1. Vacatures
 2. Senior Planoloog

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Senior Planoloog

Ruimte en Duurzaamheid zoekt een Senior Planoloog in schaal 10a/11. Herken jij jezelf in onderstaand profiel? Reageer dan nu!

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amstel, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Senior Planoloog
(2fte)

In het kort
Ruimte en Duurzaamheid zoekt een Senior Planoloog in schaal 10a/11. Herken jij jezelf in onderstaand profiel? Reageer dan nu!

De functie
De planologen werken specifiek op het terrein van de ruimtelijke ordening. Je combineert je specifieke vakinhoudelijke kennis met uitvoerende, adviserende en organisatorische kwaliteiten. Je bent in staat om jouw inzichten overtuigend over te brengen en hebt gevoel voor politieke verhoudingen. Je bent op de hoogte van voor de ruimtelijke opgave relevante wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

De planologen worden op basis van geschiktheid voor de opgave flexibel ingezet binnen Ruimte en Duurzaamheid.

De Senior Planoloog is afhankelijk van de werkzaamheden verantwoordelijk voor:
 • (bestuurlijke) agendering en advisering rond stedelijke, geografische en demografische vraagstukken;
 • onderzoek en analyse van ruimtelijke, demografische en sociaal-economische dynamiek dat als input dient voor onder andere ruimtelijke verkenningen, transformatieprojecten, en producten uit het Plaberum op verschillende schaalniveaus;
 • integrale analyse en advisering rond de programmatische invulling van ruimtelijke plannen;
 • opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en toelichtingen Wabo en Bestemmingsplannen;
 • het adviseren over op te stellen nieuwe bestemmingsplannen en ruimtelijke projecten;
 • het adviseren over te doorlopen ruimtelijke procedures en processen vanuit een integrale benadering, met oog voor maatschappelijk draagvlak en realiseerbaarheid;
 • integrale ruimtelijke beoordeling en advisering ten aanzien van bouwinitiatieven die afwijken van geldende bestemmingsplannen;
 • het coördineren van onderzoeken en verkenningen en het deelnemen aan en/of leiden van (delen van complexe) projecten;
 • het functioneel aansturen van projectgroepen;
 • maken en bewaken van planning en proces;
 • organiseren van bijeenkomsten en overleggen;
 • opstellen van (bestuurlijke) adviezen voor projecten;
 • bouwt, onderhoudt en benut netwerken op stedelijk, regionaal en nationaal niveau.

Functie-eisen

 • Aantoonbare ervaring in het vakgebied en kennis van de ruimtelijke opgave voor Amsterdam en de regio Amsterdam.
 • Kennis en aantoonbare ervaring in het vertalen van ruimtelijk en sociaal-economische dynamiek naar concrete ruimtelijke producten, projecten en adviezen.
 • Kennis en aantoonbare ervaring in het ruimtelijk ordeningsrecht (Wabo, Wro).
 • Kennis en gevoel voor aanverwante beleidsterreinen zoals duurzaamheid, verkeer, groen, stedelijke economie, zorg en sport.
 • Gevoel voor en ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
 • Een groot analytisch vermogen en een brede blik waarmee je naast ruimtelijke ordening ook in staat bent te kijken naar de ander vakdisciplines van Ruimte en Duurzaamheid.
 • Aantoonbare ervaring met het organiseren, overbrengen en uitdragen van denkkracht in een bestuurlijke, maatschappelijke en politieke omgeving.

Opleiding
Schaal 10A: opleiding in vakrichting Planologie, Sociale Geografie en/of Ruimtelijke Ordening bij voorkeur op academisch (master) niveau of minimaal opleiding op hbo (bachelor) niveau aangevuld met academische opleidingscomponenten

Schaal 11: opleiding in vakrichting Planologie, Sociale Geografie en /of Ruimtelijke Ordening, bij voorkeur op academisch (master) niveau of minimaal hbo (bachelor) opleiding in vakrichting Planologie, Stedenbouw en/of Ruimtelijke Ordening aangevuld met academische opleidingscomponenten

Relevante ervaring
Schaal 10A: heeft meer dan 3 jaar ervaring op gebied van juridisch planologisch werk m.b.t. reguliere ruimtelijke vraagstukken.
Schaal 11: heeft meer dan 7 jaar ervaring op gebied van juridisch planologisch werk m.b.t. reguliere juridische planologische vraagstukken.

Competenties
 • Analytisch vermogen
 • Initiatief
 • Omgevingsbewustzijn
 • Inlevingsvermogen
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Wij bieden
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris max. € 4.430,- bruto (schaal 10A) of max. € 4.740,- bruto (schaal 11) op basis van een werkweek van 36 uur.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Ruimte en Duurzaamheid is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Zij werkt in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, en brengt daarbij kennis in over stedenbouw, planvorming, ontwerp, planologie en duurzaamheid. Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau: van portiek tot metropool.

Ruimte en Duurzaamheid bundelt de expertise van alle aspecten van de vormgeving, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Vanuit verschillende teams werken we samen met andere gemeentelijke organisatieonderdelen aan veel en sterk verschillende projecten in de stad. De teams bestaan uit openbare ruimte-, groen-, verkeers-, en verkeersregelinstallatie ontwerpers van assistenten t/m senior strategen. De samenstelling van de teams varieert van vakmensen met veel werkervaring en landelijke bekendheid tot jonge veelbelovende mensen die zich na een hbo of academische opleiding organisatie breed ontwikkelen. Alle teamleden hebben een grote betrokkenheid bij – de openbare ruimte van – Amsterdam. Er wordt ontworpen in de Amsterdamse traditie: zorgvuldig, in samenhang, doelmatig met een duurzame kwaliteit, chic waar het moet en eenvoudig waar het kan, optimaal ruimte scheppend voor het stedelijk leven en rust brengend in de openbare ruimte.

Binnen Ruimte en Duurzaamheid worden medewerkers flexibel ingezet voor de hele stad. Bij iedere opgave wordt getracht de medewerker in te zetten die het meest geschikt is voor deze opgave. Om de organisatie vitaal en flexibel te houden wordt ingezet op talentontwikkeling en flexibele inzetbaarheid van medewerkers.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Lia Boerlage. Bereikbaar per mail: vacatures.rd@amsterdam.nl of telefonisch 06-22335704. Kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 18 oktober 2017 onder vermelding van Senior Planologen (2fte) - 17090232, via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.