1. Vacatures
  2. Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  3. Het departement is voor de periode 1 januari 2018 – 1 januari 2021 op zoek naar een Postdoc (m/v, 0,8 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Het departement is voor de periode 1 januari 2018 – 1 januari 2021 op zoek naar een Postdoc (m/v, 0,8 fte)

Het Project: Sociale Cohesie in de klas
In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, gaat een groot consortium van meer dan 30 partijen aan de slag met het ...

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
32 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Het Project: Sociale Cohesie in de klas

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, gaat een groot consortium van meer dan 30 partijen aan de slag met het project ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’. Dit project, onder leiding van prof. dr. Monique Volman (UvA) en prof. dr. Judi Mesman (UL) is een samenwerking van 7 universiteiten, 5 hbo-instellingen, 2 universitair medische centra, en TNO samen met diverse praktijkinstellingen op het terrein van jeugd en onderwijs. Het programma bestaat uit vijf deelprojecten: 1) sociale cohesie in de klas; 2) buitenschools leren; 3) verbinding onderwijs – jeugdzorg; 4) ontmoeting tussen professionals en jongeren/ouders met een migratieachtergrond; 5) jeugdgezondheidszorg.
Het doel van het deelproject Sociale Cohesie in de klas is te achterhalen hoe sociale cohesie in een klas met veel diversiteit in sociaal en cultureel-etnische achtergronden versterkt kan worden. Hiermee adresseren we het probleem van de schijnbare toenemende polarisatie en spanningen in de maatschappij wat betreft diversiteit en migratie.
Voor dit deelproject zoeken we twee postdocs die nauw samen zullen werken met elkaar en met het betrokken team van onderzoekers. Het onderzoek omvat een literatuurreview, een empirische studie in de vorm van multiple case studies en een vertaling van de bevindingen naar praktijkinterventies. Hoewel het onderzoek een mixed-methode benadering kent, is het de bedoeling dat de postdoc op de Erasmus Universiteit zich richt op het onderwerp ‘sociale identiteit en een nadruk legt op het inzetten van kwalitatieve methoden. De postdoc op de Radboud Universiteit zal zich meer richten op het onderwerp ‘interetnische contacten’ met een nadruk op kwantitatieve methoden.

Functie-eisen

  • Een afgeronde promotie in de onderwijswetenschappen, psychologie of een andere sociale wetenschap op een verwant thema aan het onderwerp van het betreffende deelproject
  • Aantoonbare vaardigheden met literatuuronderzoek en zowel kwantitatief als kwalitatief empirisch onderzoek, blijkend uit publicaties
  • Affiniteit en ervaring met praktijkgericht onderwijsonderzoek, goed bruggen kunnen slaan tussen onderwijs en onderzoek, uitstekend kunnen communiceren met docenten en schoolleiders
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels;
  • Goed kunnen samenwerken in een interdisciplinair team van onderzoekers en praktijkprofessionals

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende en afwisselende baan in een enthousiast team met goede arbeidsvoorwaarden. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van 1 jaar. Daarna kan, afhankelijk van het functioneren, de overeenkomst worden verlengd tot 3 jaar. De aanstelling van 0,8fte zal voor 0,6fte bestaan uit onderzoekstaken, en voor 0,2fte uit onderwijstaken in de opleiding Pedagogische en Onderwijswetenschappen.

De Erasmus Universiteit biedt een salaris van €3475,- bruto per maand in het eerste jaar, tot maximaal € €3722,- bruto per maand in het laatste jaar, overeenkomstig de betreffende schaal 11 van de CAO NU. Dit salaris is gebaseerd op een voltijds aanstelling.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Additionele informatie

Meer informatie over de EUR en ESSB kun je vinden op www.eur.nl/essb. Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij Prof. Sabine Severiens (severiens@essb.eur.nl).

Je sollicitatiebrief met C.V. en kun je tot en met 23 november 2017 o.v.v. “Postdoc Sociale Cohesie in de klas” per e-mail (application.dpecs@essb.eur.nl) versturen ter attentie van prof. dr. Sabine Severiens.

De vacature op de Radboud Universiteit voor de andere postdoc kun je hier vinden http://www.ru.nl/werken/details/details_vacature_0/?recid=599109

Bedrijfsomschrijving

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, grensverleggend en streven naar succes. www.eur.nl

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) kent vier wetenschapsgebieden: bestuurskunde, psychologie, sociologie en pedagogische wetenschappen en biedt een breed scala aan nationale en internationale bachelor- en masteropleidingen aan, waarin mens en maatschappij centraal staan. De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen thans ruim 3000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 300 medewerkers.

Department of Psychology, Education & Child Studies (DPECS)
Het departement verzorgt onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de psychologische en pedagogische wetenschap. Het onderwijs binnen de opleidingen kenmerkt zich door een innovatieve didactische benadering, het zogeheten probleemgestuurd onderwijs (PGO). De staf van de opleiding Psychologie bestaat uit een team van veelal jonge psychologen die sinds 2001 het onderzoek en onderwijs op het gebied van psychologie aan de Erasmus Universiteit vormgeven.