1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Directeur-bestuurder

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-bestuurder

Voor SSH Student Housing, een woningcorporatie met 19.000 verhuureenheden onder meer in Utrecht, Rotterdam, Groningen, Zwolle, Maastricht, Tilburg en Amersfoort, zoekt ERLY the consulting company een ondernemende bestuurder met visie op studentenhuisvesting

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
38 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De nieuwe bestuurder is ondernemend, inspireert medewerkers en geeft vertrouwen. Beslissingsbevoegdheden zijn naar het laagst mogelijke en voor de klant optimale niveau geplaatst. De bestuurder werkt verbindend en is boegbeeld naar buiten en bouwt aan en onderhoudt een sterke relatie met externe stakeholders. De nieuwe bestuurder heeft ondernemingsdrang, staat een pragmatische manier van werken voor, heeft gevoel bij de hele organisatie, is betrokken bij de werkvloer en is goed in staat te delegeren. Waar wenselijk durft de nieuwe bestuurder ook buiten de lijntjes te kleuren.

De directeur-bestuurder heeft een duidelijke visie op de kerntaak: het huisvesten van studenten en jongeren en heeft affiniteit met de doelgroep. Studentenhuisvesting is een bijzondere tak van sport binnen de volkshuisvestingssector. Internationale ontwikkelingen zoals de toename van internationale (short stay en reguliere) studenten en nieuwe ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid hebben zijn/haar aandacht en worden geïnitieerd. Van groot belang is daarbij ook visie op, kennis van en ervaring met digitalisering van dienstverlening. Zo mogelijk bezit de bestuurder professionele ervaring in een context waarin contacten met de achterban een belangrijk onderdeel vormden. Hij/zij heeft kennis van de maatschappelijke ontwikkelingen en dan specifiek voor die in het hoger onderwijs en de studentenleefwereld.

Aandachtsgebieden

De aandachtsgebieden van de directeur-bestuurder kunnen als volgt worden samengevat:

 • Ontwikkelen van en inhoud geven aan de strategie en doelstellingen gericht op de toekomstige, gewenste positie van SSH;
 • Vertalen van de strategie en doelstellingen naar de diverse beleidsvelden zoals volkshuisvesting, financiën, dienstverlening, vastgoed (beheer en ontwikkeling) en het interne organisatiebeleid;
 • Signaleren van risico’s, kansen en bedreigingen en het managen hiervan;
 • Hebben van visie op, kennis van en ervaring met duurzame vastgoedportefeuille (strategisch portefeuillebeheer, hold/sell analyses) en assetmanagement (aan- en verkopen, ontwikkeling, beheer);
 • Leidinggeven aan de organisatie zodat die effectief en efficiënt functioneert;
 • Mede vormgeven aan de kwaliteit van de governance en integriteitsvereisten;
 • Zorgen dat de digitalisering op een verantwoorde wijze in de kwaliteit van dienstverlening wordt verwerkt en dat vroegtijdig signalen worden gezien als kansen;
 • Onderhouden van het relatienetwerk met externe belanghouders.

Profielkenmerken

Gelet op de opgaven waar SSH voor staat, zoeken wij een directeur-bestuurder met de volgende kwaliteiten:

 • Is goed in staat te reflecteren op de eigen ontwikkeling en functioneren;
 • Schakelt gemakkelijk tussen lagen van de samenleving en schat verhoudingen goed in;
 • Heeft oog voor en kennis van en ontwikkelingen in de studentenwereld, zowel nationaal als internationaal;
 • Kent bij voorkeur de (potentieel) relevante stakeholders in de studentenhuisvesting sector;
 • Is goed in staat sturing te geven aan veranderprocessen binnen de organisatie (onder andere samenhangend met verdergaande automatisering);
 • Is sterk in communicatie en bereid en in staat tot korte lijnen zowel intern als extern met o.a. de huurdersorganisatie.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau, generalist, bindend en relativerend vermogen;
 • Relevante ervaring, bij voorkeur als directeur of bestuurder;
 • Aantoonbare kennis van de volkshuisvesting dan wel het vermogen zich die snel eigen te maken;
 • Bedrijfseconomisch inzicht en een resultaatgerichte instelling;
 • Visie op relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • Ondernemerschap, nuchtere en praktische zakelijke instelling;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met het (laten) ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) automatiseringstoepassingen en bijbehorende processen binnen een staande organisatie
 • Kennis en ervaring met voor de doelgroep relevante aangelegenheden;
 • Is zich bewust van de voorbeeldfunctie van bestuurder in een maatschappelijke organisatie;
 • Gevoel voor bestuurlijk-en politieke verhoudingen en processen.

Reactie en procedure

Bent u de ondernemende bestuurder die visie heeft op studentenhuisvesting? Stuur dan uw motivatiebrief en CV naar ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoonnummer (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 85317. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder zal plaatsvinden volgens de richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Een fit- en proper test bij de Autoriteit woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. Ook een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De bezoldiging is in overeenstemming met de WNT ongeveer € 187.000,- bruto op jaarbasis. De functie is gekoppeld aan bezoldigingsklasse H.

Tijdschema:
Sluitingstermijn reacties: 7 oktober 2018
Voorselectie: week 42 en 43

Bedrijfsomschrijving

SSH Student Housing is een woningcorporatie voor studenten en starters op de woningmarkt. SSH werkt in een aantal universiteits- en hbo-steden. Haar missie is om studenten goed en betaalbaar te huisvesten in het perspectief dat deze jonge mensen een (meer) zelfstandig leven gaan opbouwen. Zoals zij het zelf stelt: ‘het echte leven begint bij de SSH’.

De SSH verhuurt kamers en woningen voor relatief korte perioden. De diensten die zij levert, passen bij de doelgroep. De SSH heeft een manier van werken, die aansluit bij de verwachtingen van de doelgroep. Zij werkt onder meer in Utrecht, Rotterdam, Groningen, Zwolle, Maastricht, Tilburg en Amersfoort. De doelgroep bestaat uit Nederlandse en buitenlandse studenten van de in die steden gevestigde universiteiten en hogescholen. Zij beschikt over 19.000 verhuureenheden, waarvan 12.000 in eigendom en 7.000 in beheer. Daarnaast biedt de SSH huisvesting aan 1.500 jonge starters in Utrecht via haar dochter BV Jebber. Dit aantal starterswoningen zal de komende paar jaar groeien tot minimaal 2.500. De organisatie van de SSH bestaat uit 130 medewerkers.