1. Vacatures
 2. Voorzitter NWO

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter NWO

OVER NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft als missie het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. Dat doet NWO door het financieren van wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen, in het bijzonder universiteiten, en door het bundelen van krachten rondom een onderzoeksvraag bij nationale onderzoeksinstituten.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

NWO bevordert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek van wereldklasse. NWO richt zich daarbij op alle wetenschappelijke disciplines en op de hele kennisketen, met nadruk op fundamenteel onderzoek. NWO financiert meer dan 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Jaarlijks is hier een bedrag mee gemoeid van circa 1 miljard euro, gericht op alle wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden.

NWO is een zelfstandig bestuursorgaan en de besluitvorming binnen NWO is geconcentreerd onder centrale leiding van de raad van bestuur (RvB). Deze bestaat uit een voorzitter, een portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën en de voorzitters van de vier domeinbesturen. De onder de NWO-verantwoordelijkheid vallende wetenschappelijke instituten worden ondersteund door een institutenorganisatie (NWO-I) die onder de raad van bestuur is gepositioneerd.

CONTEXT EN OPDRACHT
De raad van bestuur geeft op samenbindende wijze leiding aan NWO met één gezicht, cultuur en werkwijze en met een centrale sturing gericht op de versterking van de samenwerking binnen de organisatie en van de verbinding van het centrale bestuur met de wetenschap. Van de gezochte voorzitter wordt verwacht dat hij of zij op samenbindende wijze leiding kan geven aan de raad van bestuur.

De voorzitter:

 • is het inspirerende boegbeeld van NWO, zowel nationaal als internationaal;
 • geeft leiding aan en maakt onderdeel uit van een collegiaal bestuur, gericht op samenwerking en verbinding naar binnen en naar buiten;
 • is in staat om NWO te laten werken als een organisatie met één gezicht en werkwijze en een centrale sturing die de samenwerking binnen de organisatie versterkt;
 • draagt zorg voor de aansluiting op politiek en ambtelijk niveau bij het ministerie van OCW en andere ministeries (met name de ministeries van EZK en VWS);
 • vertegenwoordigt NWO naar de wetenschap, in het bijzonder de KNAW en de VSNU, universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven;
 • vormt een brug tussen de wetenschap en het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ten behoeve van kennisbenutting (inclusief de samenwerking in het kader van de topsectoren);
 • vertegenwoordigt, al dan niet met andere RvB-leden, de RvB naar de buitenwereld.

Binnen het collegiale bestuursmodel geeft de stem van de voorzitter de doorslag indien de stemmen in de raad van bestuur staken.

Functie-eisen

De voorzitter

 • kan bogen op een brede (inter)nationale bestuurlijke ervaring en is ervaren in het sturen van complexe organisatie- en cultuurveranderingsprocessen;
 • ontleent zijn of haar gezag binnen en buiten de organisatie aan een stevige wetenschappelijke statuur dan wel aan aantoonbare passie voor en betrokkenheid bij hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en het wetenschappelijk bestel in internationaal perspectief;
 • is gewend aan het nemen en implementeren van besluiten in een complexe omgeving van hoogopgeleide professionals;
 • heeft visie op de lange-termijn-ontwikkeling van het wetenschappelijk bestel in Nederland in internationaal perspectief, en kan de wetenschap naar de politiek vertegenwoordigen;
 • heeft aantoonbare leiderschapskwaliteiten om de NWO-strategie met overtuigings- en daadkracht te implementeren;
 • heeft goed zicht op de relevante nationale en internationale ontwikkelingen in het politieke en maatschappelijke veld en beschikt over een relevant netwerk (politiek, maatschappij, bedrijfsleven) dan wel het vermogen om dit op te bouwen;
 • bezit de persoonlijke eigenschappen om NWO als boegbeeld te vertegenwoordigen en haar belangen te behartigen;
 • beschikt over goed strategisch inzicht, sterk bindend en verbindend vermogen, uitstekende communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en is besluitvaardig;
 • heeft ervaring met en grote vaardigheid in de omgang met de media, met name om zowel inhoudelijk als beleidsmatig overtuigend en bezielend over wetenschap te kunnen communiceren;
 • is betrokken bij en benaderbaar voor het personeel en kan succesvol draagvlak uitbouwen en houden;
 • heeft integriteit hoog in het vaandel staan en handelt daar ook naar.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van voorzitter raad van bestuur is een voltijds functie. De benoeming geschiedt voor vijf jaar met de mogelijkheid van herbenoeming.

Als zelfstandig bestuursorgaan valt NWO onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Salariëring vindt plaats binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Selectieprocedure en Reacties

Het Executive Search bureau Perrett Laver is gevraagd NWO te ondersteunen bij de wervingsprocedure voor de Voorzitter Raad van Bestuur.

U kunt uw belangstelling voor deze positie kenbaar maken door het uploaden van een sollicitatiebrief met uw motivatie en een actueel curriculum vitae via de website van Perrett Laver https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/ onder vermelding van het referentienummer 4686. U kunt voor vragen en inlichtingen telefonisch contact opnemen met Thomas Modder, via Thomas.Modder@perrettlaver.com of telefonisch op +31 (0)20 2404 379.

NWO zet zich in voor diversiteit op de werkplek en streeft naar een evenwichtige samenstelling van haar bestuur, qua expertise, achtergrond en gender. NWO verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

De deadline voor uw reactie is gesteld op 26 juni 2020.

Sollicitaties worden eind juni door de Benoemingsadviescommissie (BAC) beoordeeld. Perrett Laver houdt in juli verdere verdiepende interviews met kandidaten op de Longlist, waarna de BAC, mede op basis van de interviews, een Shortlist zal samenstellen. De personen op de Shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken. Op basis van de gesprekken zal de BAC aan de raad van toezicht van NWO advies uitbrengen. De raad van toezicht zal de te benoemen kandidaat aan de minister van OCW voordragen.

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) en een ontwikkel- of selectieassessment maken onderdeel uit van de procedure.

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie, waarin u interesse heeft getoond, te beoordelen.

Perrett Laver is Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy/.

Bedrijfsomschrijving

NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgelegde taken. De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad van bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor de gehele koepel. De onderdelen hebben locaties over het hele land, met een kantoor in Den Haag en in Utrecht.