1. Vacatures
  2. GRIFFIER EERSTE KAMER (v/m)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

GRIFFIER EERSTE KAMER (v/m)

Vanwege het vertrek van de huidige Griffier in verband met pensionering ontstaat per
1 oktober 2018 bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal een vacature Griffier

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Vanwege het vertrek van de huidige Griffier in verband met pensionering ontstaat per

1 oktober 2018 bij de

Eerste Kamer der Staten-Generaal een vacature Griffier

De Eerste Kamer is medewetgever en controleur van de regering. De kerntaak van de

Eerste Kamer als medewetgever is de kwaliteit van wetgeving toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (toetsingscriteria) en het controleren van de regering.

De Eerste Kamer kent een ambtelijke organisatie (circa 55 fte) ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRIFFIER EERSTE KAMER (v/m)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taak
Doel van de functie is het adviseren aan en ondersteunen van de Voorzitter en de leden van de Kamer, het vertegenwoordigen van de Kamer als instelling in (inter)nationaal verband en het leiding geven aan het ambtelijk apparaat.

De Griffier heeft een sleutelrol in de verbinding tussen de politieke besluitvorming en de ambtelijke organisatie. Hij/zij geeft leiding aan het constitutioneel ondersteuningsproces en draagt vanuit die hoedanigheid zorg voor de ontwikkeling van beleid en daarop afgestemde werkwijzen. Hij draagt ook verantwoordelijkheid voor de externe communicatie van de Eerste Kamer.

Profiel
De Griffier heeft bij voorkeur een juridische achtergrond met in het bijzonder grondige kennis van en ervaring met staatsrecht en constitutionele aangelegenheden. De Griffier heeft gevoel voor de balans tussen het juridische en politieke aspect en een goed ontwikkelde antenne voor politieke, maatschappelijke en organisatorische kwesties. De Griffier heeft kennis van de moderne talen en is in staat adequaat internationale contacten van de Kamer te onderhouden.

Bestuurssensitiviteit, organisatiesensitiviteit en representatief optreden zijn competenties die de Griffier kenmerken. De Griffier straalt gezag uit en boezemt vertrouwen in. Enerzijds met gevoel voor dienstbaarheid in de rol van adviseur voor de Kamer, anderzijds als daadkrachtig leidinggevende van de ambtelijke organisatie.

Voor meer uitgebreide informatie: www.eerstekamer.nl

U kunt tevens contact opnemen met de Voorzitter van de Eerste Kamer en/of de huidige Griffier (tel. 070-3129238 / 070-3129232).

Holtrop Ravesloot ondersteunt de Eerste Kamer der Staten-Generaal in de werving van de passende kandidaat. Reacties (alsmede het aandragen van kandidaten) voor 24 april a.s. naar de heer drs. Freek Muller via reacties@holtropravesloot.nl