1. Vacatures
  2. lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

lid Raad van Toezicht

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Diakenhuisweg, Haarlem, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Dunamare Onderwijsgroep is op zoek naar een kandidaat om, op voordracht van de GMR, zitting te nemen in de Raad van Toezicht van Dunamare Onderwijsgroep. Wij zijn op zoek naar een kandidaat met aantoonbare affiniteit met medezeggenschap.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht controleert het beleid van het College van Bestuur (CvB) en ziet toe op de algemene gang van zaken binnen in de stichting. Ook is de RvT betrokken bij ontwikkelingen rond onze drie strategische pijlers: goede onderwijskwaliteit, goed werkgeverschap en goed bestuur. Naast de rol van toezichthouder fungeert de RvT ook als klankbord en werkgever van het CvB en keurt zij de reglementen, beleidsplannen en begrotingen goed. Verder stelt de RvT op voorstel van het CvB de strategische organisatiedoelen vast en bewaakt zij de uitvoering daarvan.
De Code ‘Goed Onderwijsbestuur’ vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

GMR
Naast medezeggenschap op de individuele scholen, is er binnen Dunamare Onderwijsgroep ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is schooloverstijgend en bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen die daarmee actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van ons beleid. De GMR houdt zich bezig met zaken die voor alle- of een groot deel van onze scholen van belang zijn. Het gaat dan om onderwerpen waarbij de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, de klachtenregeling, het HR-beleid of de verwijdering of de elektronische informatie- en communicatieregeling. Het College van Bestuur informeert de GMR over belangrijke ontwikkelingen binnen Dunamare Onderwijsgroep. Bovendien is twee keer per jaar een delegatie van de Raad van Toezicht aanwezig bij een GMR-vergadering. De GMR kent naast het dagelijks bestuur twee commissies die zijn betrokken bij de beleidsvoorbereiding: de personeel geleding en de commissie Financiën.

Functie-eisen

Profielschets lid Raad van Toezicht Dunamare Onderwijsgroep

Algemene taken:
• Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht
• Sparringpartner zijn van het College van Bestuur
• Vervullen van het werkgeverschap van het College van Bestuur

Wij vragen:
• Een academisch werk- en denkniveau
• Kennis van besturings- en organisatievraagstukken en/of
• Kennis van het onderwijsveld en/of
• Financieel economische kennis en/of
• Onderwijsspecifieke juridische kennis

Daarnaast vragen wij:
• Een breed regionaal netwerk, liefst ook in de politiek
• Iemand die in de regio woonachtig is en voldoende tijd heeft voor taken als lid van De Raad van Toezicht
• Ervaring in het onderwijs met financiën/ beheer

Sollicitatieprocedure
Graag ontvangen wij uw sollicitatie, indien mogelijk voorzien van referentie(s). Uw motivatie en uw CV kunt u voor 26 augustus 2019 mailen naar gmr@dunamare.nl onder vermelding van vacature Lid Raad van Toezicht. U kunt uw sollicitatie richten aan de heer E. de Kort, voorzitter van de GMR van Dunamare Onderwijsgroep. Indien u vragen heeft over de inhoud van de functie kunt u eventueel ook telefonisch contact met hem opnemen onder nummer 06 – 52 34 88 12.

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 gespreksrondes, waarvan de eerste zal worden gepland in de week van 9 september 2019.

Bedrijfsomschrijving

Dunamare is de onderwijsgroep die de verbindende factor is tussen 24 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met een uitstapje naar Harlingen en Uithoorn). Het spectrum is breed: van praktijkonderwijs tot gymnasium, elk met zijn eigen identiteit en karakter. Wat deze 24 scholen delen, is één belangrijke ambitie. Zij doen er alles aan om het beste te halen uit iedere leerling. Om individuele talenten in de volle breedte te ontwikkelen en van iedere leerling een echte wereldburger te maken.