1. Vacatures
  2. Drie leden Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Drie leden Raad van Toezicht

Leeuwendaal zoekt in opdracht van BLICK op onderwijs drie leden voor de Raad van Toezicht.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Capelle aan den IJssel, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Over Stichting BLICK op onderwijs

Stichting BLICK op onderwijs is een koepel van openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs in de gemeenten Krimpen en Capelle aan den IJssel. BLICK biedt kwalitatief goed openbaar basisonderwijs aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar en is al jarenlang een belangrijke en toonaangevende onderwijsinstelling in de regio. De missie van BLICK is kort en krachtig: “Een gelukkig kind op een fantastische school”.

BLICK is een relatief jonge (fusie)organisatie die de afgelopen periode de nodige slagen heeft gemaakt. Er zijn in 2017 vele zaken gerealiseerd en in beweging gezet waaronder de opening van het nieuwe IJsselcollege en de realisatie van een nieuw onderwijsconcept in het VO. De onderwijskwaliteit en leeropbrengsten zijn op orde.

BLICK is er voor ruim 2.600 leerlingen in het primair onderwijs en ruim 1.100 in het voorgezet onderwijs. Er werken 265 medewerkers in het primair onderwijs en 145 medewerkers in het voortgezet onderwijs. De bestuursstructuur van BLICK is gebaseerd op het two-tier model. Bij BLICK zijn daarmee de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van BLICK evenals de naleving van de codes goed bestuur PO en VO.

De opdracht

De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor de bestuurder en de werkgeversrol vervullen voor de bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog 4 jaar.

De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van BLICK, het beleid van de bestuurder op de algemene gang van zaken alsmede op de tot BLICK behorende scholen. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren.

Wat vraagt deze positie van u?

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Is van onbesproken gedrag aan te tonen door een recente verklaring omtrent het gedrag.
  • Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig.
  • Heeft inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen.
  • Richting geven en strategisch denken.
  • Inspireren, bemoedigen en stimuleren.
  • Aanspreken, aangesproken willen worden en willen verantwoorden.
  • Het is een pré indien één van de nieuwe leden kennis en ervaring meeneemt op het gebied van privacyvraagstukken en informatiebeveiligingsbeleid.
  • Voor de kandidaten geldt dat bij de invulling van de posities het een pré is indien zij wonen in de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel of directe omgeving.

De aanvullende eisen per aandachtsgebied kunt u nalezen in het uitgebreide functieprofiel.

Arbeidsvoorwaarden

De Raad van Toezicht komt 5 tot 6 maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bijdrage van jaarlijks € 5.500,--.

Solliciteren

U kunt via de website van Leeuwendaal Advies uw interesse aan ons kenbaar maken: https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/?vacid=490.

Ga naar de website, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.

We ontvangen uw reactie graag vóór 16 april 2018.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u het uitgebreide functieprofiel bekijken op de website van Leeuwendaal. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel ten Berge via telefoonnummer (088) 00 868 00.