1. Vacatures
 2. Directeur Bedrijfsvoering & Advies t.b.v. AWVN

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Bedrijfsvoering & Advies t.b.v. AWVN

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profiel directeur bedrijfsvoering & advies bij AWVN te Den Haag

Inleiding
AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland, opereert in een dynamische en maatschappelijk relevante omgeving. Men combineert consultancy aan individuele ondernemingen en bedrijfstakken met haar positie in het sociaal domein ('plek in de polder'). AWVN adviseert ondernemingen en organisaties over de ontwikkeling van hun organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden.

De afgelopen jaren is sterk ingezet op professionalisering van mens en organisatie met hoogwaardige datagedreven dienstverlening rondom werkgeven. De drie ambities voor de komende jaren zijn het vergroten en verbreden van het netwerk, toonaangevend zijn op werkgeven en (ontwikkelen naar) een datagedreven hoogwaardige dienstverlener.

Door de unieke combinatie van advisering en beleidsontwikkeling is AWVN binnen de context van de Nederlandse arbeidsverhoudingen dé adviesorganisatie op het terrein van (strategische) vraagstukken rondom werkgeven.

Visie
Samen werken we aan het meest veerkrachtige, productieve en inclusieve land van Europa. Deze vooruitgang realiseert AWVN door vernieuwend werkgeven, door te adviseren, te gidsen en te beïnvloeden. Daarmee is AWVN hét netwerk van werkgevers dat inspireert, deelt en leert. AWVN onderhoudt nauwe relaties met partijen in het sociaal economische domein, zoals de SER, de Stichting van de Arbeid, vakbonden en diverse ministeries waaronder het ministerie van SZW.

Ten opzichte van andere adviespartijen die actief zijn op het gebied van arbeids­verhoudin­gen en -voorwaarden, neemt AWVN een unieke positie in. Door het verenigingskarakter is er sprake van een diep gewortelde vertrouwensbasis tussen de organisatie en de leden, en tussen de leden onderling. AWVN heeft daardoor brede toegang tot informatie van bedrijven en slaagt erin deze informatie te vertalen in diensten die meerwaarde hebben.

Uitdaging
AWVN is een kerngezonde vereniging en de grootste algemene werkgeversvereniging in Nederland. Zij is toonaangevend onder haar leden. AWVN ontwikkelt zich naar een hoogwaardig datagedreven dienstverlener met een sterk on- en offline netwerk, dat steeds vernieuwing brengt in de wereld van werk. Dit betekent dat AWVN zich bevindt in een transformatieproces waarbij vernieuwing plaatsvindt, terwijl de business onverkort doorgaat. Dit vraagt om focus en dus om keuzes maken.

Organisatie

AWVN heeft veel expertise in huis die nodig is om thema’s op het terrein van werkgeven nader vorm te geven. Mede vanwege die positie is AWVN betrokken bij de totstandkoming van meer dan de helft van het aantal cao's in Nederland. AWVN biedt totaaloplos­singen voor werkgevers op het gebied van:

 • arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen
 • waarderen en belonen
 • duurzame inzetbaarheid
 • juridisch advies.

Daarnaast is AWVN als belangenbehartiger van werkgevend Nederland uitgegroeid tot een belangrijke speler in de polder. AWVN werkt nauw samen met VNO-NCW / MKB Nederland ten behoeve van een effectieve lobby op sociaal terrein en het informeren van de achterban daarover.

Ruim 750 individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties zijn daarom aangesloten bij AWVN. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-profitsector. Daarmee raakt het werk van AWVN meer dan vijf miljoen medewerkers. Bij AWVN zijn circa 145 medewerkers werkzaam die samen een omzet realiseren van € 24 miljoen.

In de directie zijn recent wijzigingen aangebracht. Dit betekent dat ieder directielid verantwoordelijkheid draagt voor teams die zich bezig houden met advisering én innovatie. Zie verder het organogram in de bijlage.

