wet- en regelgeving en een lange periode van economische teruggang, heeft Arbo Unie het afgelopen jaar haar positie goed weten te handhaven. De afgelopen twee jaar is er een positief resultaat behaald.

Arbo Unie is, kortom, veel beter in control dan enkele jaren geleden. Het perspectief om mensen een leven lang optimaal te laten werken, dat is waar Arbo Unie voor gaat en staat. Om dit te bewerkstelligen heeft men zich het doel gesteld om kwalitatief de beste arbodienst van Nederland te zijn. Een arbodienst waar professionals hun verantwoordelijkheid krijgen en nemen om op een kwalitatief overtuigende manier hun vak uit te oefenen.
In dit kader heeft men drie belangrijke strategische thema's geformuleerd waaraan de belangrijkste besluiten getoetst worden. Deze thema's zijn: kwaliteit in alles wat men doet, sociale cohesie en bedrijfseconomisch gezond zijn.

Mede in dit kader is ervoor gekozen om een bestuurder met inhoudelijke expertise op te nemen in de raad van bestuur (de Chief Health Officer) om de organisatie op professioneel, vakinhoudelijk vlak meer 'gezicht en zwaarte' te geven, oftewel 'de professional in the lead'.
Ook is men gestart met het opzetten van een Leerhuis. Om de beste arbodienst te zijn dient Arbo Unie niet alleen de beste mensen in huis te halen, maar is het ook zaak de bestaande medewerkers de kans te geven zich verder te ontwikkelen. Zo werkt Arbo Unie verder om zowel voor haar klanten als voor haar medewerkers de beste arbodienst van Nederland te zijn.

Functieprofiel
Voorzitter raad van commissarissen Arbo Unie.

Plaats in de organisatie
De Stichting Arbo Unie Nederland waarborgt de onafhankelijkheid van Arbo Unie BV. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Mevrouw mr. W. Sorgdrager, voorzitter;
  • De heer dr. R.L. Vreeman, secretaris;
  • Mevrouw M.R. Milz, penningmeester.

Arbo Unie BV heeft daarnaast eveneens een separate raad van commissarissen. De raad van commissarissen bestaat momenteel uit vier leden:

  • De heer drs. E.A.R.J. Lohman, voorzitter, oud-voorzitter raad van bestuur van het UMC
    St. Radboud te Nijmegen (uittredend);
  • De heer drs. W.A.W. Wolfs RA, oud-partner PwC, oud-CFO Atlas Professionals;
  • De heer prof. dr. W. van Mechelen, emeritus hoogleraar Sociale Geneeskunde, VU Medisch Centrum;
  • Mevrouw mr. C.M. Benninga, directeur en coach bij Bureau Benninga.

De raad van commissarissen houdt toezicht op de uitvoering van het beleid van de raad van bestuur van Arbo Unie. De raad van commissarissen brengt eveneens kennis, deskundigheid en relevante contacten in. Daarnaast zijn de commissarissen beschikbaar voor advies. De leden van de raad van bestuur worden voorgedragen en benoemd door de raad van commissarissen. Ook de remuneratie van de directieleden wordt door de commissarissen verzorgd. De leden van de raad van commissarissen worden voorgedragen door de raad van commissarissen zelf. De aandeelhoudersvergadering is verantwoordelijk voor de benoeming van de commissarissen.

De raad van bestuur (duaal bestuur) van Arbo Unie bestaat uit twee leden:
- Mevrouw drs. L. van Breugel;
- De heer prof. dr. W. van Rhenen.

Profiel 'ideale kandidaat'

Opleiding en ervaring
Voor wat betreft de beoogde opvolging van de huidige voorzitter raad van commissarissen, zoekt Arbo Unie naar een impactvol zwaargewicht. Iemand met veel bestuurlijke ervaring en met een commerciële, bedrijfsmatige achtergrond alsook ervaring en affiniteit met de gezondheidszorg. Het is van belang dat de nieuw beoogde voorzitter raad van commissarissen een ondernemend persoon is met ruime ervaring binnen de zakelijke dienstverlening. Veel waarde wordt gehecht aan coachende, inspirerende eigenschappen. Iemand die van nature overwicht heeft en authentiek optreedt zonder aan stijlflexibiliteit in te boeten.

De voorzitter raad van commissarissen heeft daarnaast oog voor de relatie tussen management en professie en zicht op het strategisch management van de organisatie.

De voorzitter raad van commissarissen beschikt over academisch niveau, ruime bestuurlijke ervaring levert een concrete bijdrage vanuit achtergrond en ervaring. De voorzitter heeft voorts het vermogen netwerken te onderhouden en constructief in te brengen ten behoeve van de organisatie.

De voorzitter is in staat vanuit rust en overzicht de raad aan te sturen en verbinding te creëren. De te werven voorzitter laat ruimte aan de leden en is in staat te zorgen voor een teamgevoel binnen de raad. Specifiek geldt dat hij/zij eveneens de verbinding tot stand weet te brengen tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur.

Aangezien de voorzitter sparringpartner is voor de raad van bestuur is een persoonlijke 'fit' met de bestuurders van groot belang. Beschikken over ervaring als toezichthouder is vereist voor de voorzitter.

De voorzitter raad van commissarissen is eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur en beschikt over de capaciteit het beleid van Arbo Unie en het functioneren van de bestuurders te toetsen en op hoofdlijnen, vanuit een goed inzicht in de actuele (externe) ontwikkelingen, een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden. Tevens dient de voorzitter een constructieve relatie met de medezeggenschapsorganen op te bouwen en te onderhouden. Het is mede van belang dat de voorzitter raad van commissarissen voldoende tijd ter beschikking heeft voor een goede invulling van deze rol alsmede een bepaalde mate van flexibiliteit.

Eigenschappen
De voorzitter raad van commissarissen wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen:
- integer met overtuigend gezag, zowel binnen de organisatie als daarbuiten;
- tactvol, politiek sensitief met goed gevoel voor interne en externe verhoudingen;
- analytisch, strategisch en kunnen objectiveren en abstraheren;
- natuurlijk overzicht; een helicopterview;
- coachend leiderschap;
- oog voor de stakeholders en professionals;
- affiniteit en ervaring met de zorgsector en zakelijke dienstverlening.

Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie te sturen aan Caroline Lapidaire of Freek Muller van Holtrop Ravesloot. Een vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Graag ontvangen wij uiterlijk 31 december uw reactie via reacties@holtropravesloot.nl.