1. Vacatures
 2. Lid van de directieraad / Themadirecteur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid van de directieraad / Themadirecteur

Voor de gemeente Apeldoorn is Aardoom & de Jong op zoek naar drie dragers van de Apeldoornse ambitie. Leiders, die op strategisch niveau opereren, initiatief nemen, inspireren en verbinden.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Beekstraat, Apeldoorn, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Salarisindicatie:
€ 9160 per maand
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Leden van de directieraad / Themadirecteuren

Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de 11e gemeente van Nederland, die de komende jaren zal groeien van bijna 165.000 inwoners naar 180.000 inwoners. Tal van vooruitstrevende bedrijven vinden hun thuis in Apeldoorn. De strategische doelen van Apeldoorn zijn: Apeldoorn versterken als gezinsstad, het werken aan een duurzaam en ondernemend Apeldoorn en een toeristisch toplandschap.

Je overziet de volle breedte van de gemeente in de context van de stad, de regio en alle stakeholders. Je weet belangen en mensen bij elkaar te brengen. Je adviseert het college en bent een proactieve sparringpartner. Je kunt snel schakelen en bent gericht op resultaat en samenwerking.

Je stuurt vanuit visie op (inhoudelijke) hoofdlijnen, bent koersvast en weet de noodzakelijke prioriteiten te stellen en te communiceren. Je hebt een visie op de ontwikkeling van de organisatie.

Je geeft vertrouwen en neemt beslissingen op argumenten en hecht daarbij aan transparantie.

Apeldoorn is een groene gemeente vol toekomstplannen. Centraal gelegen in één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Europa: de Veluwe. De gemeente is trots op het koninklijke verleden. Het Loo wordt verbouwd; er komen 5000 m² bij en een kinderpaleis. Dat laatste past Apeldoorn gezinsstad als een jas; de gemeente doet er alles aan kindvriendelijk te zijn. Verder is Apeldoorn apetrots op de moderne architectuur en alle voorzieningen die je van een grote stad mag verwachten. Zoals een van de grootste schouwburgen van Nederland en bekende attracties als Apenheul en Julianatoren. En niet te vergeten Omnisport waar vele grote topsportevenementen plaatsvinden. Apeldoorn heeft een brede krachtige economie en veel groeipotentie om de toppositie in gemeentelijk Nederland te behouden en versterken. De 1350 collega’s werken iedere dag met enthousiasme en verantwoordelijkheid voor de stad en de dorpen. Zij krijgen in Apeldoorn de ruimte om te bewegen en te groeien.

De directieraad
De directieraad bestaat uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris en drie themadirecteuren. Ieder lid heeft de verantwoordelijkheid voor het totaal en specifiek over een thema. Dit zijn de thema’s Ruimte, Sociaal en Interne en externe dienstverlening. De directieraad zorgt voor het versterken van het zelf oplossend vermogen van de organisatie, het tegengaan van verkokering en het bevorderen van eigenaarschap van de professionele ‘medewerker’.

De directie is eindverantwoordelijk voor de sturing van de organisatie en gaat werken met collectieve verantwoordelijkheden van afdelingshoofden en met horizontale sturingslijnen in de vorm van opdrachten.

De directieraad heeft als rol:
 • Adviseur van het college, gevraagd en ongevraagd.
 • Functioneren organisatie. De directieraad bevordert een goede werking van de organisatie. Dit betekent dat de directieraad verantwoordelijk is voor het ‘systeem’ en de werking daarvan. Dit systeem omvat de sturing, de structuur, de beheersing en het werkklimaat. Het gaat onder meer om het groeien naar een meer lerende organisatie, maar ook om interventies om de werking van het systeem te verbeteren.
 • Langetermijnstrategie. De directieraad heeft de strategische lange termijn opgaven - de toekomst van de thema’s - in portefeuille en stuurt de organisatie hierop aan, binnen en buiten het reguliere werk.
 • Opdrachtgever. De directieraad vertaalt de door het college vastgestelde strategische doelen naar opdrachten aan de organisatie. De directieraad stuurt in eerste instantie op het proces. In het reguliere werk doet de directieraad dat via de hiërarchie met aanvullend horizontale sturingslijnen, buiten het reguliere werk door opdrachtgever te zijn voor strategische projecten, programma’s of opgaven.
 • Netwerkpartner. De directieraad manifesteert zich in netwerken die nut hebben voor de strategische opgaven van de gemeente Apeldoorn.

