1. Vacatures
  2. Domeinmanager Bedrijfsvoering (regio Noord-Holland)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Domeinmanager Bedrijfsvoering (regio Noord-Holland)

Voor het domein Bedrijfsvoering wordt nu gezocht naar een manager die zorgt dat bedrijfsvoering als vliegwiel gaat fungeren!

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Heiloo, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Werkorganisatie De BUCH is op zoek naar een

Domeinmanager Bedrijfsvoering (regio Noord-Holland)

Met een duidelijke visie op moderne bedrijfsvoering en de kwaliteiten om te implementeren

Werkorganisatie De BUCH
BUCH staat voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vier zelfstandige gemeenten met één gezamenlijke ambtelijke organisatie per 1 januari 2017: Werkorganisatie De BUCH. En dat in een groen gebied aan de kust van Noord-Holland, tussen zee en Alkmaardermeer, rijk aan strand, duinen, bos en polder. De vier gemeenten hebben opgeteld circa 101.000 inwoners. De inwoners zijn even divers als hun omgeving: jong en oud, forensen en agrariërs, Randstedelingen en dorpelingen. Zij zijn veelal betrokken en denken graag mee.

De BUCH is een Gemeenschappelijke Regeling. Aan het hoofd van de organisatie staat het bestuur dat wordt gevormd door een vertegenwoordiging van burgemeesters en wethouders van de vier aangesloten gemeenten. De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan het bestuur. De vier gemeenten hebben elk een eigen gemeentesecretaris die samen de raad van secretarissen vormen en ambtelijk opdrachtgever zijn. De organisatie telt circa 880 medewerkers verdeeld over 5 domeinen: Inwoners & Ondernemers (112 medewerkers), Ruimtelijke Ontwikkeling (136 medewerkers), Samenleven (157 medewerkers), Beheer Openbare Ruimte (239 medewerkers) en Bedrijfsvoering (192 medewerkers).

De BUCH is een jonge organisatie waarin sinds de oprichting met energie en ambitie hard is gewerkt aan het neerzetten van een gezamenlijke ambtelijke organisatie met een stevige basis. De ambitie is om Top Dienstverlener te zijn, een organisatie die op een effectieve, efficiënte en professionele wijze, faciliterend en stimulerend optreedt. De komende jaren staan nu in het teken van verdere professionalisering en doorontwikkeling van de dienstverlening en daarmee naar een toekomstbestendige organisatie die van wezenlijke meerwaarde is voor de aangesloten gemeenten. De rol van bedrijfsvoering is hierbij in toenemende mate belangrijk.

Voor het domein Bedrijfsvoering wordt nu gezocht naar een manager die zorgt dat bedrijfsvoering als vliegwiel gaat fungeren!

Het domein Bedrijfsvoering
Het domein Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert in sturende en primaire processen voor de BUCH gemeenten en voor de werkorganisatie zelf. Het domein bestaat uit 6 teams die worden aangestuurd door een teammanager: Administratie (diverse beheertaken als de financiële, salaris- en personeelsadministratie), Advies (diverse beleidsmatige taken waaronder vallen hr, inkoop, juridische zaken en financieel advies), Digitaal (betreft onder meer automatisering, servicedesk, functioneel en technisch beheer), Informatievoorziening (betreft onder meer informatieadvies, architectuur, security en data analyse), Ondersteuning (betreft onder meer huisvesting, bestuurssecretariaat en projectmanagement ondersteuning) en Regie (hier zijn onder meer de bestuursadviseurs, gemeentecontrollers, strategisch adviseurs en gebiedsregisseurs gebundeld). Naar verwachting zullen eind 2022 ook o.a. de teams Communicatie en Documentair Informatie Management onderdeel gaan uitmaken van dit domein.

De afgelopen jaren is gebleken dat De BUCH een aantrekkingskracht heeft op professionals die houden van de complexiteit en dynamiek van het werken voor vier gemeenten in een organisatie die continu in beweging is. De ambitie vraagt veel van het domein Bedrijfsvoering. Behoefte is nu aan een manager die het domein begeleidt bij de realisatie van die ambitie en een stevig domein bedrijfsvoering in positie brengt.

De functie en de opgave
Als domeinmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurlijke ambities binnen de werkorganisatie als geheel en specifiek binnen je eigen domein. In nauwe samenwerking met je collega managers werk je aan de maatschappelijke opgave en je opereert daarin als één team. De domeinmanager is hierbij verantwoordelijk voor de inhoud, de sturing en de processen.

In de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie van meerwaarde kan bedrijfsvoering een vliegwielrol vervullen. Hiervoor is het van belang dat het domein Bedrijfsvoering nog steviger body krijgt en daarmee de juiste positie in de organisatie kan innemen. Als domeinmanager zorg je daarom voor een optimale inrichting van en samenwerking binnen het domein, mede in het licht van de teams die volgend jaar waarschijnlijk over komen, en organiseer je de doorontwikkeling van aandachtsgebieden als de (organisatie)processen, ICT, HRM en Planning en Control. Hierbij hoort ook het goed organiseren van de financiële functie voor de eigen BUCH organisatie zoals die ook voor de aangesloten gemeenten al bestaat. Je bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de doorontwikkeling van de rol van I&A binnen de organisatie. Op dit moment wordt in samenwerking met een adviesbureau een visie hierop uitgewerkt, op basis waarvan de strategische adviesrol ofwel de rol van business partner richting de gemeenten daadwerkelijk stevig invulling kan krijgen. Als domeinmanager zorg je er voor dat je bijdraagt aan het in stelling brengen van I&A. Daarnaast faciliteer en stimuleer je de ontwikkeling van de teammanagers zodat zij hun rol als integraal manager volwaardig kunnen invullen.

