Lid Raad van Commissarissen, aandachtsgebied bedrijfsvoering en financiën

Als toezichthouder maakt u deel uit van een collectief en integraal verantwoordelijk team en kijkt u met een brede blik naar de besturing van de organisatie. Binnen het betreffende aandachtsgebied bent u het ´financieel geweten´ van de RvC en vervult u een cruciale rol in een goed gefundeerd toezicht.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Directeur Bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de Stichting De Leeuw van Putten en legt hier verantwoording over af aan de Raad van Commissarissen. Deze raad geeft onder meer goedkeuring aan het strategische beleid, het jaarverslag, en de benoeming en ontslag van de Directeur-bestuurder.

Vanwege het terugtreden conform het rooster van aftreden van één van haar leden zoekt De Stichting De Leeuw van Putten ter completering van haar Raad van Commissarissen een:

Lid Raad van Commissarissen

aandachtsgebied Bedrijfsvoering en Financiën

Als toezichthouder maakt u deel uit van een collectief en integraal verantwoordelijk team en kijkt u met een brede blik naar de besturing van de organisatie. Binnen het betreffende aandachtsgebied bent u het ´financieel geweten´ van de RvC en vervult u een cruciale rol in een goed gefundeerd toezicht.

Functie-eisen

De kandidaat dient over gedegen kennis van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van een soortgelijke (maatschappelijke) instelling te beschikken. Heeft kennis van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury, beleggingen en risicobeheersingssystemen. Is in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s. Heeft kennis van financieel-economische en fiscale vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control en kennis van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging en van waarderingsmethoden vastgoed. U heeft bij voorkeur ervaring in een soortgelijke rol, mag ook van buiten, mits u aannemelijk kunt maken de rol te doorgronden en deze op een evenwichtige en met gevoel voor verhoudingen te kunnen vervullen.

Bestuurder en RvC hebben behoefte aan aanvulling met een strategisch sparringpartner die de financiële en bedrijfsvoering aspecten beheerst en die in samenhang met de maatschappelijke opgave van de woningcorporatie kan overzien. Naast het vermogen om bovengenoemde rol op een strategisch niveau in de discussie te bespreken, zoekt de RvC van De Leeuw van Putten bovenal een verbindende teamspeler die de verschillende rollen van de RvC goed weet te doorgronden en naast een positief kritisch toezichthouder en werkgever ook als sparringpartner de bestuurder tot steun kan zijn in het besturen van deze mooie organisatie.

Informatie en sollicitatie

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Voor een volledige profielschets kunt u kijken op www.directiewerf.nl of voor andere informatie telefonisch of per e-mail contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 17 juni 2017, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders, bij voorkeur per e-mail: info@directiewerf.nl, of Postbus 23, 6700 AA Wageningen.

Zie voor meer informatie over Stichting De Leeuw van Putten: www.deleeuwvanputten.nl

DirectieWerf, mei 2017

Reageer direct

Om te solliciteren op deze vacature kun je gebruik maken van de contactgegevens op deze pagina of door in te loggen in je account.

Log in of meld je aan