De organisatie
De organisatie staat aan het begin van een organisatieverandering, met een nieuwe structuur, nieuwe sturingsmethoden en een frisse organisatievisie. De ‘reguliere’ processen worden aangestuurd vanuit de lijn, via afdelingshoofden. In de nieuwe structuur kent Apeldoorn twintig afdelingen. Binnen een aantal afdelingen zullen, vanwege de omvang van deze afdelingen, teammanagers actief zijn. Naast de lijnsturing zal gewerkt gaan worden met aansturingsvormen die over de grenzen van afdelingen heen gaan. Enerzijds om meer vanuit ketens van processen te gaan werken en anderzijds om de maatschappelijke opgaven een prominentere plek te geven in het denken en doen. Via opgave- en programmasturing gaat de gemeente Apeldoorn aan de slag met de ambities van de stad en de dorpen en werkt daarbij samen met inwoners en partners.

Deze ontwikkeling van de organisatie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directieraad.

Je persoonskenmerken en competenties
Als strateeg heb je een duidelijke visie en conceptueel vermogen. Daarbij laat je politiek, bestuurlijk en maatschappelijk omgevingsbewustzijn zien.

Als leider weet je te motiveren en te inspireren. Je bent betrouwbaar en gericht op samenwerking. Je draagt bij aan een cultuur van aanspreken, stimuleren en ontwikkelen. Je bent standvastig en koersvast, toont slagkracht en resultaatgerichtheid. Je bent innovatief, denkt in kansen en straalt energie uit.

Als verbinder toon je inlevingsvermogen. Je bent communicatief sterk, kunt goed luisteren en mensen en belangen samenbrengen.

Als lid van de directieraad sta je voor de veranderingen die we in gang hebben gezet en bouw je mee aan een lerende organisatie. Jouw handelen en gedrag sluiten aan bij de kernwaarden vakmanschap, innovatiekracht, betrouwbaarheid en samenwerking. Je bent aanspreekbaar en je laat zien dat je leert van feedback.

Specifiek per thema
Ruimte

Belangrijk is de ontwikkeling van de visie Apeldoorn 2040. De omgevingsvisie (omgevingswet) en de ontwikkeling van de binnenstad zijn majeure onderwerpen. Het lid van de directieraad dat dit specifieke thema gaat behartigen speelt hierin een essentiële rol. Dit vraagt om visie op het gebied van verstedelijking, gebiedsontwikkeling, duurzaamheid, klimaattransitie en samenwerking met anderen.

Sociaal
Binnen het thema sociaal ligt de transformatie-opgave dat mensen zelf, waar mogelijk verantwoordelijkheid nemen voor hun leven en dat van hun naasten. Doelstelling is dat te doen binnen de gestelde financiële kaders.
Dit vraagt enerzijds om visie op de sociale opgaven vanuit een breed perspectief en inzicht op de samenleving, anderzijds om het vermogen dat te verankeren in een robuuste bedrijfsvoering.

Interne en externe dienstverlening
Een tweeledige opgave binnen dit thema. Aan de ene kant gaat het om vernieuwing en innovatie op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening, data-gestuurd en gebiedsgericht werken, waarbij de gehele gemeente met één gezicht opereert. Hiervoor is een moderne visie op interne en externe dienstverlening nodig. Daarnaast is er nog verbetering nodig binnen de bedrijfsvoering en op het gebied van risico- en procesmanagement.

Functie-eisen

Als lid van de directieraad/themadirecteur beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en -denkniveau.
 • Aantoonbaar succesvol met het leidinggeven aan complexe processen in een vergelijkbare complexe organisatie.
 • Het vertalen van politieke en bestuurlijke opvattingen naar de organisatie.
 • Vaardigheid en vermogen om andere dan de gebruikelijke wegen te bewandelen.
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Brede ervaring in één of meerdere thema’s (Ruimte, Sociaal en Interne en externe dienstverlening).
 • Een relevant en actueel strategisch landelijk netwerk binnen één of meerdere thema’s binnen het maatschappelijke speelveld.

Arbeidsvoorwaarden
Een bruto maandsalaris van maximaal € 9.160,- schaal 17 (CAO 1-7-2020) bij 36 uur. Daarnaast is er een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,45% boven op het salaris.

Procedure
Bij de werving en selectie laat Gemeente Apeldoorn zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Voor deze functies wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Een Talenten en Motivatie Analyse en/of een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:
 • Voorselectiegesprekken bij Aardoom & de Jong: 16 - 18 juni 2020.
 • Eerste selectieronde: 24, 26, 29 juni 2020.
 • Gesprekken portefeuillehouders: 30 juni - 1 juli 2020.
 • Tweede selectieronde: 6 - 8 juli 2020.

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 12 juni tegemoet.

Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier!

Contactpersoon
Voor vragen over deze functies kun je contact opnemen met mr. drs. Ans Cuijpers, via telefoonnummer 06-13738525.

Meer informatie
Kijk op Apeldoorn.nl voor informatie over de stad en de dorpen en de bestuurlijke en politieke context. Informatie over de organisatieverandering, waaronder nieuwe structuur en nieuwe sturingsmethoden vind je hier. De organisatievisie vind je hier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.