1. Vacatures
  2. Concern Auditor

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Concern Auditor

Van de concern auditor wordt verwacht dat deze risico’s kan analyseren waarbij informatie en trends worden verbonden aan de koers van de organisatie.

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Diakenhuisweg, Haarlem, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 40 uur
Salarisindicatie:
€ 4102 - € 5724 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Concern Auditor
Dunamare Onderwijsgroep

Analytisch | Proactief | Gezaghebbend

De functie in het kort
De functie van concern auditor bij Dunamare is veelzijdig en uitdagend met genoeg bewegingsruimte om een goede invulling te geven. De functie is in ontwikkeling en vraagt om uitstekende analytische vaardigheden, proactiviteit en organisatiesensitiviteit. De veelzijdige opdracht vraagt om een transparante en flexibele houding waarin de prioritering van acties door de concern auditor onderbouwd wordt vanuit visie, koers en kennis van de context. Hiervoor is een hoge mate van zelfstandigheid en zelfdiscipline in de werkzaamheden nodig. De concern auditor heeft een empirische attitude. Hij/zij is in staat om te controleren, random en systematisch, en om te werken met systemen, alsmede deze te optimaliseren in samenwerking met het College van Bestuur en de betrokken afdelingen. Van de concern auditor wordt verwacht dat deze risico’s kan analyseren waarbij informatie en trends worden verbonden aan de koers van de organisatie.

Startdatum: zo spoedig mogelijk

Bedrijfsinformatie
Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen in de regio Haarlem, Haarlemmermeer, Uithoorn en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen), ieder met een eigen identiteit en een grote mate van zelfstandigheid. Het onderwijsaanbod is rijkgeschakeerd, van praktijkschool tot gymnasium en van rebound tot Technasium. Wat deze 24 scholen in het voortgezet onderwijs delen, is één belangrijke ambitie. De ruim 1.700 medewerkers doen er alles aan om het beste te halen uit iedere leerling. Om individuele talenten in de volle breedte te ontwikkelen en van iedere leerling een echte wereldburger te maken.

Het College van Bestuur en de scholen hebben ter ondersteuning de beschikking over een compact Bestuurs- en servicebureau. Dit bureau bestaat uit de afdelingen: onderwijs, communicatie, HR, control, personeels- en salarisadministratie, financiële administratie, facilitair & inkoop en ICT. De financiële functie van Dunamare Onderwijsgroep bevindt zich in een dynamische periode waarin veel veranderingen zijn en worden doorgevoerd. Ook de taken en verantwoordelijkheden van de afdeling control worden daarbij aangepast, zodat deze afdeling Dunamare Onderwijsgroep beter kan ondersteunen.

De afdeling Business Control staat onder leiding van het hoofd Financiën (lid van het Managementteam), net als de afdelingen Personeels- en Salarisadministratie, Financiële Administratie en (functioneel) de decentrale administraties. Op concernniveau kent Dunamare als nieuwe functie die van concern auditor. Het spreekt vanzelf dat de twee aanwezige business controllers geregeld functionele contacten zullen hebben met de concern auditor.

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar bijeen. De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens vertegenwoordigd in commissies (Audit & Risk Committee, Remuneratie Commissie en Commissie Onderwijs). De Audit & Risk Committee en Raad van Toezicht hebben twee keer per jaar contact met de externe accountant over de interimcontrole en de jaarrekeningcontrole. De concern auditor is bij de Audit & Risk Committee vergaderingen aanwezig en ondersteunt het CvB bij het verslag van de financiële situatie van de organisatie. Belangrijke onderwerpen van de afgelopen jaren zijn: financiële uitputting scholen, begroting, jaarrekening, interim-controle accountant, groot onderhoud en gesignaleerde risico’s.

