1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Directeur-bestuurder

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-bestuurder

ERLY, the consulting company zoekt voor Eemland Wonen, de grootste sociale verhuurder in Baarn, een cultuurdrager die met nieuw elan richting kan geven aan de lokaal sterk verankerde corporatie.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Baarn, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, vaststelling en realisatie van het beleid van Eemland Wonen en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Hij/zij levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie en draagt zorg voor de externe vertegenwoordiging van de organisatie bij de gemeenten en andere samenwerkingspartners en participeert in verschillende netwerken in de stad en de regio. Hij/zij heeft daarnaast oog voor externe ontwikkelingen en signalen en vertaalt deze naar de organisatie van Eemland Wonen. Gelet op de opgaven waar Eemland Wonen voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder met de volgende kwaliteiten:

 • Is als meewerkend voorman/vrouw goed in staat op inspirerende wijze leiding te geven aan een relatief kleine organisatie; weet daarbij mensen te motiveren en geeft hen de ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen en met voorstellen te komen;
 • Heeft brede kennis van, en een visie op, de volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties; beseft wat de huidige tijdsgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld;
 • Weet als cultuurdrager mensen mee te nemen; is verbindend en weet vertrouwen te geven;
 • Weet nieuwe ontwikkelingen in de volkshuisvestingssector goed te vertalen naar gevolgen en opgaven voor Eemland Wonen en haar lokale situatie;
 • Zorgt voor optimale dienstverlening aan huurders en voor nieuwe initiatieven die aansluiten bij de rol van de corporatie;
 • Kan zich inleven in de problematiek van huurders en belanghouders en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Heeft oog voor de balans tussen het maatschappelijk en financieel rendement; weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en draagt zorg voor de financiële continuïteit van de organisatie;
 • Is in staat om zowel intern als extern als boegbeeld op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak te creëren; weet daarbij de samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders verder te intensiveren;
 • Levert een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente en de regio en zoekt actief de samenwerking op; staat daarbij voor het belang van de huidige en toekomstige huurders van Eemland Wonen;
 • Heeft een goed gevoel voor politiek, bestuurlijke en onderlinge verhoudingen en weet zich snel lokale situatie eigen te maken.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime managementervaring;
 • Inzicht in organisatieontwikkeling en ervaring met verandertrajecten;
 • Kennis en ervaring met de volkshuisvesting en op de hoogte van de recente ontwikkelingen en wet- en regelgeving;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kennis op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en risicomanagement;
 • Ervaring in samenwerking met sociaal maatschappelijke doelgroepen, gemeentebestuur en externe toezichthouders;
 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid met de huurders en de maatschappelijke doelen van Eemland Wonen;
 • Ervaring met het onderhouden van bestuurlijke netwerken en samenwerkingsverbanden.

Competenties en persoonlijkheid

 • Is transparant, integer en open; is makkelijk benaderbaar, mensgericht en weet zich goed in de ander te verplaatsen;
 • Is een verbindende, open en dienende leider; is in staat om binnen de kleine organisatie mensen mee te nemen en draagvlak te creëren voor zijn/haar handelen;
 • Hanteert een coachende stijl van leidinggeven; legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers de ruimte en het vertrouwen;
 • Is in staat, zowel intern als extern, op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak te creëren;
 • Heeft passie en affiniteit met de volkshuisvesting en de maatschappelijke doelen, staat dichtbij de huurder;
 • Stuurt aan op resultaten en heeft een goed bedrijfseconomisch inzicht;
 • Is betrouwbaar en resultaatgericht; spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt ook zelf zijn/haar afspraken na;
 • Is besluitvaardig, durft beslissingen te nemen en knopen door te hakken;
 • Heeft een ondernemende en resultaatgerichte instelling; gaat nieuwe opgaven niet uit de weg en heeft daarbij gevoel voor kansen voor de organisatie;
 • Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV (zie bijlage).

Reactie en procedure

Ben jij de cultuurdrager die met nieuw elan richting kan geven aan deze sterk lokaal verankerde corporatie? Stuur dan uiterlijk 31 oktober 2017 jouw motivatiebrief en CV naar ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 85313. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder voor Eemland Wonen zal plaatsvinden volgens de competenties en nieuwe richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een assessment en een fit-en proper test bij de Autoriteit woningcorporaties maken onderdeel uit van deze procedure.

Bedrijfsomschrijving

Eemland Wonen is de grootste sociale verhuurder in Baarn. Zij verhuurt zo'n 2.700 woningen, waarvan 1.500 eengezinswoningen. Het grootste deel van de woningen staat in Baarn, een klein aantal in Lage Vuursche en in Bunschoten. De woningen worden goed onderhouden. Het bouwen, verhuren, onderhouden en verkopen van sociale huurwoningen geschiedt in een verantwoord financieel kader. Binnen dit kader worden woningen duurzaam gebouwd dan wel gerenoveerd.