1. Vacatures
  2. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Interessante toezichthoudende rol voor deskundig sparringpartner op het gebied van projectontwikkeling en verduurzaming

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Oostkade, Spijkenisse, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Commissarissen
Spijkenisse

De Organisatie
De Leeuw van Putten is een betrouwbare en sociale woningcorporatie in de stad Spijkenisse. Met ongeveer 4.000 verhuureenheden, 29 medewerkers en een goede financiële positie is De Leeuw van Putten een belangrijke speler in de lokale woningmarkt. Zij is in het bezit van een kwalitatief goede woningvoorraad en is continu in gesprek met haar omgeving en heeft volop ambities voor haar huurders, vastgoedbezit en de wijken.
De Leeuw van Putten is opgericht in 1981, destijds in een groeikern met een grote bouwopgave. Door de zeer geconcentreerde bouwperiode -haar hele bezit werd in ongeveer vijf jaar tijd gebouwd- bereidt zij zich voor op een grootschalige herstructureringsopgave waarvan de start rond 2025 staat. De Leeuw van Putten staat dicht bij haar klanten, met een zeer servicegerichte dienstverlening.

De positie
De Directeur Bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting De Leeuw van Putten en legt hier verantwoording over af aan de Raad van Commissarissen. Deze raad geeft onder meer goedkeuring aan het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van de Directeur-bestuurder.

Vanwege het reguliere terugtreden na twee zittingstermijnen van één van haar leden zoekt De Stichting De Leeuw van Putten ter completering van haar Raad van Commissarissen een:
Lid Raad van Commissarissen
Deskundig sparringpartner aandachtsgebied projectontwikkeling en verduurzaming.

Als toezichthouder maakt u deel uit van een collectief en integraal verantwoordelijk team en kijkt u met een brede blik naar de besturing van de organisatie.

Functie-eisen

Profiel
Bestuurder en RvC hebben behoefte aan aanvulling met een strategisch sparringpartner die met het oog op de grote herstructurering, waar de Leeuw van Putten over enkele jaren mee aan de slag zal gaan, goed thuis is in projectontwikkeling en verduurzamingsaspecten en die in samenhang met de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie kan overzien. Naast het vermogen om bovengenoemde rol op een strategisch niveau in de discussie te bespreken, zoekt de RvC van De Leeuw van Putten bovenal een verbindende teamspeler naast een positief kritisch toezichthouder en werkgever ook als sparringpartner de bestuurder tot steun kan zijn in het besturen van deze mooie organisatie. Op grond van de huidige samenstelling van de RvC gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.

De kandidaat dient over gedegen kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en heeft inzicht in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen. Kandidaat dient projecten te kunnen beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s. Heeft kennis op het gebied van duurzaamheid, nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de bouw en de te nemen energetische maatregelen. Is een goede gesprekspartner op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement voor de organisatie. U kunt aannemelijk maken de rol van toezichthouder goed te doorgronden en deze op een evenwichtige en met gevoel voor verhoudingen te kunnen vervullen.

Informatie en sollicitatie
De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Voor een volledige profielschets kunt u kijken op www.directiewerf.nl of voor andere informatie telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 23 juni 2020, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen. De eerste gespreksronde bij De Leeuw van Putten is gepland direct na de zomervakantie op woensdag 2 september 2020.

Zie voor meer informatie over Stichting De Leeuw van Putten: www.deleeuwvanputten.nl.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.