Functieprofiel directeur bedrijfsvoering & advies

Plaats in de organisatie
De directeur bedrijfsvoering & advies rapporteert aan de algemeen directeur en vormt samen met de directeur leden & advies en de directeur beleid & advies de directie.

De directeur bedrijfsvoering & advies is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van AWVN, waaronder de vier stafteams HR (waarvan ook interne communicatie deel uitmaakt), financiën, IT en business support. Ook wordt leiding gegeven aan drie business teams: Inclusief werkgeven, Duurzame inzetbaarheid en Tiptrack, het online DI-platform dat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers stimuleert. De zeven teams bestaan in totaal uit circa 40 collega's.

Taken en verantwoordelijkheden
Naast de ontwikkeling van meer hoogwaardig datagedreven dienstverlening moet de verbreding van de van oorsprong meer instrumenteel/productmatig georiënteerde advisering (cao-advies) naar meer hoogwaardige dienstverlening rondom werkgeven worden voortgezet. Instrumenten als de performance en development cyclus en dashboards worden doorontwikkeld.

De directeur bedrijfsvoering & advies bouwt voort op de ingezette professionalisering. Er wordt met de teams verder gewerkt aan thema's als kortcyclisch werken, teamontwik­keling & zelforganisatie en persoonlijk leiderschap.

Ook staat op de agenda het versterken van de (stuur)informatie en het initiëren van business control, naast financial controlling. Tot slot heeft de (uitbesteding van) IT-dienstverlening en het verder professionaliseren van de commerciële business support prioriteit.

Gelet op het natuurlijk verloop van medewerkers de komende jaren is ook strategische personeelsplanning een belangrijk thema. Met de drie business teams wordt gewerkt aan het realiseren van meer impact op thema's als inclusief werkgeven en duurzame inzetbaarheid en aan het versterken van Tiptrack.

Bijzondere aandacht binnen het takenpakket gaat uit naar de invulling van de ontwikkeling tot een professionele, lerende en innovatieve organisatie, waarbij de ontwikkeling van medewerkers een belangrijke rol speelt.

Ten slotte is de directeur bedrijfsvoering & advies vanzelfsprekend actief betrokken bij de leden door middel van ledenbezoek, netwerkbijeenkomsten, etc.

Profiel 'ideale kandidaat'
De directeur bedrijfsvoering & advies is energiek en houdt van de dynamiek in een organisatie die zichzelf vernieuwt, terwijl de business op volle sterkte doorgaat. Iemand die intrinsiek gemotiveerd is om mensen en de organisatie verder te (laten) ontwikkelen.

Opleiding en ervaring

 • academisch werk- en denkniveau;
 • ruime (algemene) leidinggevende ervaring, bij voorkeur binnen een professionele dienstverlenende kennisintensieve organisatie;
 • ervaring en visie op HRM-gebied, organisatieontwikkeling en verander­processen;
 • ervaring met financial en business controlling;
 • affiniteit en/of ervaring met IT en data en de betekenis daarvan voor mens en organisatie;
 • affiniteit en/of ervaring met de thema's Duurzame inzetbaarheid en Inclusie;
 • ervaring met aansturen van commerciële teams strekt tot aanbeveling.

Persoonlijke eigenschappen

 • heeft een uitstekend vermogen tot samenwerken, heeft een toegankelijke houding en verbindende kracht;
 • initiatiefrijk, in staat strategie te vertalen naar actie;
 • hands-on met een can do mentaliteit;
 • organisatiesensitiviteit met uitstekende stakeholdermanagement skills op alle niveaus;
 • ontspannen, mensgerichte en coachende leiderschapsstijl gericht op het inspireren en ontwikkelen van medewerkers; zorgt dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen;
 • beschikt over een sterk ontwikkeld empathisch en samenbindend vermogen, ook over de teams heen (bruggenbouwer).

Tijdspad

De gesprekken en selectie door Holtrop Raveloot vinden plaats tot eind mei. In de eerste helft van juni staan voor de geselecteerde kandidaten gespreksrondes gepland met AWVN, waarbij verwacht wordt de procedure voor eind juni af te ronden.