Strategisch Adviseur Internationaal

8 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Het COA zoekt voor de unit Staf een ervaren en enthousiaste:

Strategisch Adviseur Internationaal (36 uur)

De organisatie
In een dynamische omgeving voert het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn taak uit, het opvangen en begeleiden van asielzoekers. Ons vak, het opvangvak, is steeds in ontwikkeling.

Het COA is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie in de vreemdelingenketen die zorgt voor opvang, begeleiding en uitstroom van asielzoekers. Dit doen wij met veilige huisvesting, verstrekken van middelen en met gerichte programma’s. Wij huisvesten en begeleiden op professionele manier mensen in een kwetsbare positie in een veilige en leefbare omgeving, zodat het opvangen van vreemdelingen voor politiek en samenleving beheersbaar blijft en kan worden verantwoord.

Het COA voert in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie en in samenwerking met (keten)partners zijn taken uit.

Doordat de omvang van de instroom van asielzoekers sterk kan variëren, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk, is flexibiliteit in structuur, organisatie en processen bij het COA noodzakelijk. Dit vraagt van haar medewerkers professionaliteit, menselijkheid, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en omgevingsbewustzijn.

De unit Staf
De unit Staf heeft als taak om het Bestuur en de organisatie optimaal te ondersteunen in de integrale benadering en te ondersteunen bij het maken van strategische keuzen. Voorliggende (strategische) keuzes worden altijd vanuit meerdere invalshoeken benaderd. Door integraal advies met in achtneming van alle aspecten en belangen in een breder perspectief worden geplaatst. Unit Staf bestaat uit de teams bestuursadvies en ondersteuning, communicatie, audit, juridische zaken en financiën.

De functie
Als Strategisch Adviseur Internationale zaken ben je verantwoordelijk voor het strategisch adviseren van het Bestuur over internationale ontwikkelingen, die relevant zijn voor het COA en daarbij zet je je eigen internationale en nationale netwerk in. Je signaleert en analyseert internationale, landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, trends en behoeften, die van invloed zijn op het internationale beleid van het COA en vertaalt deze naar de dienstverlening van het COA. Je identificeert en initieert projecten en samenwerkingsverbanden op internationaal gebied.

Je draagt de visie van het COA uit bij zusterorganisaties en andere internationaal opererende organisaties die betrokken zijn bij migratiethema’s. Het bouwen en onderhouden van relatienetwerken, het onderhouden van contacten met stakeholders op bestuurlijk niveau binnen en buiten Nederland is een belangrijk onderdeel van de functie van Strategisch Adviseur Internationale zaken.

Profiel
Je bent een omgevingsbewuste adviseur die op verschillende niveaus in- en extern helder weet te communiceren en gemakkelijk contacten legt. Je bent in staat een gezaghebbende rol binnen netwerken te vervullen, deze te onderhouden en een vertrouwensband op te bouwen. Op basis van de geleverde adviezen vindt sturing van de organisatie en beïnvloeding van netwerkorganisaties plaats. Daarnaast vraagt dit om een goede politieke analyse van de situatie en een duidelijk oordeel over de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten / gevolgen van de ontwikkelingen.

Je hebt een opleiding op WO-niveau op het gebied van Internationale betrekkingen / Bestuurskunde / Europese studies. Je hebt ervaring met internationale samenwerking, internationale onderhandelingen en je beheerst meerdere talen.

Aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie voor 1 jaar met (uitzicht op) een vast dienstverband voor 36 uur per week in een dynamische organisatie met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Je krijgt veel vrijheid en zelfstandigheid in je werkzaamheden. Het COA hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Het salaris is ingeschaald in FNM schaal 11 en bedraagt maximaal € 5.945,32 bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring.* Je standplaats is Den Haag en verschillende keren per jaar ga je naar het buitenland.

Solliciteren
Stuur dan je brief met motivatie en CV naar recruitment@coa.nl. Voor meer informatie over de functie kun je bellen met Mirjam Schuit unitmanager Staf, telefoon: 088-7157292.

Afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor functiewijziging of indiensttreding. De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. Voor álle structurele functies geldt: geschikt bevonden boventalligen genieten, conform het beleid van het COA, voorrang bij de invulling van een passende functie.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

* De functiebeschrijving en waardering behorende bij deze vacature zullen nog geaccordeerd worden door de fuwa commissie. Dit proces wordt op dit moment in gang gezet.

Reageer direct

Om te solliciteren op deze vacature kun je gebruik maken van de contactgegevens op deze pagina of door in te loggen in je account.

Log in of meld je aan