1. Vacatures
 2. Voorzitter College van Bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter College van Bestuur

De Haagse Hogeschool zoekt een verbindend en resultaatgericht boegbeeld als nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Haagse Hogeschool
Let’s change. You. Us. The world. De Haagse Hogeschool daagt studenten uit om de wereld, waarin zij leven, te veranderen en te verbeteren. De Haagse Hogeschool tekent er daarom voor dat studenten, docenten en onderzoekers zich in nauwe samenwerking met het werkveld samen ontwikkelen tot wereldburgers. Grenzeloos denkende mensen, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging de wereld tegemoet treden. Zich daarbij realiserend dat de eigen vakkundige inzet het verschil maakt en samenwerking nodig is om creatieve oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. De Haagse Hogeschool creëert het veilige en betrokken klimaat waarin studenten zich als wereldburgers kunnen ontplooien en vernieuwen door het delen van ontwikkeling, netwerk en praktijkervaringen. Dit vormt en verandert de kijk op de werkelijkheid en de kennis en vaardigheden om daadwerkelijk waarde toe te voegen. De Haagse Hogeschool levert daarbij tegelijkertijd een belangrijke bijdrage aan de regionale economie door het opleiden van deskundige afgestudeerden ten dienste van en in samenwerking met (regionale) bedrijven en organisaties.

Met die zoektocht zijn de medewerkers en 26.000 studenten van ruim 100 nationaliteiten, elke dag volop bezig. Dat zie je bijvoorbeeld in de actuele curricula. Je ziet het in de zeven onderzoeksthema's: Cyber Security, Global and Inclusive Learning, Digital Operations and Finance, Mission Zero, Health Innovation, Global Governance en Governance of Urban Transitions. En ook in de ruim 300 exchange partners en in de intensieve samenwerking in meer dan 50 landen: van Brazilië tot China, van Australië tot de Verenigde Staten, en in meerdere landen in Europa. De Haagse Hogeschool heeft een grootstedelijk en divers profiel.

Organisatie
Het bestuur van de hogeschool wordt de gevormd door het College van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en twee leden. De Voorzitter van het College van Bestuur is onderdeel van een collegiaal en complementair College van Bestuur. De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan. De opleidingen zijn geclusterd in faculteiten onder leiding van directeuren. De hogeschoolorganisatie, het CvB en het management worden ondersteund door diensten, onder leiding van directeuren. Aan de hogeschool zijn bijna dertig lectoraten verbonden, georganiseerd in zeven thematische kenniscentra. Ruim 26.000 studenten volgen, in vier vestigingen, een bachelor, een master of post-HBO-opleiding. Er werken ruim 2.100 medewerkers De Hogeschoolraad is het hoogste niveau van medezeggenschap in De Haagse Hogeschool en vergadert periodiek met het College van Bestuur en met de Raad van Toezicht.

De opgave
De Haagse Hogeschool heeft de afgelopen jaren op grond van de onderwijs- en onderzoeksvisie en het instellingsplan de basis gelegd om de resultaten op kwaliteit van onderwijs en onderzoek, studenttevredenheid en medewerkerstevredenheid te verbeteren. De opgave voor de komende jaren is deze ontwikkeling resultaatgericht en koersvast door te zetten. De voorzitter als intern en extern boegbeeld geeft leiding aan deze opgave. De voorbereiding van het nieuwe Instellingsplan (uiterlijk gereed eind 2022) vormt hier onderdeel van. De voorzitter houdt dit doel en een scherpe profilering voor ogen en richt haar/zijn (onderwijskundig) leiderschap op de organisatie van De Haagse Hogeschool. De focus op de uitvoering van de gekozen koers vindt plaats in goede balans met de externe orïentatie van de hogeschool als onderdeel van de Haagse kennis- en onderwijsregio en voor de maatschappelijke context waarbinnen De Haagse Hogeschool opereert. De voorzitter is enthousiasmerend, daadkrachtig en benaderbaar, staat met energie voor ‘het verhaal’ van De Haagse Hogeschool en stimuleert innovatie en medezeggenschap.

De kandidaat
Gelet op de opgave zijn de functie-eisen als volgt. De gezochte kandidaat:

 • heeft minimaal een afgeronde opleiding op masterniveau.
 • is een ervaren bestuurder in het (hoger) onderwijs of van een kennisinstelling. Heeft tenminste aantoonbare affiniteit met en kennis van het hoger onderwijs. Ervaring met het aansturen van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek is een pré.
 • heeft kennis van en ervaring met de maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en Randstedelijke context waarbinnen De Haagse Hogeschool opereert. Heeft daarmee affiniteit met de diversiteit van zowel de stad Den Haag als De Haagse Hogeschool. Beschikt over een breed en divers (inter-)nationaal netwerk of is in staat dit op te bouwen ten behoeve van De Haagse Hogeschool.
 • is in staat tot inclusief en onderwijskundig leiderschap. Heeft kennis van en affiniteit met diversiteits- en inclusiviteitsvraagstukken, zowel student- als medewerkersgerelateerd.
 • is verbonden met de Haagse regio.
 • heeft bijzondere affiniteit met internationalisering en het internationale profiel van De Haagse Hogeschool.
 • onderschrijft en wordt enthousiast van de Onderwijs- en Onderzoeksvisie en het Instellingsplan van De Haagse Hogeschool.
 • heeft ervaring met het realiseren van een constructieve en volwassen overlegrelatie met medezeggenschap.
 • beheerst de Engelse taal zowel in woord als geschrift op professioneel niveau.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een verbindend en resultaatgericht boegbeeld. De gezochte kandidaat:

 • is analytisch, besluitvaardig en resultaatgericht.
 • beschikt over visie en strategisch vermogen. Is innovatief dan wel weet innovatie te organiseren.
 • is een (impactvolle) netwerker en maakt makkelijk verbinding (zowel intern als extern). Is mensgericht en zichtbaar.
 • weet balans te houden tussen de interne en externe oriëntatie die een dergelijke bestuurlijke rol vraagt.
 • is een waardengedreven bestuurder met oog voor de maatschappelijke context van de positie en de daarbij geldende normen voor integriteit en soberheid.
 • is een teamspeler met humor en kan relativeren. Is energiek en inspireert door passie voor het (hoger) onderwijs. Voelt zich thuis in een kennis- en onderwijsomgeving.
 • communiceert helder en transparant. Luistert.

Gelet op de samenstelling van het College van Bestuur en de toegevoegde waarde van diversiteit hebben vrouwelijke kandidaten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Arbeidsvoorwaarden
De bezoldiging van de Voorzitter van het College van Bestuur is gebonden aan de WNT-bezoldigingsmaximum voor het Hoger Onderwijs. De leden van het College van Bestuur worden voor een termijn van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming.

De procedure
De procedure wordt begeleid door Chasse Executive Search. Kandidaten kunnen zich tot vrijdag 28 februari 2020, 12.00 uur melden via een korte motivatie vergezeld door een actueel curriculum vitae. De gesprekken bij Chasse Executive Search en De Haagse Hogeschool vinden in maart 2020 plaats.

Een uitgebreid profiel met nadere informatie over de positie en de procedure is beschikbaar via Chasse Executive Search: (070) 345 11 14 of info@chassesearch.nl

Meer informatie
Ferdi de Lange, partner
Chasse Executive Search
070 345 11 14