Nadrukkelijk onderwerp van aandacht is op dit moment ook het goed inrichten van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, zowel binnen de eigen organisatie als in de relatie van De BUCH met de gemeenten. In dit kader wordt nagedacht over de formulering van concrete dvo’s. Van belang voor Bedrijfsvoering omdat deze voor een groot deel hun beslag krijgen in dit domein. Als domeinmanager Bedrijfsvoering weet je wat nodig is voor professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en draag je daarmee in grote mate bij aan de wijze waarop de werkorganisatie haar professionele rol in dit samenspel kan vervullen.

Naast de samenwerking met de collega domeinmanagers onderhoud je samenwerkingsrelaties met onder meer de portefeuillehouders van de 4 gemeenten, de (raad van) secretarissen, de professionals van De BUCH en externe partners. Je rapporteert aan de algemeen directeur van De BUCH. Een divers en breed stakeholderveld van partijen met verschillende posities en wensen.

Functie-eisen

De ideale kandidaat heeft een visie op moderne bedrijfsvoering en is gedreven om een stevig domein bedrijfsvoering in positie te brengen. Verwacht wordt niet dat je expert bent op één van de expertisegebieden, vooral wordt gezocht naar een bouwer en ontwikkelaar die het speelveld overziet en aantoonbare ervaring heeft met het realiseren van vernieuwingen. Je hebt deze ervaring opgedaan in een lijnmanagement- en/of programmamanagementrol. Je hebt aantoonbare ervaring met opstellen en aansturen van programma’s voor verbeteringen in de bedrijfsvoering, weet het overzicht over het brede taken- en opgavenpakket te houden en hebt oog voor de beschikbare financiële mogelijkheden. Je houdt focus, weet daadkrachtig keuzes te maken, schept daarmee helderheid en biedt daarmee rust. Je stuurt stevig op inhoud, op de kwaliteit van mensen en middelen en op de positionering in de organisatie. Als manager inspireer, prikkel, stimuleer je om te doen en geef je vertrouwen. Je hebt ervaring in/met opdrachtgever- opdrachtnemerrelaties, je beweegt je soepel in een dynamisch krachtenveld van verschillende belangen, en weet draagvlak te creëren voor idee en uitvoering. Je bent stevig én verbindend, je bent een plezierig mens om mee samen te werken.

Functie-eisen en competenties

  • WO werk- en denkniveau;
  • Een visie hebben op brede bedrijfsvoering en hierin aantoonbare verbeteringen en optimalisaties hebben gerealiseerd;
  • Lijn- en/of programmamanagement ervaring;
  • Aantoonbaar in staat om in een complex krachtenveld resultaten te boeken;
  • Koersvast, stevig, resultaatgericht én verbindend;
  • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, ‘een prettig mens om mee samen te werken’!

(Overige) persoonskenmerken en vaardigheden: heeft gezag, stelt prioriteiten, heeft focus, is professioneel zakelijk, communiceert helder, is zichtbaar en staat ergens voor, is inspirerend, samenwerker, dienstverlenend, coachend leider, grote mate van stijlflexibiliteit, kortom: resultaat- en mensgericht.

Ervaring in een gemeentelijke organisatie is geen vereiste, óók kandidaten uit (grotere) organisaties in de zakelijke dienstverlening en andere (semi) publieke organisaties die zich herkennen in het profiel worden van harte uitgenodigd te reageren!

Wat biedt De BUCH
De BUCH biedt je een uitdagende opdracht in een fris team, dynamische werkomgeving met veel ruimte voor je ideeën en initiatieven. Een unieke omgeving voor iemand met ambitie die zelf ook wil (mee)groeien!

De BUCH is actief gericht op de (persoonlijke) ontwikkeling van haar medewerkers. Uitgangspunt is dat elke medewerker zichzelf mag en moet ontwikkelen. Er is sprake van een ruimhartig beleid ten aanzien van het volgen van opleidingen. De BUCH heeft een eigen Academie die (fysieke en online) opleidingen, trainingen, lezingen en workshops organiseert en worden verzorgd door zowel interne trainers als ook externe bedrijven. In de Summer en Winter School en de Week van de Vitaliteit wordt extra aandacht gegeven aan trainingen en workshops rondom de OPEN-kernwaarden van de organisatie: Ondernemend, Positief, Empathisch en Nabij. Daarnaast zijn er externe coaches beschikbaar voor loopbaantrajecten en scholingsadviezen.

De functie is ingeschaald in schaal 14. Dit betekent een maximum van € 6.994,- bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast is er het Individueel Keuze Budget (IKB), dat circa 17% van het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof. Het IKB kan vrij ingezet worden voor het kopen van extra verlof, extra inkomen door uitbetaling, etc.

De medewerkers van De BUCH organisatie werken vanuit alle vier de gemeentehuizen. De meeste teams van het domein Bedrijfsvoering zijn in Heiloo gehuisvest. Uitgangspunt is dat tijd- en plaatsonafhankelijk gewerkt kan worden.

De procedure
De BUCH wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot en met zaterdag 22 januari sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature nodigen wij u uit contact op te nemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij De BUCH vinden plaats op maandag 7 februari. Een eventueel vervolggesprek op vrijdag 11 februari. Een (ontwikkel)assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Domeinmanager, Bedrijfsvoering, Programmamanager, Programmamanagement