1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

ERLY, the consulting company zoekt voor Plavei, een compacte woningcorporatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000 wooneenheden, voornamelijk in de gemeente Montferland een betrokken jurist met kennis van vastgoed en governance vraagstukken.

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Didam, Gelderland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Plavei bestaat uit vijf leden en opereert als een collegiaal team. Twee van de vijf leden zijn benoemd op een voordracht zetel van de huurders. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Plavei. De RvC staat daarnaast de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Eveneens staat het de directeur-bestuurder vrij om de RvC over een onderwerp advies te vragen. De RvC handelt op basis van haar bevoegdheden, zoals onder meer het toezicht op de strategische doelstellingen, prestaties, werkgeversrol, klankbordfunctie en de besturing.

De Raad van Commissarissen kent een remuneratiecommissie, een auditcommissie en een volkshuisvestingcommissie. Elk lid van de RvC heeft de verantwoordelijkheid om onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming en hun taken uit te voeren. De raad is zodanig samengesteld dat deze zo onafhankelijkheid mogelijk is.

Functie-eisen

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC zoeken wij een enthousiast en betrokken jurist die als lid van de RvC expertise heeft op het gebied van vastgoed en governance vraagstukken. Hij/zij heeft gevoel voor de maatschappelijke entiteit van Plavei en oog voor de belangen van de huurders. Hij/zal tevens lid worden van de remuneratiecommissie. Wij zoeken een lid RvC die:

 • een duidelijke visie heeft op toezicht en governance ‘nieuwe stijl’;
 • kennis heeft van juridische vraagstukken onder andere op het gebied van vastgoedrecht, huurrecht en arbeidsrecht;
 • algemene kennis heeft van de sociale huursector en op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving;
 • gevoel heeft voor verhoudingen tussen partijen en inzicht in juridische en fiscale consequenties van besluiten;
 • kennis heeft van governance vraagstukken en de rol van de RvC;
 • vanuit kennis en ervaring met arbeidsvraagstukken en werkgeverschap zitting kan nemen in de remuneratiecommissie van de RvC;
 • een visie heeft op de toekomstige ontwikkeling van de organisatie en inzicht heeft in de strategische implicaties hiervan voor de organisatie op langere termijn;
 • een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bij voorkeur bekend is met de regio en/of het werkgebied van Plavei.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de profielschets een geschikte kandidaat te zijn als lid RvC bij Plavei? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39197.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van het nieuwe lid RvC van Plavei zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Tijdschema

 • Voorselectie: week 49 en 50
 • Gesprekken met selectiecommissie: woensdag 20 december

Bedrijfsomschrijving

Plavei is een compacte organisatie met circa 40 medewerkers en ruim 4000 wooneenheden, voornamelijk in de gemeente Montferland. De visie van Plavei is het bieden van betaalbaar en plezierig wonen in een duurzame, kansrijke en leefbare omgeving, nu en in de toekomst. Dit bereikt zij door een efficiënte en transparante bedrijfsvoering en goede samenwerking met huurders en samenwerkingspartners. Plavei vindt dat er voor iedereen in de samenleving een plek moet zijn om te kunnen wonen. Plavei stelt de woonbehoeften van haar klanten centraal en biedt daarbij een goede basis dienstverlening. Plavei is lokaal geworteld en is er primair voor de minst draagkrachtige groepen in de samenleving.