1. Vacatures
  2. Bestuurder Forensisch Centrum Teylingereind

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Bestuurder Forensisch Centrum Teylingereind

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

Naar aanleiding van het vertrek van de huidige bestuurder per 1 december 2017 wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder. De bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van dienstverlening, de veiligheid van jongeren en medewerkers, en een gezonde bedrijfsvoering van de organisatie. Hij/zij geeft direct leiding aan de manager behandeling & observatie, de manager primair proces en de business controller (die gezamenlijk het MT vormen) en de medewerkers van de bestuursdienst.

Resultaatgebieden:

• Is eindverantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering alsook voor de kwaliteit van de behandeling, de veiligheid van jongeren en medewerkers, en de afstemming over deze gebieden met de sectordirectie en toezichthouders.

• Verantwoordelijk voor het formuleren en uitvoeren van een visie en het beleid van de organisatie en het creëren van de daarbij passende, optimale randvoorwaarden.

• Geeft leiding aan de medewerkers van de organisatie. Houdt medewerkers/managers verantwoordelijk voor hun resultaten en neemt verantwoordelijkheid voor eigen bijdrage.

• Levert een belangrijke bijdrage aan een positief werkklimaat.

• Realiseert de kwalitatieve en kwantitatieve productie/doelen in het kader van de overeengekomen jaarplannen en de inzet van mensen en middelen.

• Verantwoordelijk voor het op ondernemende wijze ontwikkelen van de organisatie en het zoeken en onderhouden van samenwerking met ketenpartners, zowel in- als extern.

• Profileert de organisatie: zet deze op de kaart, signaleert en benut kansen in het (justitiële) jeugdzorgveld.

• Voeren van overleg met externe partijen over samenwerking(safspraken), gezamenlijk aanbod en financiering.

Uitdaging

De afname in het aantal JJI-plaatsen en het opnieuw beschouwen van de invulling van vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV) zorgen voor onzekerheid binnen de sector. Dit klimaat vraagt dan ook om zichtbaarheid, visie en heldere keuzes van de nieuwe bestuurder. Deze ontwikkeling kan mogelijk ook ruimte bieden om te kijken naar andere vormen van dienstverlening, samenwerking en inzet van middelen.

Teylingereind staat bekend als een innovatieve organisatie, met state of the art dienstverlening, en een betrouwbare speler binnen de regio’s Den Haag en Amsterdam. Er ligt een netwerk op verschillende niveaus; van de veiligheidsniveaus tot lokaal gemeentelijk en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast zit Teylingereind goed aan tafel bij de diverse ketenpartners. De organisatie is gericht op efficiënt werken volgens de lean en mean principes en heeft een gezonde bedrijfsvoering. De medewerkers van Teylingereind zijn er trots op om voor deze organisatie te werken.

Functie-eisen

• Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

• Managementervaring op strategisch niveau, ervaring in een bestuurlijke positie is een pré.

• Ervaring binnen en kennis van een of meerdere van de volgende velden: justitie, jeugdzorg, reclassering of GGZ.

• Ervaring in het werken met professionals binnen een complexe omgeving waar veiligheid naast dienstverlening centraal staat is een pré.

• Heeft ruime en aantoonbare ervaring met het onderhouden en uitbouwen van een goede relatie met diverse stakeholders.

• Bekend met en oog voor relevante ontwikkelingen en trends in het politieke veld.

Persoonlijkheidskenmerken

• Een verbindende persoonlijkheid, gericht op samenwerking.

• Beschikt over helicopterview en heeft visie.

• Duidelijk en slagvaardig.

• Goed in het opbouwen en onderhouden van relaties.

• Zichtbaar, zowel in- als extern.

• Iemand die verantwoordelijkheid neemt en dit stimuleert bij anderen.

• Durft keuzes te maken en sturing te geven.

• Toegankelijk en helder in de wijze van communiceren.

• Een faciliterend leider, betrokken en transparant.

• Een inspirator en motivator, die stuurt op resultaat.

• Doel- en oplossingsgericht. • Weet kansen te signaleren en te benutten.

• In staat om te gaan met tegengestelde belangen, zowel in- als extern.

• Politiek- en omgevingssensitief.

Bedrijfsomschrijving

Forensisch Centrum Teylingereind (Teylingereind) is een gesloten justitiële jeugdinrichting. Zij hebben 92 plaatsen in gebruik. De jongeren zijn er op last van de kinderrechter geplaatst en worden behandeld op één van de kort- of langverblijfgroepen of geobserveerd op de ForCa-observatiegroep. De jongeren brengen overdag veel tijd door op school en op de leefgroep waar ze zijn geplaatst. Het doel is de jongeren te leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen denken en doen. Ze krijgen kansen en mogelijkheden zich te ontwikkelen en vaardigheden (bij) te leren, maar ze moeten zich uiteraard aan de regels houden.

Het leven binnen Teylingereind wordt gekenmerkt door:

• Een vast dagprogramma (waaronder verplicht naar school en deelname aan de TOPs! en de basismethodiek YOUTURN)

• Doelgerichte begeleiding (op basis van individuele perspectiefplannen)

• Intensieve behandeling (gebruikmakend van erkende interventies)

Binnen Teylingereind werken ongeveer 250 medewerkers. Driekwart van de medewerkers trekt dagelijks met de jongens op om hen te begeleiden, te ondersteunen en te helpen hun weg naar volwassenheid te vinden. Zij bieden de jongeren structuur, leren hen vaardigheden en werken met hen en ketenpartners aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Dit doen zij op basis van zeven grondrechten; meedoen, bescherming, groeien, aanmoediging, leren, keuzes maken en samenwerken. Die gelden voor de jongeren, ouders/verzorgers en medewerkers. Deze rechten staan voor de waarden die Teylingereind belangrijk vindt; positivisme, eigenwaarde, zelfbewustzijn en verbinding (met elkaar, met binnen en buiten en met familie). In de missie en visie van Teylingereind, samengevat in Meedoen, dat wil jij toch ook?, staat de ontwikkeling van de jongere voorop. Teylingereind vormt samen met De Burcht (de interne school) de omgeving waarin de jongeren met hulp van medewerkers ontdekken wat actief participeren voor hen kan betekenen. Het is tevens de plek waar ze nieuwe verbindingen en relaties kunnen leggen en bestaande verbindingen verbeteren. Met hun ouders en familie en met de samenleving.

Teylingereind beschikt als enige justitiële jeugdinrichting in Nederland over een forensische observatieafdeling. Jongeren worden hier gedurende zeven weken geobserveerd. De observatieafdeling is bedoeld voor voorlopig gehechte jongeren en jongeren die al een PIJmaatregel (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) opgelegd hebben gekregen. Een PIJmaatregel wordt opgelegd bij jongeren die schuldig worden bevonden aan een zeer ernstig misdrijf en waarbij intensieve hulp en behandeling nodig is om herhaling van het misdrijf (recidive) te voorkomen.

Het aantal jongeren dat in een justitiële jeugdinrichting (JJI) terechtkomt neemt al enkele jaren gestaag af. De verwachting is dat landelijk het aantal JJI-plaatsen wordt teruggebracht naar circa 500. Dit was voor de sector aanleiding de invulling van vrijheidsbeneming justitiële jeugd (VIV) opnieuw te beschouwen. Begin 2018 wordt de eindrapportage van die verkenning aangeboden aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie over de organisatie zie: www.teylingereind.nl