1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Nijkerk zoekt ERLY, the consulting company een betrokken toezichthouder met brede juridische achtergrond en kennis van governance vraagstukken

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Nijkerk, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Nijkerk heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming(en). De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder met raad ter zijde en is de werkgever van de directeur-bestuurder. De RvC richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de woningcorporatie betrokkenen af. De RvC is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren.

De RvC van WSN bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. De RvC van WSN kent twee commissies, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De leden van de RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties.

Functie-eisen

Profiel

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Een duidelijke visie heeft op toezicht en governance ‘nieuwe stijl’;
  • Kennis heeft van juridische vraagstukken onder andere op het gebied van vastgoed, huurrecht, algemeen verbintenissenrecht en arbeidsrecht;
  • Algemene kennis heeft van de sociale huursector en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving;
  • Als voorzitter selectie-en remuneratiecommissie een voorbereidende rol heeft bij de selectie, remuneratie en beoordeling van de directeur-bestuurder;
  • Gevoel heeft voor verhoudingen en inzicht in juridische consequenties van besluiten;
  • Een visie heeft op de toekomstige ontwikkeling van de organisatie en inzicht heeft in de strategische implicaties hiervan voor de medewerkers en de organisatie op langere termijn;
  • Zicht heeft op governance vraagstukken en de rol van een RvC;
  • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling.

De RvC van Woningstichting Nijkerk streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd en overige competenties. Gelet op de huidige samenstelling van de RvC gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen bij WSN? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 543 00 88, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr. 39225. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van WSN zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek bij ERLY op kantoor plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

WSN is een betrokken woningcorporatie met stevige wortels in Nijkerk. Circa 30 medewerkers werken hard aan het bouwen, verhuren en onderhouden van ruim 3.500 huurwoningen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Dat is bijna een kwart van alle woningen in de gemeente Nijkerk!

Het is haar missie om mensen een thuis te bieden in Nijkerk die hier niet zelfstandig in kunnen voorzien. Ook zet zij zich ervoor in om haar huurder een prettige woonbeleving te bieden.

WSN staat dicht bij haar klanten en beweegt mee met de omgeving. Zij helpt haar klanten totdat zij zich geholpen voelen volgens een hybride dienstverleningsconcept. Dit betekent een online dienstverlening voor de mensen die zelfredzaam zijn en een persoonlijke dienstverlening voor de mensen die dat nodig hebben. In de maatschappij ziet WSN een groeiende groep van mensen die het moeilijk heeft om ‘het hoofd boven water te houden’. Met haar klantvisie anticipeert zij hierop. Door het zo te organiseren dat ‘zelfredzame groepen’ minder tijd van de interne organisatie vragen, kan WSN meer tijd vrijmaken voor de groeiende groep met behoefte aan persoonlijke ondersteuning.

WSN geeft samenwerking een stevige plek in haar werk. Als netwerkorganisatie gaat ze hechte partnerschappen aan met anderen, zoals de gemeenten, zorg- en welzijnspartijen en onderwijsinstellingen. Waarbij ze telkens zoekt naar hoe de verschillende partners elkaar als kunnen versterken. Bijvoorbeeld door opgaven, belangen, kennis en ideeën met elkaar te delen. Maar ook door gezamenlijk op te trekken in projecten en in het bedienen van klanten.