1. Vacatures
 2. Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy

De Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy is samen met de Senior Compliance Officer verantwoordelijk voor het inrichten van een goed functionerende, tweedelijns Compliance & Risk management organisatie.

7 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

CONTEXT VAN DE FUNCTIE

Doel van de functie

De Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy is samen met de Senior Compliance Officer verantwoordelijk voor het inrichten van een goed functionerende, tweedelijns Compliance & Risk management organisatie.

Doel van de afdeling
De afdeling is verantwoordelijk voor en draagt bij aan het werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals de eigen gedragscode en die van de NEPROM. Als onderdeel van de Rabobank is er sprake van indirect financieel toezicht. Een belangrijke rol van de afdeling is het waarborgen van het vertrouwen van alle stakeholders van BPD Europe.

Plaats in de organisatie (rapportagelijn)

De afdeling Compliance, Non-Financial Risk en Privacy is een stafafdeling binnen BPD. De Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy maakt onderdeel uit van deze afdeling. De Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy rapporteert aan de Senior Compliance Officer welke rapporteert aan de Directeur Compliance en Juridische Zaken.

Kwantitatieve informatie
In de jaarlijkse afsprakengesprekken (PCM-gesprekken) worden per medewerker afspraken gemaakt over de te realiseren doelen. Eén en ander afgeleid van het jaarplan van de Regio. Zie ook bij Prestatienormen hieronder.

Contacten zowel in- als extern
Intern

 • Alle medewerkers van BPD
 • Functionele lijnen bij Rabobank (Compliance, Risk, Privacy, Soxa).


Extern

 • Externe adviseurs

Functie-eisen

INPUT VOOR DE FUNCTIE

Opleiding
WO / HBO niveau met een bedrijfskundige achtergrond of de opleiding Gedragswetenschappen.

Kennis en ervaring

 • Maximaal 2 jaar relevante werkervaring (eventueel in de financiële dienstverlening en/of met relevante expertise op het gebied van vastgoed.
 • Kennis van vastgoed, operationeel risicomanagement, Sox en privacy zijn een pré.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
 • Kennis van vastgoedontwikkeling (bij voorkeur);
 • Kennis van relevante (internationale) financiële toezicht wet- en regelgeving (bij voorkeur);
 • Kennis van risicomanagement (bij voorkeur);
 • Affiniteit met Compliance-regelgeving en omgaan met dilemma’s;
 • Analytisch en beleidsmatig kunnen denken en handelen;
 • Adviserende vaardigheden;
 • Voorbeeldfunctie kunnen vervullen m.b.t. integriteit;


Divisiecompetenties

 • Samenwerken
 • Initiatief


Functie specifieke competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Integriteit
 • Oordeelsvorming


Rolcompetenties

 • Klantgerichtheid
 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht


THROUGHPUT VAN DE FUNCTIE

Kernactiviteiten/belangrijkste werkzaamheden:

Monitoring

 • Monitoring van Compliance, Non-Financial Risk en Privacy indicatoren;
 • Ontwikkelen van nieuwe vormen van monitoring;
 • Monitoring in het kader van het BPD Business Control Framework (o.a. Sox controls);
 • Bewaken van en rapporteren over de grenzen van het risk appetite statement.


Risicobewustzijn en risicomanagement

 • Bijdragen aan het proces van identificatie en beoordeling van de risico's (risico identificatie en risico assessment) bij BPD Europe;
 • Bepalen hoe met de risico’s om te gaan (risico response);
 • Systematische analyse van de beheersing van risico’s;
 • Aandragen voorstellen voor verbetering;
 • Meewerken aan het opstellen van het risk appetite statement.


Implementatie

 • Ontwikkelen van hulpmiddelen en instructies waarmee de medewerkers aan hun risico management verplichtingen kunnen voldoen;
 • Periodiek evalueren van de werking van de hulpmiddelen en, waar nodig, de hulpmiddelen verbeteren.


Netwerken

 • Interne en externe contacten onderhouden in verband met identificatie van nieuwe / wijzigingen in bestaande wet- en regelgeving;
 • Participeren in het overleg over de implementatie van (nieuwe en bijgestelde) regelgeving, om te borgen dat de interne implementatie voldoet aan de interne (Rabobank) en externe vereisten.


OUTPUT VAN DE FUNCTIE

Belangrijkste prestatiedoelstellingen (o.a. financieel, klant en markt, interne processen en ontwikkelen van mensen en producten)

Prestatienormen (kwantitatief en kwalitatief)

 • Kwaliteit output tweedelijns compliance organisatie;
 • Inzicht in mate van compliant zijn van de organisatie betreffende de belangrijkste Compliance risico’s;
 • Zorgvuldig proces van identificatie en beoordeling van de (compliance) risico's zodat deze in kaart gebracht zijn en er bepaald is hoe er mee om te gaan;
 • Interveniëren bij falende risicobeheersing en incidenten;
 • Werkbare doorvertaling van beleid naar de context van BPD Europe;
 • Kwaliteit en nut van monitoringsonderzoeken.


Bevoegdheden/beslissingsvrijheid

 • De Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy valt direct onder de Senior Compliance Officer.
 • Bij afwezigheid vervangt de Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy de Senior Compliance Officer in nauwe samenwerking met de Directeur Compliance en Juridische Zaken;
 • De Medewerker Compliance, Non-Financial Risk en Privacy draagt bij aan de ontwikkeling van het tactisch beleid en de vertaling hiervan naar operationele doelen. De medewerker stemt het beleid en de uitvoering daarvan af met manager van afdeling en de betreffende stakeholders zowel vanuit de lijn als vanuit centraal om zo draagvlak te creëren;
 • Heeft een voorbereidende rol richting zijn/haar leidinggevende waar het nieuw beleid betreft. Dit houdt in het bijhouden van ontwikkelingen in het vak en van de Rabobank en deze vertalen naar beleidsstukken;
 • Neemt zelfstandig beslissingen ten aanzien van de dagelijkse operationele gang van zaken.


Interesse?
Solliciteer direct via de 'Solliciteer' button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.