1. Vacatures
 2. Directeur-Bestuurder Dutch Cardio Vascular Alliance

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-Bestuurder Dutch Cardio Vascular Alliance

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
24 - 24 uur
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Verantwoordelijkheden

 • De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de alliantie en treedt als zodanig op richting de huidige partners, potentiële nieuwe partners en andere stakeholders (onder meer kennisinstellingen, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen);
 • De directeur-bestuurder is, als statutair bestuurder van de Stichting Dutch CardioVascular Alliance, verantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van het beleid van de Dutch CardioVascular Alliance;
 • De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Dit omvat onder andere de jaarlijkse beleidscyclus: het opstellen van een jaarplan, een jaarverslag, de begroting en
  jaarrekening;
 • De directeur-bestuurder is voorzitter van de Stuurgroep en het Management Team van de Dutch CardioVascular Alliance.

Functie-eisen

Competenties

 • Heeft goede kennis van en een visie op het cardiovasculaire (onderzoeks)veld en weet nieuwe ontwikkelingen binnen het cardiovasculaire domein te vertalen naar kansen voor de Dutch CardioVascular Alliance;
 • Is een boegbeeld voor de alliantie; draagt zorg dat het huidige positieve imago van de Dutch CardioVascular Alliance wordt gecontinueerd;
 • Is een verbindende en toegankelijke leider: in staat om binnen de organisatie mensen mee te nemen en draagvlak te creëren. Is transparant, integer en open; is makkelijk benaderbaar, mensgericht en weet zich goed in de ander te verplaatsen. Is gedreven en enthousiast; is in staat vanuit oprechte interesse mensen te motiveren en te enthousiasmeren;
 • Heeft affiniteit met het brede veld van hart- en vaatziekten en heeft goed zicht op de strategische agenda en rollen van de partners die onderdeel uitmaken van de Dutch CardioVascular Alliance. Is goed in staat om een netwerk op te bouwen en samen te werken met verschillende stakeholders;
 • Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen;
 • Is in staat om samen met de aangesloten partners richting te geven aan de strategie en verdere ontwikkeling van de Dutch CardioVascular Alliance;
 • Is betrouwbaar en resultaatgericht; spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt ook zelf zijn/haar afspraken na.

Diversiteit is een belangrijke thema binnen de Dutch CardioVascular Alliance, wij moedigen daarom iedereen aan om te solliciteren.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis en ervaring binnen het cardiovasculaire (onderzoeks)veld en op de hoogte van de recente ontwikkelingen;
 • Bewezen bestuurlijke en/of managementervaring, bij voorkeur ook in de context van allianties;
 • Ervaring met het ontwikkelen en onderhouden van bestuurlijke netwerken;
 • Kennis van financiën, inclusief financiering van wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Functie-invulling

In het licht van de groei van DCVA is de Raad van Toezicht bereid ook de aanstelling van twee bestuurders te overwegen. Dit zou een combinatie van verschillende competenties in het bestuur en met wetenschappelijk of medisch werk mogelijk maken. De totale functieomvang is geschat op 3 dagen per week.

Reactie en procedure

Voor vragen over het profiel of het wervingsproces kunt u contact opnemen met:

Dirk Duncker (d.duncker@erasmusmc.nl of 06 13 44 16 03), plaatsvervangend bestuurder DCVA en lid van het programma-managementteam van de DCVA;

Of:

Rebecca Abma-Schouten (r.schouten@hartstichting.nl of 06 54 20 20 45), voorzitter van de pijler Onderzoeksbeleid van de DCVA en hoofd onderzoeksstrategie van de Hartstichting.

Kandidaten kunnen hun sollicitatie, vergezeld van een motivatiebrief en curriculum vitae, graag uiterlijk vrijdag 30 juli 17.00 uur kenbaar maken door een e-mail te sturen naar vacatures@dcvalliance.nl. De meest actuele informatie en informatie over gespreksronden kunt u vinden op https://dcvalliance.nl/vacancies.

Bedrijfsomschrijving

De hoge ziektelast door hart- en vaatziekten vormt de grootste uitdaging van onze gezondheid, nu en in de toekomst. Iedere dag opnieuw worden honderden mensen plotseling getroffen door een hartinfarct, beroerte of andere hart- en vaataandoening en het aantal Nederlanders met chronische vormen van hart- en vaatziekten neemt toe. De Dutch CardioVascular Alliance (www.dcvalliance.nl) is een samenwerkingsverband van negentien organisaties, die gezamenlijk de ambitie hebben om de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030 met een kwart te verminderen. Onderzoeksorganisaties, patiëntvertegenwoordigers en financiers werken op landelijk niveau samen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en zoveel mogelijk te voorkomen. De Dutch CardioVascular Alliance wil hiervoor in de komende tien jaar minimaal 1 miljard euro bijeenbrengen.