1. Vacatures
 2. ERLY
 3. Voorzitter Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Commissarissen

Voor Woonpartners Midden-Holland, een betrokken woningcorporatie met een gevarieerd woningbestand van ruim 8.500 verhuureenheden, zoekt ERLY een ondernemende en verbindende voorzitter met bestuurlijke ervaring.

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Waddinxveen, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak van de RvC is om erop toe te zien dat Woonpartners zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de RvC beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de RvC een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder en geeft de RvC gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder.

De RvC van Woonpartners Midden-Holland bestaat uit vijf leden. Binnen de RvC functioneren twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. Twee leden van de RvC zijn benoemd op voordracht van de huurders. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvC onderschrijven de Governancecode Woningcorporaties 2015.

De RvC oefent haar taak uit als eenheid. Er wordt derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de RvC. Deze algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke competenties. Aanvullend worden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben op inhoudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden. Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de toezichthouders gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De RvC streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling onder meer qua geslacht, leeftijd, etnische achtergrond, opleiding en overige competenties.

Profiel

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die:

 • Als ondernemende en verbindende voorzitter ‘nieuwe stijl’ kennis en oog heeft voor boardroom dynamics en daar goed richting en sturing aan kan geven;
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan wel Raad van Commissarissen;
 • Kennis en/of zicht heeft op bestuurlijke besluitvormingsprocessen en in staat is als voorzitter vergaderingen snel en efficiënt te laten verlopen;
 • Kennis en ervaring heeft met leiderschap, management en besluitvormingsprocessen in organisatie;
 • Zicht en kennis heeft op governance vraagstukken en de onderscheidende rollen van de toezichthouders en de directeur-bestuurder;
 • Een brede maatschappelijke belangstelling heeft en bekend is met maatschappelijke verhoudingen;
 • Als lid van de remuneratiecommissie visie heeft en uitvoering kan geven aan de rol van de RvC als werkgever van de directeur-bestuurder;
 • In staat om de financiële positie van de organisatie te kunnen beoordelen in relatie tot de opgave;
 • In staat is om als klankbord te dienen voor reflectie op toezicht en toetsing door de RvC, reflectie op strategische thema’s en thema’s voor de ontwikkeling van de organisatie;
 • De nieuwe voorzitter RvC is flexibel en beschikt over voldoende tijd en is beschikbaar voor twee termijnen van vier jaar.

Reactie en procedure

Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn als voorzitter Raad van Commissarissen bij Woonpartners Midden-Holland? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met CV te sturen aan ERLY, the consulting company, t.a.v. drs. Lilian Vos, telefoon (035) 5430088, e-mail: sollicitatie@erly.nl o.v.v. ref. nr. 39205. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

De benoeming van de nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen van Woonpartners Midden-Holland zal plaatsvinden conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een uitgebreid competentieonderzoek bij ERLY op kantoor plaatsvinden.

Tijdschema:
Voorselectie: week 13 en 14
Gesprekken met de selectiecommissie: donderdag 19 april 2018

Bedrijfsomschrijving

Woonpartners Midden-Holland is een betrokken woningcorporatie met een gevarieerd woningbestand van ruim 8.500 verhuureenheden, actief in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Zij is een marktgerichte woningcorporatie zonder winstoogmerk en voelt zich medeverantwoordelijk voelt voor het woonplezier van haar klanten. Dit betekent dat zij zich voortdurend wil inzetten voor betaalbare en prettige woningen in aantrekkelijke en leefbare wijken. Zowel op het gebied van dienstverlening en leefomgeving streeft de organisatie naar het leveren van hoge kwaliteit.