Adviseur Assetmanagement Tunnels regievoerder projecten

Heb jij een technische hbo-opleiding afgerond en ervaring met tunnelprojecten en tunnelveiligheid? Dan is dit iets voor jou!

28 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amstel, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Adviseur Assetmananagement Tunnels regievoerder projecten

In het kort
Afdeling Assets is op zoek naar een stevige Senior Adviseur Assetmanagement op het gebied van regievoering op de projecten!

De functie
Wij zoeken een stevige Senior Adviseur Assetmanagement op het gebied van regievoering op de projecten. Je bewaakt het programma van eisen van assetmanagement in projecten en je adviseert de assetmanager op dit gebied.

Werkzaamheden:
Adviseren aan de assetmanager
Als zelfstandig werkende adviseur herken je ontwikkelingen, kansen en risico’s op het gebied van assetmanagement in het netwerk van tunnels en op basis hiervan handel en adviseer je in het belang van het beheer van de objecten. Dit is met name op het gebied van risicobeheersing, maar denk bijvoorbeeld ook aan hogere beheerkosten of verkorting van de restlevensduur waar de gemeente Amsterdam de kosten voor draagt. Je rapporteert over de projecten aan de assetmanager en escaleert tijdig indien dat nodig is. Daarnaast adviseer je de assetmanager op functionele, technische en proceseisen van de asset.

Assetmanagement in PBI-projectmanagement
Binnen projecten heb je de rol van beheerder aan tafel. Op dit moment lopen de volgende projecten:
 • Realisatie Spaarndammertunnel.
 • Renovatie IJ-tunnel.
 • Renovatie Piet Heintunnel.
 • Aanvullende maatregelen Michiel de Ruijtertunnel.
 • Verkenning Verkeerscentrale Amsterdam.

Hierbij ben je verantwoordelijk voor:
 • Het bewaken van de belangen van de tunnelbeheerorganisatie (tunnelbeheerder, veiligheidsbeambte, assetmanager en verkeersleiding) in de projecten. Je vormt het eerste aanspreekpunt van de tunnelbeheerorganisatie voor de projecten. Afhankelijk van het project worden er maatwerkafspraken gemaakt met de projectmanagers. Je werkt in opdracht van de Assetmanager Tunnels.
 • Het leveren van input aan projecten. Denk hierbij aan procesmatige en technische eisen (zoals SPvE, KES, Overdachtprotocol).
 • Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van een aantal concrete producten.
 • Zorgdragen voor de raakvlakken tussen project en beheerorganisatie, en dat dit op een voor de assetmanager passende manier wordt geregeld.
 • Actief bijdragen aan de invulling van professioneel opdrachtgeverschap aan projecten. Je hebt daarbij de operationele doelen scherp voor ogen.

Acceptatie werken derden
Acceptatie werken derden (beheerder aan tafel), waarbij getoetst wordt of de werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van wet- en regelgeving en vastgesteld beleid. Bij de oplevering van projecten richt je je op een tijdige en juiste decharge. Overdrachtsdossiers toetsen en gegevens hiervan borg je in de organisatie/ systeem (o.a. Gisib 2.0).

Samenwerking in de keten van assetmanagement
Je werkt samen en stemt af met de andere adviseurs binnen het team Tunnels op het gebied van gegevensbeheer, programmering, veiligheidscoördinatie en verkeersleiding.

Functie-eisen

Wij vragen
 • Hbo+ niveau technische opleiding b.v. civiele techniek, technische bedrijfskunde, werktuigbouw of elektrotechniek.
 • Ruime, meerjarige ervaring in tunnelprojecten en tunnelveiligheid.
 • Aantoonbare ervaring met regievoering op projecten.

Competenties
Je bent een stevige persoonlijkheid, hebt overtuigingskracht, bent klantgericht en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk). Je bent analytisch, kunt goed plannen en organiseren en houdt van 'bouwen' aan een organisatie. Je weet snel de weg in relevante netwerken, processen en producten, neemt initiatief, legt verbinding en hecht af.

Wij bieden
Wij bieden een tijdelijke aanstelling tot 1 juni 2018 i.v.m. een lopend reorganisatieproces (Slagvaardig Werken in de Openbare Ruimte, SWOR). De intentie is dat na de reorganisatie deze positie omgezet gaat worden naar een vast dienstverband.

Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.266,- en maximaal € 4.740,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week. De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
De afdeling Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve's binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

V&OR werkt aan:
 • Integrale stedelijke programmering, budgettering en inkoopregie voor wat betreft ingrepen in de openbare ruimte.
 • Kennis en advies over mobiliteit en het verkeers- en vervoerssysteem.
 • In samenwerking met de stadsdelen zorg dragen voor de invoering van een gemeente breed assetmanagement (de optimale prestatie uit de gemeentelijke assets halen, binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets).
 • Afstemming van ingrepen in de openbare ruimte binnen de gemeente en met externe partners om zodoende de hinder en overlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers van Amsterdam zoveel mogelijk te beperken.
 • Het optimaal gebruik van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en de openbare ruimte (gebruiksmanagement).
 • Stedelijke kaderstelling en definiëren van kwaliteitsniveaus voor verkeer en vervoer en de openbare ruimte (bijvoorbeeld fiets-, taxi-, parkeer-, groen-, en straatreinigingsbeleid).
 • Het beheer en onderhoud van het hoofdwegennet binnen de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse tunnels, sluizen, bruggen, oevers en kades, de openbare verlichting en de verkeersregelinformatiesystemen.
 • De exploitatie van de stedelijke eigendommen die bijzonder beheer vragen (bijvoorbeeld de veren, tunnels, busstations, fietsenstallingen, fietsdepot).

V&OR doet dit samen met collega’s binnen en buiten de gemeente, waarbij het resultaat voor de stad centraal staat. We werken van buiten naar binnen, gebruikmakend van de inzichten van de Amsterdammers, het bedrijfsleven en de wetenschap én die van collega rve’s en stadsdelen.

De afdeling Assets is verantwoordelijk voor de implementatie van Assetmanagement in de openbare ruimte van Amsterdam. De afdeling telt ongeveer 110 medewerkers verdeeld over de teams Service en Techniek, Licht en Infra.

Het team Infra telt ongeveer 28 medewerkers verdeeld over de subteams Hoofdnet Auto, Tunnels en Civiele Constructies. De vacature is vacant bij het subteam Tunnels. Het betreft een tijdelijke functie tot 1 juni 2018 in verband met de reorganisatie Slagvaardig Werken in de Openbare Ruimte (SWOR).

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Jeroen Schrijver, Assetmanager Tunnels. Jeroen is i.v.m. de vakantieperiode bereikbaar vanaf 7 augustus op tel. 06 - 53 94 26 38. Vanaf 28 augustus is ook Teamleider Infra Mevrouw Bernie Kleuskens bereikbaar via tel. 06-20 11 32 59. Kijk voor meer informatie over de gemeente op www.amsterdam.nl.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 10 september 2017 onder vermelding van Adviseur Assetmananagement Tunnels regievoerder projecten - 17060280 via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature