Business Controller Financiën

23 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Ben je een vaardige adviseur van het management inzake brede control én spreekt het werken voor Amsterdam je aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Business Controller Financiën
Amsterdam | 36 uur

De functie
In de functie van Business Controller ben je verantwoordelijk voor de brede control binnen een resultaatverantwoordelijke eenheid (rve). Je adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen binnen de rve en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt daarbij een wezenlijk onderdeel.

Businesscontrollers worden vanuit een afdeling Businesscontrol bij de Directie Middelen en Control decentraal ingezet bij een rve of stadsdeel. Momenteel is er een vacature bij de rve Financiën van het cluster Bedrijfsvoering.

De Businesscontroller:

 • Adviseert de rve-manager op basis van de verkregen inzichten uit de financiën, risicobeheersing, de stand van zaken in het bereiken van de afgesproken resultaten en kennis van de primaire processen van de rve;
 • Ondersteunt de rve-manager bij het uitzetten van de strategie;
 • Is betrokken bij definiëring doelstellingen en bijbehorende prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing in de rve te komen;
 • Signaleert en adviseert over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid in de processen;
 • Adviseert de rve-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid en afgesproken resultaten;
 • Heeft zitting in het managementteam van de rve en adviseert bij het besluitvormingsproces op de actuele dossiers;
 • Adviseert de clustercontroller over opgedane inzichten en afwijkingen en doet voorstellen voor maatregelen, bijsturing en verbetering op clusterniveau;
 • Ziet er op toe dat de gemeentebrede, cluster- en rve-richtlijnen en kaders binnen de rve worden geïmplementeerd en bewaakt dat deze (correct) worden toegepast;
 • Geeft uitvoering aan de brede control binnen de rve en zoekt verbinding met de collega’s van de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsdirectiesom brede control vorm te geven;
 • Adviseert over de implementatie in de rve van de aanbevelingen van de accountant en de rekeningencommissie van de raad;
 • Voert regie en control uit op de P&C-producten van de rve;
 • Voert regie op risicomanagement binnen de rve;
 • Geeft de kaders waarbinnen de Financieel Adviseur in de rve het werk dient uit te voeren.

Functie-eisen

Wij vragen

 • Afgerond WO-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Economie of vergelijkbaar;
 • Ruime ervaring met bedrijfsmatige exploitatie en bedrijfsvoering;
 • Ruime kennis en ervaring als adviseur van een directeur / managementteam;
 • Aantoonbare bijgehouden expertise op het vakgebied van finance & control;
 • Affiniteit met het vakgebied financiën en financiële processen;
 • Gemeentelijke ervaring is een pré;
 • Spreek- en schrijfvaardig.

Competenties
Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn. Verder gelden voor deze functie de volgende competenties:

 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Relatiebeheer;
 • Initiatief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Overtuigingskracht.

Specifieke competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Veranderkracht.

Wij bieden

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal
  € 5.837 bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week.
 • Een vast dienstverband volgt, nadat een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef (1 jaar) succesvol is doorlopen.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Bestuur en Organisatie
Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control
De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën en control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Onderdeel van de Directie Middelen en Control is de control-organisatie, welke bestaat uit cluster-, stadsdeel- en businesscontrollers. Zij zijn de directe adviseur van de stedelijk directeur, rve-directeur of stadsdeelsecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
Het cluster Bedrijfsvoering biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega’s en het bestuur. Zo leveren medewerkers van het cluster Bedrijfsvoering bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, verzorgen zij de invoering van uniforme werkplekken in de gehele stad, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bedrijfsvoering bestaat uit negen organisatieonderdelen, waaronder de rve Financiën.

Rve Financiën
De rve Financiën ondersteunt de organisatie met haar financiële taken door te administreren, monitoren, beheren, signaleren, bewaken en te adviseren. Dat doen we voor het bestuur en onze collega’s van de rve’s en stadsdelen. Hiermee dragen we bij aan een correct en transparant huishoudboekje van de gemeente Amsterdam. De rve Financiën bestaat uit ongeveer 600 medewerkers.

De rve Financiën bestaat uit een staf en drie afdelingen, te weten de afdeling debiteuren en crediteuren, de afdeling Grootboek & Betalingen, financieel specialisten & F-desk, de afdeling Planning Control & Advies. Het MT wordt gevormd door de directeur samen met drie afdelingsmanagers. Iedere afdeling bestaat uit verschillende teams. De teamleiders van deze teams zorgen voor de dagelijkse operatie en de aansturing van de medewerkers. In de teams zitten de vakmensen die o.a. de facturen betalen en kosten boeken, de financiële producten maken en adviseren over vraagstukken vanuit hun financiële vakmanschap.

De rve Financiën is bezig met het vormgeven van een grote reorganisatie tegelijk met de ambitie om de organisatie veder door te ontwikkelen met alle collega’s uit de financiële functie.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Petra Veltheer (Clustercontroller Bedrijfsvoering), tel. 06-22 98 05 94.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 17 september 2017 onder vermelding van Business Controller Financiën - 17080129.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden; Business controller financiën vacature, Amsterdam, Noord-Holland, financieel, bedrijfskunde, economie, controller, finance & control, Businesscontroller

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature