Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Rector

Interesse? Kijk snel verder

meer dan 3 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
ds. Kuypersstraat, Nijkerk, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
38 - 38 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Door het vertrek van de huidige rector, zoekt de Meerwegen scholengroep een ervaren, verbindende,

Rector Corlaer College

die deze topschool op het huidige hoge niveau kan houden én laten door ontwikkelen.

De opdracht van de rector
Als rector ben je integraal verantwoordelijk voor de school. Samen met de schoolleiding, bestaande uit een plaatsvervangend rector, een conrector en afdelingsleiders, leid je het Corlaer College van de huidige fase naar de volgende fase binnen de context van de Meerwegen scholengroep. Met borging, behoud en doorontwikkeling van de werkwijze, de hoge kwaliteit en de goede resultaten en aandacht voor ontwikkelpunten.Concreet betekent dit:
 • het huidige onderwijsconcept handhaven, doorontwikkelen en verdiepen.
 • het gedeelde leiderschap continueren: door bottom-up leiding te geven, met oog voor teamontwikkeling in het MT en doorontwikkeling van de onderwijsteams.
 • de onderlinge samenhang en het overzicht te versterken door meer met en van elkaar te leren met oog voor de eigen cultuur van afdelingen.
 • doorbouwen aan de huidige professionele cultuur met veel ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid.
 • met toevoeging van rekenschap en reflectie, zodat er meer balans ontstaat, passend bij de consolidatiefase van behoud van het leerlingenaantal.
 • de relaties en verbindingen in- en extern behouden en versterken, vanuit een open en functionele blik naar buiten.

Functie-eisen

Om deze opgave te vervullen zoeken wij een rector die:

 • minimaal HBO/WO, bij voorkeur academisch, onderwijskundig geschoold is, idealiter aangevuld met een schoolleiders opleiding (MEM, MEL, MME, MPM);
 • minimaal ervaring heeft als directeur van een VO school/afdeling (havo/vwo/vmbo) en bij voorkeur ervaring heeft als rector van een brede innovatieve scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs;
 • brede ervaring heeft in havo/vwo en vmbo, met gevoel en respect voor beide culturen;
 • een contextueel leider is. Die ervaren is, organisatiesensitief, overzicht heeft, boven de partijen en de materie staat en deze weet te verbinden;
 • geen groot ego heeft, wel een leider is, inhoudelijk gezaghebbend is, visie heeft, koersvast is en bottom-up kan sturen;
 • staat voor de school, de opdracht en de identiteit;
 • kerkelijk meelevend is;
 • medeverantwoordelijkheid draagt op bestuursniveau (CMO) en deze relatie productief onderhoudt;
 • doortastend is en gebruik weet te maken van de regelluwe ruime die excellentie biedt;
 • durft aan te spreken en besluitvaardig is;
 • onderwijskundig sterk is met een progressieve kijk op onderwijs én daarnaast oog heeft voor de zakelijke kant: de financiële- en bedrijfsvoering consequenties van onderwijskundige initiatieven kan overzien en meewegen;
 • verbindend is, collegiaal, gericht op samenwerking en samenhang;
 • een netwerker is. Iemand die een groot en relevant netwerk heeft of in staat is deze op te bouwen en te onderhouden om de buitenwereld binnen te blijven halen;
 • open, toegankelijk, constructief en medemenselijk is;
 • in staat is een omgeving te scheppen/ behouden, waarin mensen zich vrij voelen om initiatieven te nemen en hun talenten te ontwikkelen;
 • zicht heeft op kwaliteit van mensen en oog heeft voor het belang van de formatie en het aannamebeleid;
 • in staat en bereid is om op termijn één klas per week les te geven om zo voeding te houden met de onderwijspraktijk;
 • gedreven is en anderen wil laten scoren, met het oog op ontwikkeling van de medewerkers en natuurlijk die ene leerling.

Arbeidsvoorwaarden

Meerwegen biedt een belangrijke strategische rol binnen een uitstekend aangeschreven ontwikkelschool. Met een team van intrinsiek gemotiveerde en betrokken collega’s en leerlingen. Veel ruimte, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om samen met de schoolleiding het Corlaer College door te ontwikkelen. Onder de vlag van Meerwegen, met een helder speelveld dat naast richting, veel ruimte en ruggensteun biedt, en ook rekenschap vraagt.

De functie is ingeschaald in schaal 15, CAO VO 2016-2017. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

Sollicitatieprocedure

De Meerwegen scholengroep laat zich in deze procedure ondersteunen doordrs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun curriculum vitae en motivatie uploaden via de website van de Galan groep, waarop ook het volledige profiel te lezen is.

Klik voor het volledige profiel en om te solliciteren, op deze link.Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via bovenstaande link

voor 15 juni 2018 en reserveer de geplande gespreksdata!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Rector, Afdelingsleider, Rector Bestuurder, Onderwijskunde, Onderwijskundig, Onderwijs Rector, HBO, WO, vacature Nijkerk

Bedrijfsomschrijving

Het Corlaer College is een innovatieve topschool voor talent. Een brede scholengemeenschap op protestants christelijke grondslag, die alle richtingen van vmbo t/m havo/atheneum aanbiedt in Nijkerk. Het Corlaer College werkt vanuit heldere waarden en een heldere visie waarin relatie, autonomie en competentie centraal staan. Deze visie en de vertaling daarvan in het onderwijsconcept, met een eigen inkleuring voor vmbo en havo/atheneum, heeft alle afdelingen het predicaat excellent opgeleverd. Een prestatie van formaat.De school is door de aantrekkende werking van het innovatieve onderwijsconcept en de brede waardering daarvoor, in de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid naar de huidige omvang van omstreeks 2.100 leerlingen, gelijkelijk verdeeld over vmbo en havo/atheneum. Uitdaging is om dit aantal vast te houden in het licht van demografische trends én om de onderwijskundige voorsprong te behouden. Er werken 227 mensen bij het Corlaer College.

Het Corlaer College is onderdeel van de Meerwegen scholengroep, die eigentijds christelijk voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep bestaat uit zes scholen: het Corderius College, het Corlaer College, het Oostwende College, het Farel College, Het Element en Accent praktijkonderwijs (Nijkerk)/Pr033College (Amersfoort). Elke school wordt aangestuurd door een schoolleider die integraal verantwoordelijk is voor zijn/haar school. Zij worden aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur (CvB), dat eindverantwoordelijk is en wordt ondersteund door het staf- en bestuursbureau.