1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Lid Raad van Commissarissen (profiel financiën)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen (profiel financiën)

ERLY, the consulting company zoekt voor Woonforte, een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Alphen aan den Rijn, een deskundige toezichthouder met kennis van financiën die tevens voorzitter van de auditcommissie zal zijn.

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Woonforte oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woonforte zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de gelden de regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvC is tevens werkgever van het bestuur. De RvC van Woonforte bestaat momenteel uit zeven leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad functioneren twee vaste commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden RvC onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties en hebben integriteit, transparantie en verantwoording hoog in het vaandel. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvC goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

Functie-eisen

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvC van Woonforte zoeken wij voor de zetel op voordracht van de huurdersorganisatie Albanianae een deskundige toezichthouder met kennis van financiën, die tevens voorzitter van de auditcommissie zal zijn. De huurdersorganisatie Albanianae is nauw betrokken in deze procedure. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Ruime ervaring heeft als financieel professional (RA);
 • Kennis van en ervaring heeft met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de organisatie;
 • Kennis heeft van en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen;
 • In staat is om investeringsbeslissingen te beoordelen;
 • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement);
 • Kennis heeft van de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging;
 • De auditcommissie kan voorzitten en vanuit de RvC het contact met de accountant kan onderhouden;
 • Kennis en inzicht heeft in informatie – en communicatietechnologie (ICT) met oog voor de ontwikkelingen daarbinnen;
 • Vanuit een zakelijke context de publieke taak van de corporatie goed kan duiden;
 • Een goed klankbord kan zijn voor de bestuurder en door de cijfers heen weet te kijken;
 • Heeft affiniteit en geniet vertrouwen van huurders en weet verbinding te maken tussen RvT en huurders;
 • Aantoonbare lokale/regionale binding en relevant netwerk.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Commissarissen van Woonforte? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39196.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van het nieuwe lid Raad van Commissarissen van Woonforte zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek bij ERLY op kantoor plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Woonforte is een lokale volkshuisvester met een stevige positie in de stad Alphen aan den Rijn met 107.000 inwoners. Met bijna 11.000 huurwoningen is Woonforte met afstand de grootste verhuurder van sociale huurwoningen in de gemeente Alphen aan den Rijn en een belangrijke partij in de samenwerking met gemeenten en woningcorporaties in de regio Holland-Rijnland.

Woonforte is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie tussen WonenCentraal en Trifolium Woondiensten Boskoop. Woonforte streeft naar een inclusieve en duurzame samenleving, waar voor iedereen een plek is en waar mensen zich thuis voelen. In hun woning en in hun buurt. Daar wordt elke dag hard aan gewerkt door ruim 100 deskundige medewerkers, met oog voor mensen en hart voor wonen. In ons organogram komt tot uitdrukking dat we daarbij van buiten naar binnen willen denken en handelen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe missie, visie en strategie met input van huurders, huurdersorganisaties, gemeente en andere belanghouders.