1. Vacatures
 2. BeteoR
 3. Voorzitter Raad van Bestuur – Stichting MeerderWeert

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Bestuur – Stichting MeerderWeert

Stichting MeerderWeert in Weert is op zoek naar een verbindende en samenwerkingsgerichte voorzitter Raad van Bestuur.

meer dan 2 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Weert, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De functie

 • Geboden: honorering conform cao-Bestuurders PO
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: zo spoedig mogelijk

De opdracht

De kern van de opdracht voor de nieuwe bestuurder bestaat uit vorm en inhoud geven aan de volgende fase van stichting MeerderWeert, zoals beschreven in de notitie ‘Een toekomstgerichte Besturingsfilosofie’. Hierbij is samenwerkingsgerichtheid intern, maar ook met belangrijke partners zoals Eduquaat, de gemeenten en de kinderopvangorganisaties van groot belang.

Belangrijke onderdelen van de opdracht zijn:

 • Werken vanuit het Rijnlands model van besturen met Verbinding, Vertrouwen, Vakmanschap en Inspiratie als leidende principes.
 • Optimaal gebruik maken van de aanwezige expertise in de organisatie door gedeeld leiderschap verder uit te bouwen en vorm te geven. Rolverdeling, verantwoordelijkheden en rolvastheid zijn hierin belangrijke thema’s; creëert ondersteunende structuren (functies, rollen, afspraken etc.).
 • De samenwerking tussen Eduquaat en MeerderWeert in de komende jaren verder uitbouwen, verdiepen en daar waar noodzakelijk juridisch te verankeren, een en ander in samenspraak met de bestuurder van Eduquaat.
 • Verdere verbinding met de omgeving aangaan. De naar buiten gerichtheid van MeerderWeert vergroten.
 • Samen met de organisatie verder vorm geven aan de IKC (Integraal Kind Centrum) gedachte. Hierin werken vanuit eigen visie en bevlogenheid; hierin nauw samenwerken met kinderopvangorganisaties.
 • Vorm geven aan een nieuw Koersplan samen met de medewerkers van MeerderWeert en de RvT als sparring partner.
 • Kritische sparring partner zijn van de directeuren en de stafmedewerkers, hen verder helpen in hun ontwikkeling en coachen; investeert in de kennis en bekwaamheden van de directeuren en andere medewerkers van de organisatie.
 • Open en transparant samen werken met RvT en GMR. Hierbij vanzelfsprekend en ook proactief werken vanuit controleerbaarheid.
 • Werken aan de verdere professionalisering van de organisatie.
 • Samenwerking op het gebied van Passend Onderwijs verder vorm geven, werkend vanuit een gezamenlijke zorg, aansturing en verantwoordelijkheid bij de specifieke leerling ondersteuning.

Profiel van de bestuurder

De bestuurder van MeerderWeert:

 • Is verbindend en samenwerkingsgericht, zowel naar binnen als naar buiten.
 • Werkt vanuit transparantie en openheid, maakt macht bespreekbaar.
 • Kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Kan sturen, coachen en regisseren.
 • Heeft natuurlijk leiderschap.
 • Werkt vanuit gespreid leiderschap.
 • Geeft en krijgt vertrouwen en ruimte, heeft ook vertrouwen in zelforganiserend vermogen.
 • Kan beweging en inspiratie brengen.
 • Heeft een visie op kwalitatief goed onderwijs en onderwijsvernieuwing.
 • Is een echte netwerker.
 • Ziet de mens en houdt van verscheidenheid.
 • Heeft humor en lef.
 • Bezit creativiteit en ondernemerschap.
 • Gunt een collega invloed.
 • Legt ideeën niet op maar brengt ideeën in, stimuleert ontmoeting en samenwerking.

Functie-eisen

Selectie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Passie voor onderwijs.
 • Ruime leidinggevende ervaring in het onderwijs, bij voorkeur bestuurservaring.
 • Kennis van onderwijsfinanciën, personeel, huisvesting en overige beheersmatige zaken.
 • Veranderkundige ervaring.
 • Intrinsiek gemotiveerd om IKC ontwikkeling verder vorm te geven.

Solliciteren?

We roepen u op om uw uitgebreide cv met korte motivatiebrief zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 oktober 2018 te uploaden via onze website. De deadline voor de searchperiode is 19 oktober 2018. U kunt uw brief richten aan de adviseur van BeteoR. Alleen sollicitaties die rechtstreeks via onze website binnenkomen nemen we in behandeling.

Bedrijfsomschrijving

De stichting MeerderWeert is eindverantwoordelijk voor veertien reguliere scholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Weert en Nederweert. MeerderWeert telt ruim 2750 leerlingen en heeft ongeveer 280 medewerkers.