Alle relevante financiële ratio’s zijn bij Dunamare op orde, dat wil zeggen: liggen binnen de door de Onderwijsinspectie geformuleerde bandbreedtes. De risico’s zijn in beeld en aanvaardbaar voor een
organisatie als Dunamare. De organisatie is gezond en in control, maar kan zeker nog winnen aan scherpte, diepte en actualiteit van analyses, prognoses en het zelfsignalerend en zelfcorrigerend vermogen. Meer informatie over Dunamare vindt u op www.dunamare.nl, ook voor de meest recente jaarverslagen en jaarrekeningen.

Functie-eisen

Competenties en vaardigheden
Onze ideale kandidaat:
De concern auditor heeft een empirische attitude. Hij/zij is in staat om te controleren, random en systematisch, en om te werken met systemen, alsmede deze te optimaliseren in samenwerking met het College van Bestuur en de betrokken afdelingen. Van de Concern Auditor wordt verwacht dat deze risico’s kan analyseren waarbij informatie en trends worden verbonden aan de koers van de organisatie.

Going Concern
De concern auditor heeft de kennis en de ervaring om bedrijfsprocessen te monitoren en te optimaliseren en heeft hierin een coöperatieve en proactieve houding. Hij/zij zorgt er voor niet uitsluitend afhankelijk te zijn van anderen voor zijn/haar informatiebehoefte, maar weet zelf snel de weg te vinden in de relevante systemen.

Strategisch
De concern auditor is op de hoogte van de wet- en regelgeving, geldstromen en governance in het Voortgezet Onderwijs of – bij een kandidaat van buiten het onderwijs - is in staat zich deze snel eigen te maken. Hij/zij weet deze kennis te verbinden aan de bedrijfsvoering, strategische keuzes en risico’s voor de organisatie. Waar nodig kan hij of zij (snelle) rekenexercities uitvoeren in het kader van de beleidsvoorbereiding. Good Governance en compliance zijn geen vage doelstellingen maar niet-onderhandelbare en vanzelfsprekende waarden.

Verbinder
De concern auditor maakt geen deel uit van een afdeling. Hij/zij kan prima omgaan met het solitaire karakter van de functie, maar heeft daarnaast de organisatie-sensitieve en communicatieve vaardigheden om directeuren en rectoren handelingsbekwaam te maken en de samenwerking en transparantie tussen en binnen staf en onderwijs te optimaliseren en waar mogelijk de uniformiteit te bewerkstelligen ten behoeve van de beheersaspecten van het primaire onderwijsproces.

Adviesvaardigheden
De concern auditor is in staat om onafhankelijk, gevraagd en ongevraagd gezaghebbend, krachtig en duidelijk advies te geven op vooral bestuurlijk, maar ook staf- en onderwijsniveau. Hierbij stelt hij of zij het stichtingsbelang voorop en handelt hij of zij zelfstandig zonder daarbij op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. De concern auditor heeft er geen probleem mee dat hij/zij geen positie inneemt in de hiërarchie; hij/zij zorgt er voor dat adviezen overtuigen op basis van inhoud en onderbouwing.

Wat vragen wij?
  • Relevante afgeronde financiële, bedrijfseconomische en/of accountancy opleiding(en) op wo-niveau.
  • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een complexe organisatie van enig omvang.
  • Ervaring in een adviserende functie of rol.
  • Bekendheid met specifieke regelgeving en financiering van onderwijs is een pre, affiniteit met onderwijs is een eis.
  • Het vermogen zich diverse administratieve systemen snel eigen te maken.

Wat bieden wij?
Dunamare Onderwijsgroep biedt een functie voor 32 - 40 uur per week bij een dynamische en innovatieve VO-onderwijsgroep. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Indicatie is schaal 13 (range € 4.102- € 5.724) cao-vo. De cao-vo kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een eindejaarsuitkering van 7,4%, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, collectiviteitskortingen, een goede pensioenopbouw en een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Selectieprocedure
ScoliX begeleidt Dunamare Onderwijsgroep bij de werving & selectie. Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief uiterlijk 22 januari 2018 om 09:00 uur via het online sollicitatieformulier. De voorselectiegesprekken zijn gepland op 26 en 29 januari 2018 op het kantoor van ScoliX en de gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 9 en 15 februari 2018. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.