1. Vacatures
 2. Directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur

Ben jij een daadkrachtige en stevige directeur die Strategisch en conceptueel kan denken en een duidelijk visie heeft? Lees verder

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Oostenburgervoorstraat, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
30 - 31 uur
Salarisindicatie:
€ 5986 - € 8782 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Directeur
Kunstenbond - Amsterdam

De Kunstenbond is dé vakbond die de belangen behartigt voor alle mensen die werken in de culturele en de creatieve sector. De kunstenbond is een vereniging met 7000 leden met een verenigingsbestuur en vijf vakgroepen. De werkorganisatie heeft 18 professionals die samen met de vereniging met veel passie werken aan de doelstellingen van de bond:
 • Fair Pay: een eerlijke beloning voor de werkenden in de culturele en creatieve sector.
 • Fair Share: een eerlijke beloning voor de artistieke prestatie.
 • Fair Chain: de koek wordt binnen de keten eerlijk verdeeld.

De Kunstenbond is een voorvechter op diverse niveaus, jaagt onderwerpen aan en is dus vaak in beeld als het gaat om het behartigen van de belangen van werkenden in de sector. Medewerkers zijn trots op hun werk en op wat zij bereiken voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Juist nu de sector het zwaar heeft, is het werk van de Kunstenbond van groot belang.

De Kunstenbond voert een doorlopende lobby voor de sector om de onderbetaling in de sector te stoppen, onderhandelt voor mensen in loondienst met werkgevers over cao’s en sociale plannen, werkt aan het verbeteren van de positie van zelfstandigen en nog veel meer. Het juridisch kantoor biedt hulp bij een geschil met de opdrachtgever of voor het checken van contracten. De Kunstenbond was initiatiefneemster van de Creatieve Coalitie en maakt daar nog steeds een belangrijk onderdeel van uit. Ook zit ze in diverse rechtenorganisaties om nog meer invloed uit te oefenen op de belangen van haar achterban.

Functie-eisen


Wie zoeken we?
Een daadkrachtige en stevige directeur die samen met het bestuur een visie ontwikkelt en een strategie formuleert die past bij de behoefte van de werkenden in de sector en die de groei en positionering van de Kunstenbond in het veld bevordert. Een ervaren leidinggevende die met vaste maar soepele hand en met een hoge mate van organisatie-sensitiviteit zorg draagt voor de kwaliteit van de output van de Kunstenbond en voor afstemming en samenhang binnen de werkorganisatie.

De directeur houdt van de uitdaging om te werken voor een vereniging en met een club enthousiaste gedreven professionals, houdt met souplesse meerdere ballen in de lucht binnen een zeer dynamisch speelveld en kan snel schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hij of zij is een goede luisteraar en kan meningen en informatie aan elkaar verbinden.

De directeur is primair verantwoordelijk voor de werkorganisatie en het realiseren van de doelstellingen uit het beleidsplan binnen de vastgestelde begroting. Samen met belangenbehartigers vormt de directeur het gezicht naar buiten van de Kunstenbond en de werkende in de sector. De directeur is mens- én taakgericht, geeft leiding aan en draagt zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers en onderhoudt de relaties met de vereniging en met relevante organisaties in het veld.

De directeur beschikt voorts over visie, kennis en kunde met betrekking tot digitale ontwikkelingen voor het delen van onze services. Daarnaast heeft de directeur een heldere visie op de afspraken ter professionalisering cultuursector, specifiek de Arbeidsmarktagenda. De directeur is bekend met en heeft een visie op inhoud en doel van deze afspraken. Tot slot: kennis van de positie van een vakbond en visie op ontwikkeling daarvan, waar veel vakbonden vergrijzen en kleiner worden.

Verantwoordelijkheden en taakgebieden
Visie en strategie
 • Inzichtelijk en bespreekbaar maken van ontwikkelingen in het veld met bestuur en werkorganisatie.
 • Samen met bestuur en werkorganisatie formuleren van een visie en strategie voor de werkenden in de sector voor de korte, middellange en lange termijn.
 • Vertalen, samen met het Bestuur, van visie en strategie in meerjarig beleidsplan en meerjarige begroting.
 • Jaarlijks opstellen van werkplan en begroting en verantwoording daarover aan het bestuur.

