1. Vacatures
  2. ERLY
  3. Lid Raad van Commissarissen - Zayaz

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen - Zayaz

Voor Zayaz, zoekt ERLY een maatschappelijk geëngageerde toezichthouder met brede kennis op het gebied van governance.

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Bosch, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De RvC van Zayaz bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Binnen de raad functioneren vier commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie, de vastgoedcommissie en de commissie maatschappelijk presteren. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie.

Profiel: Lid Raad van Commissarissen

De RvC van Zayaz zoekt een lid RvC die:

  • Bekend is met het maatschappelijk speelveld van de corporatie, de belangrijkste spelers en hun belangen binnen het sociaal-maatschappelijk domein en deze weet te vertalen naar perspectieven voor nieuwe maatschappelijke verbindingen;
  • Kennis heeft van (de ontwikkeling van) de doelgroepen van de corporatie en voor hen maximale maatschappelijke meerwaarde nastreeft;
  • Een op waarden gestoelde opvatting heeft over maatschappelijk presteren door publieke organisaties en daarbij zaken ter discussie durft te stellen als de maatschappelijke opgave daarom vraagt;
  • Kennis heeft van en/of ervaring in het maatschappelijk en politieke speelveld landelijk, regionaal en/of lokaal;
  • Een waardengeoriënteerde visie heeft op toezicht, besturing, compliance en governance en bekend is met nieuwe ontwikkelingen in het toezicht, zoals ‘network governance’;
  • Zijn/haar kennis en ervaring op het gebied van governance goed weet te verbinden met zijn/haar ervaring met maatschappelijk ondernemen in het sociaal-maatschappelijk domein;
  • Bekend is en ervaring heeft met sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van publieke organisaties, zowel verticaal als horizontaal in de keten;
  • Bij voorkeur stevig verankerd is in de Bossche samenleving en de weg weet in zowel de bestuurlijke als maatschappelijke omgeving van ’s- Hertogenbosch.


Reactie en procedure

Bent u de betrokken toezichthouder met visie op maatschappelijke vernieuwing en innovatie? Stuur dan uw motivatiebrief en CV voor 12 juli naar ERLY, the consulting company, t.a.v. MSc. Katherine Diaz, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref.nr 39234. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van het nieuwe lid RvC van Zayaz zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming en om de beoogde kandidaat goed voor te bereiden op het gesprek bij de Autoriteit woningcorporaties zal een competentieonderzoek plaatsvinden.

Bedrijfsomschrijving

Zayaz huisvest als woningcorporatie ruim 30.000 mensen in meer dan 13.000 woningen in de regio ’s-Hertogenbosch. Zij wil via goede woningen en vitale, aantrekkelijke wijken mensen mee laten doen in en aan de samenleving. Haar vertrekpunt is ‘altijd een eigen woning, een eigen plek’. Als voorwaarde voor ‘leven’ en ‘erbij horen’. Zayaz zet zich in voor buurten en wijken, om ze veilig en leefbaar te maken en te houden. Bijvoorbeeld door woningen te renoveren en te onderhouden. Maar ook door méér woningen bij te bouwen, met oog voor betaalbaarheid en duurzaamheid.