1. Vacatures
 2. Senior controller op concernniveau

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Senior controller op concernniveau

Heb jij ervaring met overheidsfinanciën, planning & control en verantwoording? Ben je een flexibele teamplayer, politiek-bestuurlijk sensitief, gericht op samenwerking en resultaatgericht? Dan zijn we op zoek naar jou!

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amstel, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Voor de Gemeente Amsterdam is Aardoom & de Jong op zoek naar een senior controller op concernniveau. Heb jij iets met Amsterdam en wil jij graag werken in een dynamische organisatie? Wil jij o.a. wethouders, projectleiders en directeuren adviseren over de (financiële) aspecten van beleidsbesluiten en grote projecten? Kan jij zowel een stevige kritische adviseur zijn als een sparringpartner die daadwerkelijk meedenkt bij belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de afronding van de Noord/Zuidlijn, een grootschalig woningbouwprogramma, doorontwikkeling van het sociaal domein en herijking van de vastgoedportefeuille.? Heb jij ervaring met overheidsfinanciën, planning & control en verantwoording? Ben je een flexibele teamplayer, politiek-bestuurlijk sensitief, gericht op samenwerking en resultaatgericht? Dan zijn we op zoek naar jou!

Senior controller op concernniveau
36 uur, Amsterdam

Wat doet de Senior controller op concernniveau?

 • Adviseert de leden van het college van Burgemeester & Wethouders over financiële aspecten van beleidsbesluiten, de uitvoering van beleid en planning- en controlproducten zoals de Voorjaarsnota en Jaarrekening. Dit doe je zowel mondeling aan tafel bij de wethouder als schriftelijk op voorstellen en nota's.
 • Is contactpersoon voor 1 of meerdere organisatieonderdelen en de sparringpartner en adviseur voor businesscontrollers, projectleiders en (stedelijk) directeuren. Je hebt de stedelijke kaders voor ogen en borgt dat dit onderdeel is van de besluitvorming. Tegelijkertijd denk je inhoudelijk mee en ben je een stevige gesprekspartner.
 • Werkt projectmatig aan het versterken van de hele control-organisatie en het control-instrumentarium, samen met de collega´s van het team Planning & Control, de Businesscontrollers en de beleidsmedewerkers. Deze projecten zijn zowel financieel als inhoudelijk van aard. Je maakt je de materie snel eigen en pakt de klussen gestructureerd en projectmatig aan.
 • Bouwt en onderhoudt contacten met het bestuur, directeuren van resultaat verantwoordelijk eenheden (RVE’s) en financiële en controlcollega’s bij clusters en RVE’s.
 • Fungeert als de spil tussen de directie, het college en de clusters en RVE’s.
 • Vervult samen met andere collega´s van Concerncontrol de link naar het team Planning & Control voor bijvoorbeeld de begroting en jaarrekening.
 • Voert regie op de planning vanuit Concerncontrol, versterkt de eenduidigheid van advisering en adviseert mee aan de wethouder Financiën over deze producten.

Functie-eisen

Aan welk profiel moet de Senior controller voldoen?
 • Een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur een economische of financiële opleiding. Een postuniversitaire opleiding als controller of BoFEB is een extra pre.
 • Je hebt ervaring op het terrein van overheidsfinanciën, planning- en controlcyclus en verantwoording.
 • Ervaring als Concern-/ Business Controller bij een gemeente of medewerker bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) is een pre.
 • Je bent een professionele en ervaren adviseur met scherpe en overtuigende adviezen zowel mondeling als op schrift.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, een groot analytisch en cijfermatig inzicht, dienstverlenende instelling en bent resultaatgericht.
 • Je kan uitstekend samenwerken in verschillende (typen) groepen en op verschillende niveaus. Je toont eigenaarschap en biedt tegelijkertijd ruimte aan anderen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring op dynamische werkplekken en kan hoofd- en bijzaken scheiden. Je pakt zaken projectmatig aan.
 • Je beschikt over de drie competenties van de gemeente Amsterdam (open, actief en integer).

Bedrijfsprofiel
Bestuur en Organisatie
Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control
De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van interne audit, financiën en control, Treasury, Riskmanagement, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeente brede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Concerncontrol
De afdeling Concerncontrol richt zich op de bestuurlijke doelstellingen waarvan de effectiviteit en de efficiency gemonitord worden. Het team bestaat thans uit 18 collega’s. Amsterdam kent in 2018 een begroting met een uitgavenniveau van 5,7 miljard. Toetsing op de naleving van de gestelde kaders (compliance) wordt vanuit deze control- en adviesrol uitgevoerd. De afdeling Concerncontrol werkt voor het gehele college door middel van gerichte advisering op de bestuurlijke besluitvorming. De afdeling is een onderdeel van een grotere control organisatie en adviseurs werken mee aan het versterken van de control van de gemeente Amsterdam.

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris bij aanvang maximaal circa € 84.500,- bruto per jaar (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week. Dit bedrag is inclusief tegemoetkoming ziektekosten en individueel keuzebudget. Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen.

De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vakantietoeslag, opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering, een levensloopbijdrage en een eindejaarsuitkering. Een aantal van deze arbeidsvoorwaarden vormen de bron van het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld het moment van uitbetaling en het doel waarvoor je het budget in wilt zetten bepalen.

Procedure
Bij de werving en selectie laat de gemeente Amsterdam zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier via de website van Aardoom & de Jong. Uw reactie, voorzien van motivatie en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk woensdag 23 mei 2018 tegemoet.

Contactpersonen
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.