Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Chief Economist

Chief Economist

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Salarisindicatie:
€ 6525 - € 8773 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten.
Wij willen marktproblemen oplossen en waar mogelijk voorkomen door het effectief en efficiënt inzetten van ons brede palet aan instrumenten. Dit doen we door toezicht te houden op de mededinging in het algemeen (kartelvorming, marktmacht, fusies en overnames) een aantal specifieke sectoren waarbinnen onvoldoende ‘natuurlijke’ concurrentie bestaat (energie, vervoer, telecom, post, zorg en drinkwater) en de rechten en belangen van consumenten.

De ACM kent negen organisatieonderdelen die nauw verbonden zijn. De toezichtsdirecties ‘Consumenten’, ‘Telecom, Vervoer en Post’, ‘Energie’, ‘Mededinging’ en ‘Zorg’, de directies ‘Juridische Zaken’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuur, Beleid en Communicatie’ en het Economisch Bureau. Bij de ACM werken vanuit Den Haag ruim 550 professionals. We werken binnen verschillende hechte Europese netwerken van collega-autoriteiten.

De ACM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ACM bepaalt zelf de prioriteiten en komt onafhankelijk tot besluiten. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle besluiten, de strategie en agenda van de ACM en een effectieve uitvoering daarvan.

Economisch Bureau en de ACM Academie

De Chief Economist (CE) geeft leiding aan het Economische Bureau (EB) en de Academie, is lid van het Strategisch Bestuurlijk Overleg van de ACM en rapporteert direct aan het Bestuur. De Chief Economist geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur en directeuren van de ACM.
Bij het EB en de Academie werken 18 medewerkers.

Het Economisch Bureau (EB) bevordert en bewaakt de economische kwaliteit van besluiten en andere instrumenten die de ACM inzet bij de uitoefening van haar taken.

Het EB ondersteunt het bestuur en de directies bij het maken van economische analyses, zowel met kwalitatieve economische argumentatie als met meer kwantitatieve analyses. Het EB draagt bij aan de ontwikkeling van ACM-breed strategisch portfoliomanagement. Het bureau heeft een prominente rol in het kennisnetwerk Effectmeting en opbrengstbepaling, neemt deel aan het debat met vakgenoten over mededinging, regulering en consumententoezicht en levert een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen en buiten de ACM. Het EB doet ook zelfstandig onderzoek en publiceert daarover.

De ACM Academie ondersteunt de ACM door het ontwerpen, uitvoeren en waar nodig inkopen van kwalitatief goede opleidingsprogramma’s die passen bij de leerbehoefte en ontwikkeling van de organisatie. De Academie versterkt de verbinding met de buitenwereld door samenwerking met universiteiten, andere toezichthouders en de rijksoverheid.

De opgave

  • De CE versterkt de verbinding met de buitenwereld. Het EB neemt actief deel aan het debat over mededinging, regulering en consumententoezicht en draagt nieuwe inzichten aan over relevante (strategische) thema’s of nieuwe methoden en technieken.
  • De CE heeft een belangrijke rol in de strategische keuzes die de ACM maakt. Hij /zij doet met het bureau voorstellen voor concrete handhavingsacties om meer impactvol te handhaven. Het EB heeft een belangrijke rol in de reviewfunctie binnen de ACM.
  • De CE draagt bij aan het ontwikkelen van programma’s en het geven van onderwijs aan de ACM Academie, en werkt samen met universiteiten.
  • De CE doet onderzoek op het gebied van mededingingseconomie, behavioural industrial organization, detectie, reguleringsvraagstukken en consumentenbescherming.
  • De CE onderhoudt contacten met collega-toezichthouders in binnen- en buitenland. Hij/zij vertegenwoordigt de ACM en draagt uit waar de ACM voor staat en wat de ACM doet. Ook haalt de CE (inter-)nationaal goede ideeën en best practices op ten bate van de ACM.

Functie-eisen

Wat vraagt dit van u?

De Chief Economist is werkzaam op inhoudelijk en bestuurlijk topniveau. Het is een sleutelfunctie, waarbij samenwerken op verschillende niveaus van cruciaal belang is. U bent in staat om de missie, visie en standpunten van de ACM overtuigend uit te dragen.

U bent gepromoveerd en heeft een duidelijk profiel in de wetenschappelijke wereld. Een positie als hoogleraar geldt als een pre. U heeft leidinggevende ervaring bij toegepast economisch onderzoek op één of meer terreinen waarop de ACM actief is. Daarnaast heeft u praktische ervaring in het markttoezicht of bijvoorbeeld in een onafhankelijke economische denktank of in de consultancy en bent vertrouwd met de mogelijkheden van big data. U heeft een goed (internationaal) netwerk.

U bent een samenbindend leider, geeft inspirerend richting en bent resultaatgericht. U weet een goede balans te vinden tussen inhoud, proces en relatie. Ook biedt u medewerkers perspectief en stimuleert persoonlijke en professionele ontwikkeling. U bent didactisch vaardig. Het creëren van een veilig werkklimaat is daarbij voorwaarde. U neemt initiatief maar laat ook voldoende ruimte aan anderen om initiatieven te ontplooien. U bent creatief en durft tegen te denken. Ook onder stress behoudt u uw scherpte. U bent omgevings- en bestuurssensitief.

In de rijksbrede Visie op publiek leiderschap worden de kernkwaliteiten benoemd waarover iedere publiek leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst

Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD). Ervaring in meerdere contexten, (bijv. uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

  • topmanagers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
  • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van 3 jaar is wenselijk. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.