1. Vacatures
 2. Lid Raad van Bestuur (aandachtsgebied zorg)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Bestuur (aandachtsgebied zorg)

Woon- en zorgcentrum de Westerkim zoekt, via Terra Management Search, een  Lid Raad van Bestuur (aandachtsgebied zorg) met ervaring in het leiden van transitieprocessen in cultuur en zorg- en dienstverlening.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Bosboomstraat, Hoogeveen, Drenthe
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
28 - 32 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Lid Raad van Bestuur (aandachtsgebied zorg)
Woon- en zorgcentrum de Westerkim, Hoogeveen
28-32 uur per week


Lid Raad van Bestuur, de functie
Het nieuw aan te stellen Lid Raad van Bestuur wordt belast met het aandachtsgebied 'zorg'. De Raad van Bestuur draagt een collegiale verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van de Westerkim. Het Lid van de Raad van Bestuur is medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van strategie, transitie en interne organisatie. Hieronder wordt tevens begrepen: het uitwerken en optimaliseren van de woonzorgvisie en de ambitie op de transitie naar zwaardere intramurale zorg en uitvoering en rendement van de extramurale dienstverlening.

Eerst verantwoordelijke zijn de bestuurders betreffende het verder verankeren van de christelijke levensvisie in het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen de Westerkim. De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen van het Managementteam, is samen met het Lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een adequaat besluitvormingsproces, de kwaliteit van de besluiten, en de eenheid en consistentie van beleid. De huidige bezetting van het Managementteam vraagt een professionele zorgbestuurder die ruimte geeft aan zorgmanager, teamleiders zorg, de staffunctionarissen en medewerkers en hun verdere ontwikkeling.

De Westerkim staat voor ingrijpende veranderingen: die moeten behalve financieel ook zorginhoudelijk goed onderbouwd worden. Gegeven de verschillende financieringsbronnen, met ieder hun eigen dynamiek, is structurele toetsing en bewaking van de haalbaarheid van de strategie noodzakelijk. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling om verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie te beleggen.

De nieuwbouw is een ingrijpend proces waarbij bewoners deels tijdelijk zullen moeten verhuizen. Dit proces dient zo geruisloos mogelijk te verlopen. Primair is de Voorzitter van Bestuur belast met de nieuwbouw, wat niet wegneemt dat gezien het collegiale bestuur het Lid van de Raad van Bestuur hier eveneens nauw bij betrokken is.

Functie-eisen

Lid Raad van Bestuur, het profiel
Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel:
 • Beschikt over enkele jaren ervaring als zorgmanager/directeur in een zorgorganisatie, bij voorkeur in care (ouderenzorg).
 • Ervaring in het leiden van transitieprocessen in cultuur en zorg- en dienstverlening.
 • Inhoudelijke achtergrond in en hart voor de zorg met een sterk kwaliteitsbewustzijn.
 • Academisch werk- en denkniveau, uitstekende conceptuele en analytische kwaliteiten.
 • Een afgeronde zorginhoudelijke opleiding op tenminste hbo-niveau, te denken valt aan ouderengeneeskunde, verpleegkundige (niveau 5) of psychosociaal zorgverlener.
 • Professionele, zakelijke stijl van leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten.
 • Diplomatieke kwaliteiten, een verbindend vermogen, oriëntatie op interne samenwerking en een constructieve opstelling als overlegpartner voor Ondernemingsraad en Cliëntenraad.
 • Weloverwogen handelen in turbulente omstandigheden.
 • Een energieke en ondernemende stijl van werken.
 • Ervaring met het realiseren van intensieve samenwerking met andere partijen in de zorg.
 • Is in het bezit van een NVZD-accreditatie of is bereid deze in 2018 te halen.

De bestuurder heeft tevens aantoonbare affiniteit met en onderschrijft de (christelijke) identiteit van de Westerkim, zoals verwoord in het identiteitsbewijs (zie de website van de Westerkim).

Hij/zij is onafhankelijk in meningsvorming, ondernemend, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het leiden van complexe organisatieveranderingen. Werkt en argumenteert vanuit de inhoud van de zorg en denkt in het belang van cliënten en medewerkers. Gaat moeilijke besluiten niet uit de weg en weet bij alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde keuzes noodzakelijk zijn. Is een creatief denker en kan binnen bestaande kaders nieuwe oplossingen vinden. Het blijft niet bij plannen, ze worden ook uitgevoerd.

Stichting woon- en zorgcentrum de Westerkim, de organisatie
Stichting woon-en zorgcentrum de Westerkim is een kleinschalige zorginstelling met als doel het verlenen van huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, behandeling, verpleging, verzorging, zo nodig huisvesting en overige dienstverlening in de meest brede zin van het woord aan ouderen, (chronisch) zieken en (oudere) gehandicapten in de regio Hoogeveen.

De Westerkim werkt vanuit een christelijke levensbeschouwelijke visie. De kernbelofte van Westerkim is: 'Welkom thuis!' De Westerkim richt zich op het creëren van een leefomgeving die aansluit op wat bewoners gewend waren en waarbij ze zich thuis voelen. Er maken circa 228 cliënten gebruik van de dienstverlening van De Westerkim. Er zijn momenteel 251 medewerkers (153fte) in dienst bij de Westerkim en er zijn 14 stagiaires en 188 vrijwilligers. In mei 2017 heeft de Westerkim haar 50-jarig bestaan gevierd. De Westerkim gaat de komende jaren nieuwbouw plegen op haar locatie.

Solliciteren
Terra Management Search begeleidt de sollicitatieprocedure voor deze vacature. Op de site van Terra Management Search: www.terrasearch.nl kunt u een informatienotitie downloaden over deze vacature met meer informatie over de sollicitatieprocedure. U kunt tot uiterlijk 17 januari 2018 reageren. U kunt uw sollicitatie uploaden via het online sollicitatieformulier op de site van Terra Management Search. Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen wij u uit ons te bellen of e-mailen. Dianne Kurvers, search Consultant, terra@terrasearch.nl, telefoonnummer 085 0702597.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.