1. Vacatures
  2. Autoriteit Persoonsgegevens

Bekijk alle vacatures van Autoriteit PersoonsgegevensMissie, visie en kernwaarden


De Autoriteit Persoonsgegevens staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.


Onze missie


Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.


Onze visie


Het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens is fundamenteel voor de werking van de rechtstaat. De Autoriteit Persoonsgegevens beschermt dit grondrecht door:

- overtredingen van de wet aan te pakken;
- over nieuwe regelgeving te adviseren;
- op de hoogte te zijn van de dilemma’s die in de samenleving spelen op het gebied van de privacy;
- overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties alert te maken op hun verantwoordelijkheid bij de bescherming van persoonsgegevens;
- informatie te verstrekken waarmee mensen hun recht kunnen uitoefenen;
- resultaten van toezicht en handhaving openbaar te maken;
- nationaal en internationaal samenwerking te zoeken ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens.


Onze kernwaarden


De Autoriteit Persoonsgegevens is onafhankelijk. Dat betekent dat wij binnen de kaders van de wet onze eigen koers bepalen. Wij kiezen prioriteiten op basis van de ernst en de omvang van overtredingen. Intern bevorderen wij de onafhankelijke denkkracht van onze medewerkers.

Deskundigheid staat bij de Autoriteit Persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wij zetten ons dan ook volledig in om hoogwaardig werk af te leveren. Daartoe werken wij samen in multidisciplinaire teams. De Autoriteit Persoonsgegevens investeert in kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van zijn medewerkers.

De Autoriteit Persoonsgegevens is transparant over zijn resultaten en keuzes, creëert draagvlak voor zijn werk en nodigt uit tot dialoog. Wij zijn open, eerlijk en zichtbaar. Intern bevorderen wij een positieve en open werksfeer.

De Autoriteit Persoonsgegevens werkt aan de bescherming van een grondrecht. Daar zijn wij trots op. Wij zijn betrokken bij ons werk en bij elkaar en staan met beide benen in de samenleving.