Business Controller Verkeer en Openbare Ruimte

Ben je een vaardige adviseur van het management inzake brede control én spreekt het werken voor Amsterdam je aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

23 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amstel, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Business Controller Verkeer en Openbare Ruimte

In het kort
Ben je een vaardige adviseur van het management inzake brede control én spreekt het werken voor Amsterdam je aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie
In de functie van Business Controller ben je verantwoordelijk voor de brede control binnen een resultaatverantwoordelijke eenheid (rve). Je adviseert het management over de belangrijke ontwikkelingen binnen de rve en kijkt daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten en overweegt het hele spectrum van bedrijfsvoering en beleid. Risicomanagement vormt daarbij een wezenlijk onderdeel.

Je wordt vanuit een afdeling Businesscontrol bij de Directie Middelen en Control decentraal ingezet bij een rve of stadsdeel. Momenteel is er een vacature bij de rve Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) van het cluster Ruimte en Economie.

Je bent betrokken bij complexe projecten en programma’s met een organisatie-overstijgend en soms ook een gemeente-overstijgend en/of vernieuwend karakter en een hoog politiek en maatschappelijk afbreukrisico. Je opereert in een ingewikkeld netwerk van betrokken (externe) partijen en belanghebbenden en/ of complexe contactsituaties.

Als Business Controller:
 • adviseer je de rve-manager op basis van de verkregen inzichten uit de financiën, risicobeheersing, de stand van zaken in het bereiken van de afgesproken resultaten en kennis van de primaire processen van de rve;
 • ondersteun je de rve-manager bij het uitzetten van de strategie;
 • ben je betrokken bij definiëring doelstellingen en bijbehorende prestatie-indicatoren om tot goede resultaatsturing in de rve te komen;
 • signaleer en adviseer je over mogelijkheden tot verbetering van doelmatigheid en doeltreffendheid in de processen;
 • adviseer je de rve-manager over afwijkingen ten opzichte van staand beleid en afgesproken resultaten;
 • heb je zitting in het managementteam van de rve en adviseer je bij het besluitvormingsproces op de actuele dossiers;
 • adviseer je de clustercontroller over opgedane inzichten en afwijkingen en doe je voorstellen voor maatregelen, bijsturing en verbetering op clusterniveau;
 • zie je er op toe dat de gemeentebrede, cluster- en rve-richtlijnen en kaders binnen de rve worden geïmplementeerd en bewaak je dat deze (correct) worden toegepast;
 • geef je uitvoering aan de brede control binnen de rve en zoek je verbinding met de collega’s van de andere bedrijfsvoeringsfuncties en beleidsdirecties om brede control vorm te geven;
 • adviseer je over de implementatie in de rve van de aanbevelingen van de accountant en de rekeningencommissie van de raad;
 • voer je regie en control uit op de P&C-producten van de rve;
 • voer je regie op risicomanagement binnen de rve;
 • geef je de kaders waarbinnen de Financieel Adviseur in de rve het werk dient uit te voeren.

Functie-eisen

Wij vragen
 • Afgeronde wo-opleiding: Bedrijfskunde, (Openbare) Financiën, Economie of vergelijkbaar.
 • Zeer ruime ervaring met bedrijfsmatige exploitatie en bedrijfsvoering.
 • Zeer ruime kennis en ervaring als zelfstandig adviseur van een directeur / managementteam.
 • Aantoonbare bijgehouden expertise op het vakgebied van finance en control.
 • Aantoonbare affiniteit met de producten en diensten van Verkeer & Openbare Ruimte.
 • Gemeentelijke ervaring is een pre.
 • Spreek- en schrijfvaardig.

Competenties
Van alle medewerkers van de Gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij open, actief en integer zijn. Verder gelden voor deze functie de volgende competenties:
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Specifieke competenties
 • Analytisch vermogen
 • Veranderkracht

Wij bieden
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 6.413,- bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

Bestuur en Organisatie
Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control
De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van financiën, control, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeentebrede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top. Onderdeel van de Directie Middelen en Control is de control-organisatie, welke bestaat uit cluster-, stadsdeel- en business controllers. Zij zijn de directe adviseur van de stedelijk directeur, rve-directeur of stadsdeelsecretaris.

Cluster Ruimte en Economie
Amsterdam heeft een bijzondere aantrekkingskracht op bewoners, bedrijven en bezoekers. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Elk jaar weer komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken, met betrekking tot bijvoorbeeld leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme. Dit is de context van het Cluster Ruimte en Economie en de 13 rve´s met 2.524 medewerkers die samen dit cluster vormen.

Verkeer en Openbare Ruimte
De rve Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s met 284 medewerkers binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten. V&OR werkt met collega’s binnen en buiten de gemeente, waarbij het resultaat voor de stad centraal staat. We werken van buiten naar binnen, gebruikmakend van de inzichten van de Amsterdammers, het bedrijfsleven en de wetenschap én die van collega rve’s en stadsdelen.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Bernd Klein Schiphorst, clustercontroller Ruimte & Economie, telefoonnummer 06 12 56 79 62. Kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 17 september 2017 onder vermelding van Business Controller Verkeer en Openbare Ruimte - 17080205 via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature