1. Vacatures
  2. Senior Adviseur ConcernControl

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Senior Adviseur ConcernControl

Interesse? Kijk snel verder

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Laan Nieuwer-Amstel, Amstelveen, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Voor de afdeling concerncontrol zijn we op zoek naar een:


Senior Adviseur ConcernControl


Jouw rol
Je bent verantwoordelijk voor concerncontrol in de brede zin van het woord. Control verstrekt onafhankelijke en objectieve informatie aan management, directie en bestuur over rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van de opgedragen taken inclusief de bijbehorende risico’s. Het aandachtsgebied van concerncontrol omvat de gehele bedrijfsvoering: financiën, juridische kwaliteitszorg, ICT en informatiebeveiliging, privacy, inkoop en aanbesteding, risicomanagement, HRM en verbonden partijen. Het werkterrein van concerncontrol ziet niet alleen toe op ‘harde’ normen voortvloeiend uit wet- en regelgeving of doelmatige allocatie, maar ook de ‘zachtere’ gedragsnormen als bijvoorbeeld integriteit en transparantie. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie over controlgerelateerde vraagstukken en ondersteunt waar nodig de collega’s van concerncontrol in de vakmatige ontwikkeling.

Je draagt verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering aan die het instrumentele niveau overstijgen.

Jouw adviezen hebben meerwaarde doordat ze de vinger op de juiste plek leggen en inzichtelijk maken hoe het beter kan. Belanghebbenden in alle lagen van de organisatie zien je als kritisch en gewaardeerd sparringpartner. Je laat met name zie hoe en waar het beter kan, zonder dat dit als onnodig bureaucratisch wordt ervaren.

Je voert periodieke audits uit waarbij de nadruk op doelmatigheid en doeltreffendheid ligt.

Jaarlijks stel je met de concerncontroller een werkprogramma op waarin de werkzaamheden en onderzoeksobjecten voor het komende jaar worden beschreven. Onderdeel daarvan zijn de doelmatigheidsonderzoeken ex artikel 213a gemeentewet en beleidsevaluaties. De onderwerpen bestrijken in potentie het geheel aan gemeentelijke producten en diensten. Dit vraagt dan ook om een brede blik en gedegen kennis van uiteenlopende processen. Je voert de onderzoeken zelfstandig uit en rapporteert over de bevindingen en aanbevelingen aan concerncontroller, directie en College van B&W. Daarnaast ondersteun je bij de uitvoering van rechtmatigheidsaudits/ verbijzonderde interne controles.

Je signaleert externe ontwikkelingen en zet dit om naar een gemeentelijke aanpak.

Tal van externe ontwikkelingen en wetgeving hebben uitwerking op de bedrijfsvoering. Informatieveiligheid, fiscaliteit en de Omgevingswet zijn maar enkele voorbeelden. Door jouw netwerk weet je wat er binnen en buiten de organisatie speelt en op welke onderdelen dit de bedrijfsvoering raakt. Je weet dit te vertalen naar concrete adviezen voor directie en management. Daarnaast monitor je de voortgang en biedt vanuit controlperspectief een helpende hand bij de implementatie.

Gemeentebrede risicosignalering en vertalen naar een gemeentebrede strategie.

In samenspraak met de financieel beleidsadviseur lever je bijdragen aan het ontwerpen van het systeem van risicomanagement en vertaal je ontwikkelingen die op de gemeente afkomen, in voor de gemeente relevante risico’s. Je adviseert welke wegen kunnen worden bewandeld in het beheersen van deze risico’s.

Functie-eisen

Je beschikt over een brede blik op de verschillende bedrijfsvoeringsonderdelen binnen de gemeentelijke organisatie. Door middel van het uitvoeren van audits weet je daarover een onafhankelijk oordeel te vellen en hierover helder te communiceren. In het vervolgtraject ben je niet alleen een observator langs de zijlijn, maar ondersteun je waar nodig bij het doorvoeren van verbetermaatregelen, zonder dat je verantwoordelijkheden overneemt. Je weet de juiste personen in de organisatie te vinden en belangrijker nog, zij weten jou ook te vinden. Je wordt gezien als kritisch sparringpartner die op een positieve wijze meedenkt, alternatieven aandraagt en tot denken aanzet. Uiteraard bewaak je, waar nodig, de grenzen en bevorder je integer handelen. Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding bij voorkeur op het gebied van control of audit. Een postacademische opleiding op dat vlak strekt tot aanbeveling (RA, RC, RO, RE of CPC). Daarnaast heb je meerjarige ervaring met controlwerkzaamheden binnen de overheid.

Jouw competenties

Analytisch vermogen: Je legt verbanden, trekt conclusies over oorzaken en gevolgen en plaatst waar nodig het probleem in een bredere context dan het eigen vakgebied.

Initiatief: Je bent alert en anticipeert in een vroeg stadium op nieuwe situaties. Hierin neem je zelf actie.

Omgevingsbewust: Je bent goed geïnformeerd over organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en maakt gebruik van deze kennis.

Organisatiebewustzijn: Je kent de ongeschreven spelregels en weet de weg binnen de informele organisatie.

Positief kritische houding: Je kan informatie op een onbevooroordeelde, open en onafhankelijke wijze op waarde schatten.

Uitdrukkingsvaardigheid: Je weet bevindingen en adviezen in begrijpelijke taal kort en bondig over te brengen.

Inlevingsvermogen: Je kan belangen van de ander goed inschatten en je in het standpunt van een ander verplaatsen. Met verschillen weet je op een respectvolle wijze om te gaan.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een zelfstandige functie waar je zelf mede vorm en inhoud aan een nieuwe afdeling gaat geven. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleidings- en werkervaring, maximaal € 5.520,- bruto per maand (schaal 12) op basis van een 36-urige werkweek.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Yoyce Klimsop, HR adviseur.

Interesse?
Je sollicitatie met CV stuur je uiterlijk 11 februari 2018 in via onze sollicitatiepagina, door te klikken op de solliciteerbutton.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Trefwoorden: Concern Control, Controller, Controlling, Audit, Overheid, Beleid, Advies, Consultancy, Politiek, Gemeente

Bedrijfsomschrijving

Sinds 2013 werkt de ambtelijke organisatie voor twee zelfstandige gemeentebesturen: Amstelveen en Aalsmeer. Daarnaast is Amstelveen gastgemeente voor de belastingsamenwerking voor zes gemeenten.

Per 2017 is in de organisatie een zelfstandige afdeling concerncontrol werkzaam. Concerncontrol is als onafhankelijke afdeling rechtstreeks onder de directie is gepositioneerd. De afdeling heeft een omvang van vier vte.

Concerncontrol wil aanspreekbaar zijn op haar handelen. Dat betekent open staan voor feedback en voorbeeldgedrag vertonen zoals verwoord in de leidende organisatieprincipes (eigenaarschap, verantwoordelijk, resultaatgericht, betrouwbaar en klantgericht). Wij zijn positief kritisch, maar gaan uit van het principe ‘de ander heeft altijd gelijk, tot het tegendeel blijkt’. Fouten worden niet uitvergroot en we laten de ander in z’n waarde.