1. Vacatures
 2. Lid College van Bestuur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid College van Bestuur

Voor DeBasisFluvius, een grote instelling in het primair onderwijs met 35 basisscholen in Arnhem en Renkum zoeken wij een Lid College van Bestuur

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Arnhem, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profielschets lid College van Bestuur

Ontstaan van de vacature
De vacature lid College van Bestuur ontstaat per 1 augustus 2019. In de zomer van 2018 heeft de voorzitter College van Bestuur een benoeming als bestuurder in het voortgezet onderwijs elders in Nederland aangenomen. Voor het schooljaar 2018 – 2019 wordt het College van Bestuur ondersteund door een interim-bestuurder.

Opdracht Het College van Bestuur in nieuwe samenstelling is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de continuïteit van stichting DeBasisFluvius. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de ambities in het Strategisch Beleidsplan 2015 – 2020 en het nieuwe strategisch beleidsplan: de Expeditie. Naast deze algemene opdracht heeft de Raad van Toezicht de volgende opdrachten geformuleerd :

 1. Lever een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de Expeditie (het strategisch beleidsplan voor de volgende planperiode 2020 – 2024) en toon creativiteit en lef bij toekomstige plannen;
 2. Heb oog voor verbinding binnen DeBasisFluvius op verschillende niveaus: verbinding van medewerkers met de strategische koers en verbinding van College van Bestuur en staf met directeuren en leerkrachten;
 3. Creëer op basis van een krachtige bestuursstijl een heldere strategische, pedagogische en didactische visie, die leidt tot nieuwe taken voor en herpositionering van het onderwijs , kinderopvang en ondersteuning in samenwerking met maatschappelijke organisaties (ketenpartners);
 4. Draag zorg voor behoud en versterking van onderwijskwaliteit. Lever een actieve bijdrage aan versterking van innovatief onderwijs en stimuleer directeuren en leerkrachten om te experimenteren met vernieuwend onderwijs;
 5. Plaats de directeuren in positie en begeleidt hen naar de doelstellingen van het strategisch beleidsplan en check voortdurend of zij nog aangehaakt zijn. Bevorder een goede balans tussen autonomie voor de 35 scholen en gezamenlijkheid binnen de DeBasisFluvius.

Functie-eisen

 • Een academisch werk-en denkniveau;
 • Bij voorkeur ruime ervaring in een bestuurlijke functie in het onderwijs of in een met het onderwijs verbonden sector;
 • Een persoonlijke visie op systematisch vernieuwen en verbeteren van onderwijs en innovatie in bredere zin;
 • Ervaring met verandermanagement en eventueel met het borgen van veranderingen in een complexe organisatie;
 • Kennis van methoden en technieken op het gebied van onderwijs management , personeelsmanagement, HRM/HRD -beleid en financieel beleid;
 • Ruime ervaring op het gebied van het vertalen van langetermijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleid en actieplannen;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • beschikken over een relevant netwerk.

Persoonlijkheidsprofiel

 • U bent gericht op samenwerken en krijgt op basis van relatie en visie mensen in beweging;
 • U bent ondernemend, laat innovatief gedrag zien, toont lef en moed en staat open voor nieuwe ontwikkelingen in een professionele organisatie;
 • U bent een verbindend bestuurder. Eigenschappen als luisteren, vragen stellen, faciliteren, respect tonen, ruimte geven, vertrouwen en zelfreflectie typeren uw leiderschapsstijl;
 • Als leidinggevende wordt u door de directeuren gezien als coach en stimulator in hun persoonlijke ontwikkeling;
 • U bent helder en koersvast waar het gaat om richting geven aan een hoge kwaliteit van onderwijs;
 • Uw ervaring met integraal management stelt u in staat beleid te ondersteunen met een heldere financiële onderbouwing en meerjarenplanning. U bent in staat anderen mee te nemen in integraal denken en kaders stellen;
 • Checkt voortdurend of de eigen communicatie voldoet bij anderen en past zonodig de eigen stijl van communiceren aan;
 • U hecht waarde aan samenwerking en afstemming met externe stakeholders waaronder schoolbesturen , samenwerkingsverbanden en de gemeente;
 • Kerncompetenties: strategische visie, focus aanbrengen en houden, luisteren en vragen stellen, ondernemerschap en empoweren.

De volgende kernwoorden typeren de persoonlijkheidskenmerken van de bestuurder: communicatief – ambitieus – energiek – risico’s durven nemen – nieuwsgierig – uithoudingsvermogen – het verschil willen maken – kwetsbaar durven opstellen.

De volgende kernwoorden typeren de stijl van leidinggeven van de bestuurder verbindend – vernieuwend – netwerker – politiek sensitief – transparant – laagdrempelig.

Arbeidsvoorwaarden
Voor de functie lid College van Bestuur is de CAO Bestuurders PO 2018–2019 van toepassing . Op basis van leerlingenaantallen vindt inschaling plaats in schaal B-5 .De functieomvang bedraagt 0,8 – 1,0 fte. De Raad van Toezicht biedt een termijnbenoeming in overeenstemming met de CAO Bestuurders PO. Datum in dienst treding bij voorkeur per 1 augustus 2019 of een datum zo spoedig mogelijk daarna .

Informatie over de procedure werving & selectie Begeleiding

De Raad van Toezicht van DeBasisFluvius heeft Erik Versteege Search B.V. gevraagd om de procedure werving & selectie lid College van Bestuur te begeleiden.

Informatie Belangstellenden kunnen op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket downloaden. In dit pakket zijn relevante (beleids)documenten van DeBasisFluvius opgenomen. Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Erik Versteege.

Informatie over De BasisFluvius is te vinden op www.debasisfluvius.nl en op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart.

Solliciteren
Ziet u als bestuurder een uitdaging in de Expeditie van DeBasisFluvius? Richt dan uw sollicitatiebrief aan mevrouw E. Kruize, voorzitter van de benoemingscommissie en stuur uw brief en CV voor de sluitingsdatum per e-mail naar info@erikversteege.nl.

Tijdschema
Sluitingsdatum sollicitatiebrief 11 juni 2019
Preselectiegesprekken weken 24-25
Eerste ronde sollicitatiegesprekken 1 juli 2019
Tweede ronde sollicitatiegesprekken 4 juli 2019
Derde ronde sollicitatiegesprekken 4 juli2019
Arbeidsvoorwaardengesprek week 28