1. Vacatures
 2. Lid Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht

Heb jij brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de waarde van (justitiële) jeugdhulp en onderwijs voor de maatschappij? Dan zijn wij op zoek naar jou!

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hoogeweg, Groningen, Groningen
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
6 - 16 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Drie Leden Raad van Toezicht Elker
Groningen

Functieomschrijving
Voor Elker Jeugdhulp & Onderwijs is Aardoom & de Jong op zoek naar drie enthousiaste Leden van de Raad van Toezicht (RvT) waarvan één lid de voorzitter is. We zoeken toezichthouders met ervaring, ambitie, passie en tijd. Die zich uitgedaagd voelen om in deze turbulente tijden Elker op (nieuwe) koers te blijven houden. In het belang voor de zorg voor onze jeugd en onze pleegouders. Heb jij brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de waarde van (justitiële) jeugdhulp en onderwijs voor de maatschappij? Dan gaan we graag het gesprek aan!

Verschillende aandachtsgebieden
We zoeken één regulier lid met een zorginhoudelijke achtergrond, bij voorkeur uit de jeugdsector. Kennis van onderwijs is een pre. Met ervaring vanuit bijvoorbeeld directie en/of managementposities. Dit lid wordt op voordracht van de Pleegouderraad aangesteld. Affiniteit, kennis en/of ervaring met pleegouderschap en oog voor de belangen en positie van pleegouders is dan ook zeer gewenst. De cliëntenraad is momenteel niet ingevuld, wel is sprake van verschillende vormen van clientparticipatie.

We zoeken één regulier lid met een financieel economische achtergrond die ook ervaring heeft met organisatieontwikkeling. Bijvoorbeeld een FC- of RC-opleiding eventueel aangevuld met aanvullende opleidingen of leergangen op het vlak van organisatieontwikkeling.

Ten aanzien van de vacature voor het derde lid, de voorzitter, gelden enkele specifieke aanvullende eisen. Mede op basis van het reglement van de RvT. Hij/zij dient:
 • het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen;
 • te beschikken over toezichthoudende ervaring in de zorg;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een regisserende en/of leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de RvT;
 • over inzicht en overzicht te beschikken t.a.v. van de taken en functie van de RvT en de RvB;
 • over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

Functie-eisen

Functie-eisen
Elk lid van onze RvT beschikt in elk geval over de volgende kennis, ervaring en kwaliteiten:
 • Affiniteit met Jeugd- en Opvoedhulp en het onderwijs in het algemeen.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een academisch werk- en denkniveau.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid en het functioneren van de RvB kritisch te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht als collectief uit te kunnen voeren.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Nieuwsgierig zijn, willen leren en authentiek in woord en daad.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen.
 • Kennis en ervaring met transitie en transformatie jeugdhulp en passend onderwijs.
 • Zich willen laten leiden door (het gedachtengoed achter) de betreffende Governance Codes.
 • Bij voorkeur beschikken over politiek en bestuurlijk netwerk in de noordelijke regio.

Bedrijfsprofiel
“Ieder kind en jongere verdient het om het beste uit zichzelf te halen.”

Organisatie
Elker helpt ouders, kinderen, jongeren in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp, en speciaal onderwijs. Er wordt aangesloten bij wat er al is en wat goed gaat, en zetten in overleg met de betrokkenen die hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Elker heeft ca. 780 medewerkers in dienst, behandelt gemiddeld genomen tussen de 2.800 – 3.000 cliënten op jaarbasis en heeft meerdere locaties in de noordelijke regio. Zie ook www.elker.nl.

De externe omgeving van Elker is dynamisch, complex en soms grillig. De gevolgen van transitie en transformatie bieden kansen en bedreigingen. Elker is haar toekomstvisie en strategische koers aan het bijstellen. De focus is gericht op nieuwe kansen en mogelijkheden, op een herpositionering van haar kernfuncties en een daarop af te stemmen organisatievorm. Als toezichthouder beschik je over een netwerk in de zorg en onderwijs en/of bent in staat een regionaal netwerk op te bouwen. Met als uitdaging om continuïteit en kwaliteit van zorgverlening overeind te houden zodanig dat Elker een aantrekkelijke organisatie is voor haar medewerkers, cliënten, pleegouders en een graag geziene samenwerkingspartner in de ‘regionale keten’. De focus is dus zowel intern- als extern gericht.

Algemeen
De RvT bestaat maximaal uit zeven leden. De Raad is het toezichthoudende orgaan van Elker. Hij vormt een klankbord, geeft vertrouwen en is kritisch sparringpartner voor de bestuurder. De RvT houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. Hij toetst de kwaliteit van het strategieproces om te beoordelen of de organisatie de goede doelen stelt in relatie tot de kerntaak van de organisatie. Criteria raken (vanuit de wettelijke basis, de WOR en WMCR, de eigen statuten en de codes good governance (zorgbrede code en de code goed bestuur in primair onderwijs): de maatschappelijke taak, de kwaliteit van het onderwijs, de continuïteit van de organisatie, risicomanagement, goed werkgeverschap en een inspirerende leer- en werkcultuur. De RvT streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert haar functioneren, als collectief en individueel.

Arbeidsvoorwaarden
De leden van de RvT ontvangen een vergoeding voor hun tijd en inzet behorende bij de functie zoals vastgelegd in het intern statuut van Elker. De standplaats voor vergaderingen is Groningen.

Procedure
Bij de werving en selectie laat Elker zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 16 december 2019 tegemoet. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

De gesprekken met de selectie- en adviescommissie staan gepland in week 1 en week 2 2020 te Groningen.

Contactpersonen:
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.