Griffier

Kom jij ons versterken als een klantgerichte en betrouwbare partner voor de gemeenteraad, de fracties en individuele raadsleden en vorm jij de verbindende schakel naar de organisatie vanuit een onafhankelijke positie?

14 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Raadhuisplein, Barneveld, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Griffier
36 uur per week

Vast dienstverband (eerste jaar bij wijze van proef)
Academisch werk- en denkniveau
Salarisschaal 14


Waar ga je werken
De gemeente Barneveld is een middelgrote gemeente met aantrekkelijke en ambitieuze projecten. Een veelzijdige, slanke, slagvaardige en flexibele organisatie die actief inspeelt op ontwikkelingen in de maatschappij en aansluit op burgerinitiatieven en nieuwe netwerken. Onze gemeente zal naar verwachting doorgroeien naar 70.000 inwoners in 2040.

Actief inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij doen we met betrokken en bevlogen medewerkers die trots zijn op hun vak en aansluiten bij nieuwe kansen en mogelijkheden. Onze beoogde stijl van leidinggeven is resultaatgericht en coachend, gericht op het vergroten van eigenaarschap. We houden in Barneveld niet van hiërarchische structuren en werken in een open cultuur aan een moderne en klantgerichte dienstverlening aan onze inwoners.

De gemeenteraad
De gemeenteraad van Barneveld bestaat uit 31 leden. De gemeenteraad is als volgt samen gesteld: SGP (7 zetels), Pro’98 (6 zetels), ChristenUnie (6 zetels), CDA (5 zetels), Burger Initiatief (3 zetels), VVD (3 zetels) en Fractie van den Brink (1 zetel). De raad vergadert circa 1 keer per maand en laat zich ondersteunen door raadscommissies. De raad werkt met een vergadermodel waarbij de informatiefase, de meningsvormende fase en de besluitvormende fase gescheiden zijn. De informatiefase wordt afgesloten in en door de raadscommissies. De meningsvorming en besluitvorming is in de gemeenteraadsvergadering.

De gemeenteraad staat voor de opgave om op de veranderingen in de samenleving antwoord te geven en inwoners, bedrijven en instellingen nadrukkelijker bij de gemeenschappelijke opgaven van de gemeente te betrekken. Om dat te bereiken wordt intensief samengewerkt met het college van burgemeester en wethouders en de organisatie. De griffier en de gemeentesecretaris dragen allebei vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid bij aan de gezamenlijke opgaven en maken hierbij gebruik van de in Barneveld aanwezige ambtelijke ondersteuning. De griffier beschikt daarom niet over een eigen griffie.

Opdracht voor de griffier
De griffier is een klantgerichte en betrouwbare partner voor de gemeenteraad, de fracties en individuele raadsleden en vormt de verbindende schakel naar de organisatie vanuit een onafhankelijke positie. Hij ondersteunt de gemeenteraad bij het vervullen van de aan de raad toegekende verantwoordelijkheden en zorgt ervoor dat de raad zijn verantwoordelijkheid optimaal kan waarmaken.

Wat ga je doen
 • Je adviseert raad, raadsleden, raadscommissies en andere commissies waaronder presidium en auditcommissie, strategisch en proactief in hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Je ondersteunt bij de uitvoering van haar taken, zowel facilitair, inhoudelijk als procesmatig.
 • Je ondersteunt de voorzitter, het raadspresidium en de agendacommissie bij de inhoudelijke en procesmatige voorbereiding en het adequate verloop van de vergaderingen.
 • Je draagt zorg voor totstandkoming van de termijnagenda, bewaakt het nakomen van toezeggingen en bewaakt de afdoening van moties en vragen van de raad.
 • Je stimuleert de professionalisering van raad en raadsfracties. Je zet raadsleden in hun kracht en bent de smeerolie in de relatie tussen raad, college en ambtelijke organisatie.
 • Je bevordert het leren en ontwikkelen van raad en raadsfracties en initieert daartoe passende opleidingstrajecten.
 • Je bewaakt en bevordert de integriteit van de raadsleden en hebt in die zin een vertrouwensrol naar de raadsleden.
 • Je bent de verbindende schakel tussen de raad en de inwoners van Barneveld.
 • Je adviseert over en ondersteunt de gemeenteraad bij bijzondere onderzoeken en activiteiten zoals hoorzittingen, raadsonderzoeken en rekenkameronderzoeken.
 • Je adviseert de raad over (nieuwe) vormen van dialoog tussen burgers en vormen van burgerparticipatie.
 • Je zorgt in samenwerking met de burgemeester en de secretaris voor een goede en transparante besluitvorming in het driehoeksoverleg. Je initieert in dit kader strategische, procedurele en inhoudelijke vraagstukken.
 • Je begeleidt de raadsleden in het proces van bestuurlijke vernieuwing en vertaalt landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen en regelgeving naar beleid en uitvoering.
 • Je onderhoudt in- en externe contacten en vertegenwoordigt de gemeenteraad waar nodig in ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten.
 • Je ontwikkelt en toetst beleid met betrekking tot het functioneren van de raad en commissies, beoordeelt de kwaliteit en effectiviteit van dit beleid en doet voorstellen tot verbetering.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van secretariële, administratieve en logistieke ondersteuning van de raad, commissies en politiek.
 • Je coördineert de inzet van medewerkers en middelen en stuurt de werkzaamheden aan in het kader van de ondersteuning van de gemeenteraad en van individuele raadsleden.

Functie-eisen

Wat neem je mee
Je hebt ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een sterk politiekgeoriënteerde omgeving en hebt een heldere visie op het bestuur en het dualisme. Je bent bekend met de relevante wet- en regelgeving en het functioneren van lokaal bestuur en volksvertegenwoordiging. Je bent een stevige persoonlijkheid met een natuurlijk gezag die zelfstandig, objectief en onafhankelijk denkt en werkt. Je hebt van nature een dienstverlenende instelling maar bent in staat om op een goede manier kritische feedback te geven. Je hebt ideeën om burgerparticipatie handen en voeten te geven en een visie op de positie van de raad in dit krachtenveld.

Je beschikt over uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden en overtuigingskracht. Je bent politiek-sensitief, optimistisch en benaderbaar en weet wat nodig is om veranderingen aan te brengen. Je kunt verbinden en beïnvloeden zonder te ver voor de troepen uit te lopen.

Wij bieden
Wij bieden je een functie binnen een dynamische en ambitieuze organisatie, met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris tussen € 4.653,- en € 6.413,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.

Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en bieden we de mogelijkheid om je werk- en privéleven goed te combineren. Wij hebben flexibele werktijden en werken met moderne faciliteiten zoals Ipad en Iphone.

Solliciteren
Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Erik van Steden, de huidige raadsgriffier (0342) 495300 of voorzitter WGC Koos van der Tang (06-50667117). Voor vragen over het wervingsproces kun je contact opnemen met Miranda van der Veen (0342) 495297. Kijk op www.barneveld.nl voor meer informatie over onze gemeente.

Je sollicitatiebrief met cv kun je tot en met 21 september mailen naar talentportal@barneveld.nl. De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 28 september.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature