1. Vacatures
 2. Commissielid AdviesCommissie Schade Grondwater

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Commissielid AdviesCommissie Schade Grondwater

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) is op zoek naar een Commissielid. Bent u de ideale kandidaat? Lees snel verder! 

2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Leidseveer, Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Commissielid AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG)
Utrecht

De AdviesCommissie Schade Grondwater (ACSG) is een onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies de schade onderzoekt en hierover aan partijen een advies uitbrengt. Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie. De ACSG is op zoek naar een:

Lid AdviesCommissie Schade Grondwater

De kandidaat die wij zoeken is een autoriteit is op het vakgebied (geo)hydrologie, met hiernaast kennis over landbouwschade, natuur- en bosschade en/of schade aan bebouwing en infrastructuur.

Over de ACSG
Door het onttrekken van water uit de bodem of door het infiltreren van water in de bodem, kan de grondwaterstand lager of hoger worden. Hierdoor kan schade ontstaan aan bijvoorbeeld land- en tuinbouwgewassen of gebouwen. De Waterwet bepaalt dat de schadelijder, degene die schade lijdt, bij de provincie een verzoek kan indienen voor onderzoek. De ACSG is een onafhankelijke adviescommissie die namens de provincies deze schade onderzoekt en hierover aan partijen een advies uitbrengt. Dit onderzoek richt zich op een mogelijk causaal verband tussen de schade en de vergunde grondwateronttrekking of -infiltratie en indien dit causaal verband is aangetoond, wat de omvang is van de schade ten gevolge van de onttrekking of infiltratie. Hierdoor kunnen de uitgebrachte adviezen een maatschappelijke impact hebben. De adviezen van de ACSG hebben vooral betrekking op droogteschade in de landbouw en schade door verzakking van bebouwing of infrastructuur. Advisering over schade aan bos, natuur of landschap komt eveneens voor.

Het secretariaat van de ACSG is ondergebracht bij BIJ12 en biedt inhoudelijke en secretariële ondersteuning aan de commissie. De commissie heeft een voorzitter en maximaal zes leden. Eén van de leden fungeert als plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en leden worden voor een periode van maximaal vier jaar benoemd door de 12 provincies en leggen aan hen verantwoording af. Herbenoeming is mogelijk. Meer informatie over de ACSG is te vinden op www.bij12.nl/acsg.

Het nieuwe commissielid dat wij zoeken:
 • Is volstrekt onafhankelijk, objectief en zeer ervaren, met een lange loopbaan op academisch niveau.
 • Is op de hoogte van de ontwikkelingen op het vakgebied van de geohydrologie, heeft in Nederland aanzien in de vakwereld en beschikt over een uitgebreid netwerk.
 • Beschikt aantoonbaar over de nodige sociale vaardigheden.
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen.
 • Heeft gevoel voor de maatschappelijke context waarbinnen de ACSG haar werk doet.

De taken binnen de functie zijn o.a.:
 • Beoordelen van plan van aanpak van de onderzoeken.
 • Toetsen van concept ontwerpadviezen en waar nodig het formuleren van wijzigingen en aanvullingen.
 • Toetsen van opgestelde reacties naar aanleiding van ingediende zienswijzen.
 • Voorbereiden van en deelnemen aan hoorzittingen.
 • Controleren van een concept proces-verbaal.
 • Toetsen van het definitieve advies naar aanleiding van de zienswijzen en bevindingen tijdens de hoorzitting.
 • Deelnemen aan commissievergaderingen (3 keer per jaar).
 • Deelnemen aan werkgroepen in het kader van algemene werkzaamheden (incidenteel).
 • Fungeren als klankbord voor de adviseurs van het secretariaat.
 • Desgevraagd meer specifiek ondersteunen van de adviseurs bij (onderdelen van) complexe onderzoeken.
 • Benutten van het eigen netwerk voor het commissiewerk met behoud van onafhankelijkheid en neutraliteit.
 • Bijdragen aan en het in stand houden en verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Functie-eisen

Voor deze functie beschikt u over de volgende functie-eisen:
 • Een afgeronde hoger beroeps- of universitaire opleiding op het gebied van geohydrologie.
 • Academisch werk- en -denkniveau.
 • Tenminste 10 jaar ervaring in het vakgebied, in theoretische en praktische zin, mede te onderbouwen aan de hand van publicaties en aantoonbare werkervaring.
 • Een uitstekende reputatie in de vakwereld en een professioneel netwerk van onder andere advies- en ingenieursbureaus, universiteiten en onderzoeksinstellingen.
 • Specialistische kennis van de voorkomende geohydrologische situaties in Nederland.
 • Kennis van geohydrologie en modellering in relatie tot grondwateronttrekkingen.
 • ‘State of the art’-kennis van methodieken schadebehandeling.
 • Een open oog voor bestuurlijke verhoudingen, voor juridische zaken en de bestuurlijke omgeving van het project en de gevolgen van overheidshandelen.
 • U bent op de hoogte van het Nederlandse waterbeleid en de juridische verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheden.

Bovendien mag er geen sprake zijn van (een schijn van) belangenverstrengeling in relatie met uw eventuele huidige functie. Als commissielid krijgt u een vergoeding voor uw werkzaamheden.

Reageren op deze functie?
Herkent u zichzelf in het profiel en denkt u een goede invulling te kunnen geven aan deze functie? Stuur dan een motivatiebrief samen met uw cv naar acsg@bij12.nl t.a.v. de Secretaris ACSG of solliciteer via het solliciatieformulier. Sluitingsdatum is 31 augustus 2021.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Moniek Brugmans (secretaris) via acsg@bij12.nl of telefoonnummer 06-55202103. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.bij12.nl/over-bij12/.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.