1. Vacatures
 2. Business Controller

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Business Controller

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar

Functieomschrijving

Business Controller
Fulltime | Amsterdam

De functie
In de functie van Businesscontroller Informatievoorziening en Strategie & Ondersteuning ben je verantwoordelijk voor de brede control binnen de afdelingen Informatievoorziening en Strategie & Ondersteuning van het cluster Sociaal. Je adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt daarbij een wezenlijk onderdeel.

Businesscontrollers worden vanuit een afdeling Businesscontrol bij de Directie Middelen en Control decentraal ingezet bij een rve of stadsdeel. Momenteel is er een vacature bij de afdelingen Strategie & Ondersteuning en Informatievoorziening van het cluster Sociaal.

Werkzaamheden:

De Businesscontroller:

 • Adviseert de afdelingsmanager en de rve-manager op basis van de verkregen inzichten van de financiële functie en een diepgaande kennis van de primaire processen van het cluster;
 • Ondersteunt het uitzetten van de juiste koers van het cluster en de wijze waarop resultaatsturing plaatsvindt;
 • Adviseert de afdelingsmanager en de rve-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid;
 • Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid;
 • Zoekt verbinding met en tussen de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsafdelingen waarbij hij/zij rekening houdt met het brede palet van risico’s en onderlinge samenhang;
 • Is betrokken bij definiëring doelstellingen en prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing van de afdeling;
 • Adviseert de afdelingsmanager en de clustercontroller en doet voorstellen voor maatregelen en bijsturing;
 • Ziet er op toe dat de gemeentelijke- en clusterrichtlijnen binnen de afdeling en de rve worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;
 • Geeft uitvoering aan de brede control binnen de afdeling en de rve-doelrealisatie;
 • Stemt de P&C-cycli van de rve af met de andere rve’s binnen het cluster;
 • Voert regie op risicomanagement binnen de afdeling en de rve in samenspraak met de clustercontroller;
 • Adviseert de clustercontroller over afwijkingen en adviseert over mogelijkheden tot verbetering;
 • Draagt zorg voor adequaat en ordentelijk financieel beheer in de rve;
 • Is aanspreekpunt voor de inzet van expertise vanuit het clusterbedrijfsvoering t.a.v. planning & control, financieel advies en AO/IC;
 • Heeft zitting in het MT van de afdeling en adviseert in het beslissingsproces;
 • Geeft de kaders waarbinnen de Financieel Adviseur in de rve het werk dient uit te voeren.

Geeft de kaders waarbinnen de Financieel Adviseur in de rve het werk dient uit te voeren.

Functie-eisen

Wij vragen:

 • Afgerond WO-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Economie of vergelijkbaar.
 • Ruime ervaring met bedrijfsmatige exploitatie en bedrijfsvoering;
 • Aantoonbare bijgehouden expertise op het vakgebied van finance & control;
 • Affiniteit met het sociaal domein is een pré;
 • Gemeentelijke ervaring is een pré;
 • Spreek- en schrijfvaardig.

Competenties

 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Specifieke competenties
 • Analytisch vermogen
 • Veranderkracht.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4424,- en maximaal € 5895,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week. Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Informatie
Neem voor meer informatie over de procedure contact op met de heer G. Ramsteijn, P&O-adviseur, bereikbaar via 06-83 64 47 69 en/of per mail: g.ramsteijn@amsterdam.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Q. van Heek (clustercontroller) via 06- 53 71 28 81.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan uiterlijk 29 november 2017 je sollicitatie (motivatie en cv) via de sollicitatiebutton.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden; Businesscontroller Amsterdam Vacature, Financiën, Financieel, Amsterdam Vacature, Bedrijfskunde, WO, Sociaal Domein

Bedrijfsomschrijving

De organisatie
Bestuur en Organisatie

Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control

De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Onderdeel van de Directie Middelen en Control is de Control organisatie, welke bestaat uit cluster-, stadsdeel- en businesscontrollers. Zij zijn de directe adviseur van de stedelijk directeur, rve-directeur of stadsdeelsecretaris.

Cluster Sociaal

Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Het cluster bestaat uit zeven resultaat verantwoordelijke eenheden (de rve’s: Werk, Participatie, Inkomen, Onderwijs, jeugd, zorg, GGD, Sport en Bos, Subsidies en inkoop Sociaal) en een clusterstaf. Het takenpakket van het cluster is met ingang van 2015 ingrijpend uitgebreid door de overdracht van taken van het Rijk aan de gemeente op het gebied van Jeugdzorg, de AWBZ en vanuit de Participatiewet. De dienstverlening in het sociaal domein heeft afgelopen jaren een ingrijpende transitie doorgemaakt , die de komende jaren verder zal worden doorontwikkeld.

Strategie & ondersteuning en Informatievoorziening cluster Sociaal

De afdelingen Strategie & ondersteuning en Informatievoorziening van het cluster Sociaal ondersteunt de stedelijk directeur in de (door)ontwikkeling van het sociaal domein. De overheveling van de taken van het Rijk naar de gemeenten in het kader van de decentralisatie heeft vorm gekregen. We staan op het punt om te evalueren of de juiste keuzes zijn gemaakt en of zij werken. Dit vraagt om het sturen op het gehele sociaal domein door het klantvriendelijk, kosten efficiënt en financieel duurzaam uitvoeren van de samenhangende taken in het sociaal domein. Informatievoorziening (IV) verzorgt Informatiebeheer, Functioneel beheer en Proces- en Informatiemanagement voor alle rve’s binnen het cluster Sociaal.

Informatie
Neem voor meer informatie over de procedure contact op met de heer G. Ramsteijn, P&O-adviseur, bereikbaar via 06-83 64 47 69 en/of per mail: g.ramsteijn@amsterdam.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw Q. van Heek (clustercontroller) via 06- 53 71 28 81.