Realiseren doelstellingen Kunstenbond
 • Zichtbaarheid vergroten en positionering versterken van de Kunstenbond.
 • Zorgdragen voor groei van het ledenaantal.
 • In kaart brengen van de behoeften en belangen van de verschillende doelgroepen van de vereniging en zorgdragen dat daar met de dienstverlening flexibel op wordt ingespeeld.
 • In staat zijn om de noodzakelijke lobby-activiteiten (tactisch en strategisch) en de resultaten daarvan te overzien.
 • Coördineren en sturing geven aan doelstellingen en koersbepaling op de lobby.
 • Bijsturen in geval van ongewenste afwijkingen op de doelstellingen en koers.
 • Indien nodig kan de directeur ingezet worden in geval van conflicten, sluiten van compromissen met het veld.
 • Overzien van het politieke speelveld en inspelen op de actualiteit.
 • Media te woord staan wanneer het strategisch goed is om de mening van de Kunstenbond via de mond van de directeur te laten horen.

Leidinggeven aan de werkorganisatie
 • Eindverantwoordelijk voor de HR-cyclus: waaronder werving en selectie, ontwikkeling en coaching.
 • Zorgdragen voor kwalitatief goed werk passend binnen de beoogde doelstellingen van de Kunstenbond.
 • Aanbrengen van samenhang tussen verschillende disciplines van de werkorganisatie en het verbinden van de medewerkers.
 • Stellen van prioriteiten, geven van focus en realiseren van adequate actie en snelheid in prestatie en ontwikkeling binnen de werkorganisatie.

Sturing op organisatie-inrichting en bedrijfsvoering werkorganisatie
 • Borgen van vastgestelde organisatiewaarden.
 • De werkorganisatie inrichten en toerusten om het beleidsplan en de begroting uit te voeren.
 • Zonodig ontwikkelen en doorvoeren van organisatieveranderingen.
 • Zorgen voor de administratieve organisatie: ondersteunende systemen, processen en procedures.

Aangaan en onderhouden van relaties
 • Relaties aangaan en onderhouden met relevante organisaties binnen het veld.
 • Signaleren van mogelijke kansen voor de Kunstenbond voor samenwerking dan wel op de inhoudelijke werkzaamheden dan wel in organisatievorm.

Belangrijkste competenties
Leiderschap
Richting en sturing geven aan anderen om een bepaald resultaat of doel te bereiken.

Ondernemerschap
Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten en/of diensten. Adequaat daarop inspelen en afgewogen risico’s durven nemen.

Overzicht
Overzien van situaties en processen in tijd, onderkennen van problemen en deze systematisch aanpakken met oog voor de consequenties.

Strategisch en conceptueel denken
Ontwikkelen van een helder beeld over hoe doelen binnen het eigen vakgebied of werkterrein te bereiken en hoe behoeften te vervullen op de middellange en lange termijn.

Visie
Zich concentreren op hoofdlijnen, een beeld hebben van toekomstige ontwikkelingen, en deze (op vernieuwende wijze) integreren in het lange termijn beleid.

Functie-eisen
Wo-werk- en -denkniveau en relevant netwerk.

Wat bieden we?
Een aanstelling voor 30,4 uur (0,8 Fte) voor de duur van een jaar met de mogelijkheid van een vast dienstverband. De mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken. Indicatie inschaling bij een fulltime dienstverband (38u): minimaal €5.986 en max €8.782 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Daarnaast is er 8% vakantiegeld en 3% eindejaarsuitkering.

Procedure
De Kunstenbond laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Winfred Voordendag, partner bij Colourful People (06-28284706).

Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en cv uiterlijk vrijdag 25 juni 2021 via het sollicitatieformulier.

Er zijn twee gespreksrondes. De gesprekken worden gehouden op dinsdag 6 juli (1e ronde) en op dinsdag 13 juli (2e ronde) 2021. Verder zal een referentieonderzoek en mogelijk een assessment onderdeel vormen van de procedure.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.