Lid Raad van Toezicht (profiel volkshuisvesting & vastgoed)

ERLY, the consulting company zoekt voor de Raad van Toezicht van Woongoed Zeist een ervaren toezichthouder met bestuurlijke ervaring op gebied van vastgoed en affiniteit met volkshuisvesting

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zeist, Utrecht
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht

De RvT van Woongoed Zeist oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvT is om erop toe te zien dat Woongoed Zeist zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvT beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbordfunctie voor het bestuur en geeft de RvT gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De RvT is tevens werkgever van de bestuurder(s). Binnen de raad functioneren drie vaste commissies: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie projecten. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de branchecodes, zoals de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Om te borgen dat alle door de Autoriteit woningcorporaties beschreven expertises en deskundigheden binnen de RvT goed worden vervuld, wordt voor elk nieuw lid een aantal specifieke eisen gesteld die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteit en ervaringsgebieden. Daarnaast worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties.

Profiel

Ter aanvulling van de deskundigheden van de huidige leden van de RvT van Woongoed Zeist zoeken wij naar een ervaren en betrokken toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting en vastgoedontwikkeling. Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

  • Bewezen bestuurlijke of toezichthoudende ervaring en ruime kennis heeft van vastgoed en volkshuisvesting;
  • Visie heeft op de volkshuisvesting en de toekomstige rol van de corporatie en in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen;
  • Bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed en inzicht heeft in het algemene functioneren van de woning -en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
  • Een brug kan slaan vanuit commerciële kennis en ervaring (grondverwerving, risicoanalyse) naar maatschappelijk vastgoedbeheer en projectontwikkeling;
  • Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en ruime kennis van de volkshuisvesting en weet deze te koppelen aan strategische keuzes en opgaven voor Woongoed Zeist;
  • Kennis heeft op het gebied van strategisch portefeuillebeleid, ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige vraagstukken;
  • Kennis heeft van relevante wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van de beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als lid Raad van Toezicht van Woongoed Zeist? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39190 (profiel volkshuisvesting/vastgoed). Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. De benoeming van de twee nieuwe leden Raad van Toezicht van Woongoed Zeist zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek plaatsvinden.

Tijdschema:

Gesprekken met selectiecommissie: eind augustus

Bedrijfsomschrijving

Woongoed Zeist, voortgekomen uit de fusie tussen Seyster Veste en de Kombinatie, is met circa 8.000 woningen de sociale verhuurder van de gemeente Zeist. Bij Woongoed Zeist werken ongeveer 70 medewerkers, verdeeld over verschillende afdelingen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid wil Woongoed Zeist een brede groep klanten goed en betaalbaar laten wonen. Woongoed Zeist zet zich in voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving, met extra aandacht voor de kwetsbare doelgroepen in de samenleving. Dit doet Woongoed Zeist samen met partners en bewoners in de wijken.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature