1. Vacatures
 2. BeteoR
 3. Voorzitter en lid raad van toezicht - Stichting Respont

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter en lid raad van toezicht - Stichting Respont

Stichting Respont in Middelburg is op zoek naar een voorzitter en lid (invalshoek HRM-arbeidsrecht) raad van toezicht.

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Middelburg, Zeeland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 16 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Download het volledige profiel op onze website:

https://beteor.nl/onderwijs/vacature/voorzitter-en-lid-raad-van-toezicht-stichting-respont-middelburg/

Profiel leden van de raad van toezicht

Profielschets voor alle individuele leden van de raad van toezicht:

 • onderschrijft de visie en doelstelling van Stichting Respont;
 • heeft (brede) maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • is onpartijdig en onafhankelijk;
 • is vaardig in het samenwerken in een team;
 • heeft oog voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen mede in verband met de identiteit en kan deze duiden in relatie tot de stichting en de onder haar ressorterende scholen;
 • heeft inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van de scholen en het primair en voortgezet onderwijs;
 • is besluitvaardig, slagvaardig, heeft oordeelsvermogen en is kritisch;
 • is bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van de functie;
 • is representatief;
 • heeft een relevant netwerk.

Verbondenheid en voeling met de Zeeuwse regio zijn van belang, maar dit hoeft geen Zeeuwse woonplaats in te houden (wel blijft de beschikbaarheid van belang welke bij te grote reisafstanden onder druk staat). Belangrijk is, dat leden van de raad affiniteit hebben met de doelgroep van Respont en willen werken vanuit een intrinsieke overtuiging aan de maatschappelijke opdracht van de stichting.

Profiel van de voorzitter

Specifieke eisen die aanvullend gesteld worden aan de voorzitter:

 • heeft bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring in een complexe organisatie in bij voorkeur het publieke domein;
 • heeft ervaring als toezichthouder en is goed ingevoerd in de principes van good governance;
 • heeft scherp oog voor de rolzuiverheid van de raad en zijn leden;
 • is politiek sensitief;
 • is verbindend en werkt vanuit vertrouwen;
 • kan Respont in woord en geschrift vertegenwoordigen.

Profiel van het lid met het aandachtsgebied HRM-arbeidsrecht

Specifieke eisen die aanvullend gesteld worden aan het lid HRM-arbeidsrecht:

 • ervaring inzake visie- en beleidsontwikkeling op het terrein van Human Resource Management (HRM) en personeelsbeleid;
 • ervaring met HRM-beleid in de werkpraktijk van bedrijven of instellingen met bepaalde complexiteit;
 • kennis van of ervaring met de juridische aspecten van personeelsbeleid (met name arbeidsrecht) strekt tot aanbeveling;
 • beschikt over een relevant netwerk op dit beleidsterrein.

School- en functieprofiel

Download op onze website het profiel voor uitgebreide informatie over de schoolorganisatie van Stichting Respont, de functies die binnen de raad van toezicht vacant zijn en de context waarbinnen die functies moeten worden uitgevoerd.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief, waarin u aangeeft voor welke van de twee vacatures u in aanmerking wilt komen (voorzitter of lid), zo spoedig als mogelijk en uiterlijk 20 juli a.s. te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 28 augustus a.s.

Contactpersoon

Adviseur Jaap Engbers begeleidt de sollicitatieprocedure. Jaap Engbers is bereikbaar via: jaap.engbers@beteor.nl of telefonisch op: +31 (0) 6 53 39 20 55 .

Bedrijfsomschrijving

Stichting Respont is een innovatieve, ambitieuze en professionele organisatie die met bijna 400 medewerkers onderwijs verzorgt aan ruim 1500 leerlingen op 14 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de provincie Zeeland. De scholen van Respont zijn samenwerkingsscholen waar onderwijs op maat wordt gegeven aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont met de expertisedienst Qwestor extra ondersteuning aan ongeveer 600 leerlingen in de reguliere scholen voor po, vo en mbo en verzorgt Respont scholing aan hun leraren.