1. Vacatures
  2. COA
  3. Strategisch Adviseur Capaciteit

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Strategisch Adviseur Capaciteit

meer dan 2 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Het COA zoekt voor de unit Staf een ervaren en enthousiaste:

Strategisch Adviseur Capaciteit (36 uur)

De organisatie
In een dynamische omgeving voert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn taak uit, het opvangen en begeleiden van asielzoekers. Ons vak, het opvangvak, is steeds in ontwikkeling.

Het COA is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekken van middelen en met gerichte programma’s. Wij huisvesten en begeleiden op professionele manier mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord.

Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.

Doordat de omvang van de instroom van asielzoekers sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk, is flexibiliteit in structuur, organisatie en processen bij het COA noodzakelijk. Dit vraagt van haar medewerkers professionaliteit, menselijkheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en omgevingsbewustzijn.

De unit Staf
De unit Staf heeft als taak om het Bestuur en de organisatie optimaal te ondersteunen in de integrale benadering en te ondersteunen bij het maken van strategische keuzen. Voorliggende (strategische) keuzes worden altijd vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Door integraal advies met in achtneming van alle aspecten en belangen in een breder perspectief worden geplaatst. Unit Staf bestaat uit de teams bestuursadvies en ondersteuning, communicatie, audit, juridische zaken en financiën.

De functie
Het COA zoekt voor de unit Staf een ervaren en enthousiaste Strategisch Adviseur Capaciteit. Als Strategisch Adviseur Capaciteit ben je verantwoordelijk voor het strategisch adviseren van het bestuur over de capaciteit waar het COA op voorbereid moet zijn voor de opvang van asielzoekers. Het betreft onder meer de capaciteit met betrekking tot het plaatsen, de benodigde locaties en het benodigde personeel. Je signaleert en analyseert landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en plannen die van invloed zijn op de capaciteitsbehoefte en het aanbod. Deze ontwikkelingen vertaal je naar korte, middellange en lange termijnscenario’s en naar een integraal advies.

Je stemt af met in- en externe betrokkenen, je vertegenwoordigt het COA bij de overleggen in de keten en het ministerie, begeleidt de deelname van het bestuur bij landelijk overleggen en verzorgt de interne communicatie over de capaciteitsontwikkeling.

Profiel
Je bent een omgevingsbewuste adviseur die op verschillende niveaus in- en extern helder weet te communiceren en gemakkelijk contacten legt. Je beschikt over analytische vaardigheden om een goede analyse te maken van de situatie rondom de capaciteit. Je weet na analyse en onderzoek een duidelijk oordeel te vormen over de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten / gevolgen van de ontwikkelingen. Je hebt een sterke overtuigingskracht, kunt goed met weerstanden omgaan en beschikt over bedrijfsmatige kennis. Je hebt een opleiding op WO-niveau op het gebied van Vastgoed en logistiek / Commerciële economie / Bouwkunde en minimaal 5 jaar ervaring in een tactische/strategisch beleidsfunctie. Kennis van Integrale Veiligheidskunde is een pré.

Aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie voor de duur van 1 jaar met (uitzicht op) een vast dienstverband voor 36 uur per week in een dynamische organisatie met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Je krijgt veel vrijheid en zelfstandigheid in je werkzaamheden. Het COA hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Het salaris is ingeschaald in FNM schaal 11 en bedraagt maximaal € 5.945,32 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring.* Je standplaats is Den Haag.

Solliciteren
Stuur dan je brief met motivatie en CV naar recruitment@coa.nl. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Mirjam Schuit, unitmanager staf, telefoon: 088-7157292.

Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor functiewijziging of indiensttreding. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Voor álle structurele functies geldt: geschikt bevonden boventalligen genieten, conform het beleid van het COA, voorrang bij de invulling van een passende functie

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

* De functiebeschrijving en waardering behorende bij deze vacature zullen nog geaccordeerd worden door de fuwa commissie. Dit proces wordt op dit moment in gang gezet.