Directeur-bestuurder

ERLY, the consulting company zoekt voor De Goede Woning, een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Zoetermeer, een samenbindende leider die richting kan geven aan vernieuwingsslag.

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zoetermeer, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken. De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie en visie en strategische doelstellingen van DGW en de daaruit voortvloeiende resultaat ontwikkelingen. De nieuwe bestuurder weet vanuit zijn/haar visie op de volkshuisvesting richting te geven aan de strategie en verdere ontwikkeling van DGW. Hij/zij weet daarbij vorm te geven aan de vernieuwingsslag en verdere ontwikkeling van de organisatie. De bestuurder draagt als boegbeeld zorg voor de externe vertegenwoordiging van de organisatie bij de gemeente en andere samenwerkingspartners en participeert in verschillende netwerken in de regio. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Gelet op de opgaven waar DGW voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder met de volgende kwaliteiten:

 • Heeft brede kennis van, en een visie op, de volkshuisvesting en de rol van woningcorporaties; beseft wat de huidige tijdsgeest vraagt van een corporatie en een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld;
 • Weet richting te geven aan de koers en verdere ontwikkeling van DGW en daarbij nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector goed te vertalen naar gevolgen en (vastgoed) opgaven voor de DGW;
 • Heeft ervaring met organisatieveranderingen en is goed in staat om op inspirerende wijze leiding te geven aan de vernieuwingsslag in de organisatie; weet daarbij mensen te motiveren, te enthousiasmeren en randvoorwaarden te scheppen om hen verder te laten ontwikkelen;
 • Weet vanuit visie en energie mensen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen en kansen; is verbindend en weet vertrouwen te winnen;
 • Stimuleert en draagt bij aan een slagvaardige organisatiecultuur, waarin samenwerking en verbondenheid vanzelfsprekendheden zijn en medewerkers vernieuwingsgericht zijn;
 • Heeft oog voor de balans tussen het maatschappelijk en financieel rendement; weegt daarbij kansen en risico’s tijdig af en draagt zorg voor de financiële continuïteit van de organisatie;
 • Is in staat om zowel intern als extern op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak te creëren; kan zich inleven in de problematiek van huurders en belanghouders en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Levert een bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio en zoekt actief de samenwerking op; staat daarbij voor het belang van de huidige en toekomstige huurders van DGW;
 • Draagt zorg dat het huidige positieve imago van DGW wordt gecontinueerd; is goed in staat om een netwerk op te bouwen en samen te werken met de regionale belanghouders;

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau; Ervaring in een bestuurlijke positie in een maatschappelijke en/of dienstverlenende organisatie b.v.k. bij een corporatie;
 • Kennis en ervaring met de volkshuisvesting en visie op de veranderingen in de sector;
 • Ervaring met organisatieveranderingen en inzicht in organisatieontwikkeling;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Kennis op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en risico-management;
 • Kennis van projectontwikkeling en een visie op verduurzaming van het woningbezit;
 • Ervaring in samenwerking met sociaal-maatschappelijke doelgroepen, gemeentebestuur en externe toezichthouders;
 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid met de huurders en de maatschappelijke doelen van DGW.

Competenties en persoonlijkheid

 • Is een verbindende en inspirerende leider;
 • Is samenwerkingsgericht, toegankelijk, integer en open;
 • Is inventief en weet goed op strategisch niveau te schakelen. Toont hierbij initiatief en sociale “durf”;
 • Heeft een ondernemende en resultaatgerichte instelling. Gaat nieuwe opgaven niet uit de weg en heeft daarbij gevoel voor kansen voor de organisatie;
 • Combineert zakelijkheid met maatschappelijke empathie;
 • Is makkelijk benaderbaar op elk niveau, mensgericht en weet zich goed in de ander te verplaatsen;
 • Communiceert open, transparant en duidelijk; spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden en komt ook zelf de gemaakte afspraken na;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen en de bijbehorende processen;
 • Is zich bewust van zijn/haar voorbeeldrol als directeur-bestuurder;
 • Beschikt over de competenties zoals benoemd in bijlage 1 van het BTIV 2015 (zie bijlage van de profielschets).

Reactie en procedure

Ben jij de energieke en enthousiaste bestuurder die richting kan geven aan de nieuwe fase van DGW? Stuur dan uiterlijk voor 26 juni je motivatiebrief en CV naar ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 85310. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. De benoeming van de nieuwe bestuurder voor DGW zal plaatsvinden volgens de competenties en nieuwe richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een fit-en proper test bij de Autoriteit woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. Ook een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Tijdschema:

Sluitingstermijn reacties: 26 juni 2017
Voorselectie: week 25 & 27.

Bedrijfsomschrijving

De Goede Woning (DGW) is een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Zoetermeer en werkt nauw samen met de corporaties in de regio Den Haag. DGW beheert circa 6.300 sociale huurwoningen en overige eenheden en heeft een goede waardering door haar bewoners. DGW is een financieel gezonde organisatie met een een forse investeringscapaciteit. Naast het verhuren en realiseren van sociale woningen levert zij een actieve bijdrage aan het leefklimaat in buurten en wijken. Door toenemende druk op de betaalbare woningvoorraad in Zoetermeer ligt haar focus op het betaalbaar houden van de woningen en wil zij de wachtduur zoveel als mogelijk beperken. Daarnaast zet zij fors in op het reduceren van het energieverbruik om de woonlasten niet te hoog te laten worden. Zij wil dat de huurders zich “thuis” voelen, zowel in hun huis als in de buurt. DGW werkt hiervoor intensief samen met haar bewoners, belanghouders en partners. DGW zal om nog beter aan de vraag naar sociale huurwoningen in de regio te kunnen voldoen de komende jaren 1500 nieuwe sociale huurwoningen gaan bouwen. Daarnaast wil zij de komende jaren ruim 5.500 woningen van haar bestaande woningvoorraad verder gaan verduurzamen.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature