1. Vacatures
 2. Teamleider Interne audit

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Teamleider Interne audit

Wil jij zorgen voor efficiënte en goed werkende auditprocessen? Wil jij bijdragen aan een verdere professionalisering van de interne beheersing van bedrijfsprocessen? Lees dan verder!

bijna 2 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amstel, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Wil jij graag werken in en voor de gemeente Amsterdam en bijdragen aan het succes van de nieuwe afdeling Interne audit? Wil jij zorgen voor efficiënte en goed werkende auditprocessen? Wil jij bijdragen aan een verdere professionalisering van de interne beheersing van bedrijfsprocessen? Wil jij verantwoordelijkheid nemen voor de teamprestatie en is situationeel leiderschap jou op het lijf geschreven? Dan zijn we op zoek naar jou!

Teamleider Interne Audit
Vaste baan, voor 36 uur
Vacaturenummer: 18050281


De functie
De teamleider geeft leiding aan ongeveer 25 medewerkers, stuurt het auditproces aan (tijdigheid, voortgang en kwaliteit), voert regie en eindredactie op de totstandkoming van verschillende auditrapportages en de adviezen hierover. Hij/zij draagt zorg voor de kwaliteitsborging en kwaliteitsontwikkeling binnen zijn team (personeel en instrumentarium). De Teamleider geeft vorm en inhoud aan het noodzakelijke kennismanagement binnen het team. Hij/zij signaleert noodzakelijke ontwikkelingen op diverse niveaus (financieel-economisch, maatschappelijk, politiek/bestuurlijk) en vertaalt deze naar het team.

Daarnaast draag je zorg voor de totstandkoming en realisering van het afdelingsplan het auditjaarplan en de verdere doorontwikkeling van de team. Tevens ben je een belangrijk contactpersoon voor de directies binnen de gemeente. Hierbij zal je op dit niveau te maken hebben met een grote mate van gevoeligheid en risico’s m.b.t. de te presenteren onderzoeksresultaten, rapportages en adviezen. Dit vraagt daarom om een uitstekende antenne voor organisatieculturen en de kwaliteit om politiek te anticiperen/ functioneren richting de betreffende directies. Omdat het team interne audit een nieuwe afdeling betreft, wordt er verwacht dat je een actieve bijdrage levert aan de verdere inrichting en professionalisering van de afdeling. Daarbij is veel ruimte voor eigen initiatief.

Werkzaamheden
Als lid van het MT van de afdeling Interne Audit (IA) medeverantwoordelijk voor:

 • Definiëring en realisering van strategische doel- en kaderstelling van de afdeling.
 • De invulling, realisatie en verantwoording van de bedrijfsvoering van de afdeling op alle PIOFACH-aspecten.
 • Zorg dragen voor de totstandkoming van het afdelingsplan IA, het auditjaarplan en de verdere doorontwikkeling van het team.
 • Hiërarchisch leidinggeven aan circa 25 medewerkers van het team IA.
 • Aansturen van het auditproces wat betreft planning, voortgang en kwaliteit.
 • Regie en eindredactie op de totstandkoming van auditrapportages.
 • Zorg dragen voor de kwaliteitsborging en –ontwikkeling binnen het team (personeel en instrumentarium).
 • Vorm en inhoud geven aan kennismanagement binnen het team.
 • Signaleren van noodzakelijke ontwikkelingen op verschillende niveaus (financieel economisch, maatschappelijk, politiek-bestuurlijk) en vertaalt deze naar het team.
 • Zorgdragen voor de overall planning van het team op basis van het auditjaarplan.

Functie-eisen


Wij vragen
 • Een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van accountancy of vergelijkbaar (bij voorkeur Register Accountant).
 • Meer dan 5 jaar ervaring met integraal leidinggeven aan professionals binnen het vakgebied.
 • Ruime kennis en ervaring van actuele audittechnieken en toepassingen binnen de lokale overheid.
 • Actuele kennis over een gemeentelijke organisatie, gemeentelijke processen en ontwikkelingen binnen de lokale overheid.
 • Ruime ervaring met het uitvoeren van audits binnen gemeenten en met het opstellen van notities en rapporten.
 • Actuele kennis van de verslaggevingsvoorschriften (BBV).
 • Ruime ervaring met het bouwen van een afdeling en/of team waarbij het coachen en verbinden van de teamleden als tweede natuur kan worden gekenmerkt.
 • Ervaring en affiniteit met HR-gerelateerde werkzaamheden.
 • Ervaring met veranderprocessen.

Competenties
 • Verbindend en enthousiasmerend
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Analytisch sterk
 • Communicatief Gevoel voor humor
 • Vernieuwer
 • Planmatig ingesteld
 • Besluitvaardig
 • Flexibel en makkelijk kunnen schakelen tussen niveaus
 • Politiek-bestuurlijk sensitief

Wij bieden
Naast een interessante en inhoudelijke functie binnen de Gemeente Amsterdam bieden we:
 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.984,- (salarisgroep 13) op basis van 36 uur per maand.
 • Uitstekende opleidingsmogelijkheden middels een opleidingsprogramma (zowel vakinhoudelijk als management vaardigen).
 • Pensioenopbouw in het ABP-pensioenfonds.
 • Een maandelijkse bijdrage aan je ziektekostenverzekering.
 • Het Individueel Keuzebudget: een vrij besteedbaar budget van onder andere het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. In totaal gaat het om 16,8% van je jaarsalaris dat je kan laten uitbetalen of waarmee je extra verlof kunt opnemen.

De organisatie

Bestuur en Organisatie
Bestuur en Organisatie is een strategische, hoogwaardige, flexibele, professionele en resultaatgerichte organisatie, die zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk managementteam. Bestuur en Organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren. Dit vraagt om tweerichtingsverkeer, waarbij de korte afstand naar het bestuur en andere partners binnen de gemeente essentieel is. Bestuur en Organisatie heeft zes directies en afdelingen.

Directie Middelen en Control
De Directie Middelen en Control (DMC) is verantwoordelijk voor de integrale vakinhoudelijke sturing op het gebied van interne audit, financiën en control, treasury, riskmanagement, deelnemingen en inkoop. De directie voert de regie over gemeente brede vraagstukken op deze terreinen en is primair verantwoordelijk voor kaderstelling en control én de eerste advisering aan bestuur en ambtelijke top.

Interne Audit
De afdeling Interne Audit is een nieuwe afdeling binnen de gemeente. De hoofdtaken van de afdeling zijn het opstellen van richtlijnen voor de AO/IC activiteiten, het uitvoeren van 213a onderzoeken, het onafhankelijk toetsen van interne beheersmaatregelen en het fungeren van sparringpartner interne beheersing voor de 1e lijn.

De hoofdtaak van het team Audit is het onafhankelijk vaststellen van de opzet, het bestaan en de werking van de beheersmaatregelen binnen de bedrijfsprocessen, hierover te rapporteren en te adviseren over te nemen acties tot verbeteringen. Het team audit toetst de werking van de controls en de processen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid door het uitvoeren van audits en rapporteert hierover aan de Concern Controller/DMC en het verantwoordelijk lijnmanagement van de onderzochte organisatieonderdelen. De toegevoegde waarde van het team zit in het onafhankelijke karakter, de kwaliteit van de audits en de kennis van het organisatieonderdeel en haar processen. Het werkterrein omvat alle activiteiten van de gemeente, waardoor er een grote afwisseling in werkzaamheden bestaat.

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Philomeen Verkuyl of Niels Hagels bereikbaar via 06-53 88 3333 of per mail: ifi@amsterdam.nl. Kijk op www.amsterdam.nl voor meer infomatie over onze gemeente.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 27 juni 2018 onder vermelding van Teamleider Interne Audit - 18050281 via het online sollicitatieformulier.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.