1. Vacatures
 2. Griffier van de gemeente Brielle

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Griffier van de gemeente Brielle

Vacaturetekst Griffier van de gemeente Brielle
- waar ‘hij/hem/zijn’ staat kan ook ‘zij/haar’ gelezen worden -

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Brielle, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Gevraagd:
Een griffier met natuurlijk gezag en overtuigingskracht:
- die de raad voorbereidt op de herindeling van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne;
- die tot aan de datum van herindeling alle reguliere taken van de griffier op zich neemt.

De Omgeving
Brielle is een groene gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Voorne met ruim 17.000 inwoners. De gemeente Brielle wordt gevormd door de eeuwenoude vestingstad Brielle en de kernen Zwartewaal en Vierpolders.
Wie wil werken bij de gemeente Brielle kiest niet zomaar voor een baan. Het is een baan in een mooie historische vestingstad met prachtige ontplooiingskansen, vele opleidingsmogelijkheden en een inspirerende cultuur.
Het is vooral de kleinschaligheid die Brielle voor veel medewerkers zo aantrekkelijk maakt. De omgangsvormen en samenwerking zijn uitstekend. Medewerkers werken zelfstandig en krijgen vrijheid en de mogelijkheid om hun talenten in de volle breedte verder te ontwikkelen.
Het bouwen aan een goede gemeente en het werken aan een nog betere dienstverlening voor inwoners en ondernemers wordt gezien als een gemeenschappelijk doel.
De gemeentelijke organisatie maakt een transitie naar zaakgewijs/opgavegericht werken en combineert de rond de gemeentelijke opgaven gevormde vakteams met staf- en projectteams.

Het Bestuur
De gemeenteraad van Brielle bestaat uit 17 leden van 5 politieke partijen, te weten: IBGB 6, VVD 4, CDA 3, PvdA 2 en D66 2.
IBGB, VVD en PvdA vormen samen een coalitie. Zij zijn elk met een wethouder vertegenwoordigd in het college.
Burgemeester Gregor Rensen is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders.
De bestuurscultuur in Brielle is constructief en samenwerkingsgericht.


De griffie
Het griffieteam bestaat in Brielle naast de griffier (1,0 fte) uit de commissiegriffier (0,6 fte).

Herindeling/Fusie
Op 15 april jongstleden heeft de gemeenteraad van Brielle onder meer besloten:

 • In principe over te gaan tot herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
 • Samen met de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne een nieuwe gemeente te vormen en daarvoor de Arhi-procedure op te starten (wettelijk spoor).
 • Te bepalen dat 1 januari 2023 de beoogde herindelingsdatum is.
 • Het college opdracht te geven om gezamenlijk met de colleges van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne een plan van aanpak op te stellen voor het fusietraject (de drie sporen), waarin o.a. een profiel is opgenomen voor de procesbegeleider voor het bestuur.
 • Dit plan van aanpak in mei ter vaststelling aan de raden voor te leggen (in Brielle de raadsvergadering van 26 mei 2020).

De opdracht
De opdracht aan de griffier is tweeledig:
1. Reguliere taken van de griffier

 • Tot aan de datum van herindeling is de griffier vanzelfsprekend verantwoordelijk voor alle reguliere taken van de griffie. Hij is de eerste adviseur van de raad en zorgt dat de raad in positie is en dat raad en inwoners elkaar goed weten te vinden. Hij staat individuele raadsleden terzijde en is uitnodigend, behulpzaam en verbindend.
 • In deze raadsperiode spelen enkele majeure projecten, zoals de vernieuwing van de binnenstad en haven van Brielle, de uitvoering van een nieuw verkeers- en vervoersplan Brielle, de realisatie van een nieuwbouwwijk en de vernieuwing van de dorpskern Zwartewaal.
 • De griffier vormt samen met de commissiegriffier de griffie. De griffier toont zich in de samenwerking met de gemotiveerde en taakvolwassen collega vooral coach en meewerkend voorman.
 • Het driehoeksoverleg met burgemeester, gemeentesecretaris en griffier is constructief en vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. De griffier draagt aan dit overleg bij vanuit een strikt onafhankelijke positie en biedt weerwoord wanneer het belang van de raad dat vraagt.
 • In het driehoeksoverleg staat het gezamenlijk doel en belang te allen tijde voorop.
 • De samenwerking met de ambtelijke organisatie is collegiaal. De lijnen zijn kort en de deuren staan open. Kennis en diensten worden over en weer uitgewisseld, waarbij men zich bewust is van de verschillende rollen.
 • De griffier heeft naast zijn oriëntatie op de raad ook een duidelijke oriëntatie op de lokale samenleving en de maatschappij. De griffier ziet en benut kansen en zet raadsleden hiermee in hun kracht, zowel in hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende als controlerende rol.

2. Voorbereiding op de herindeling:

In de voorbereiding op de herindeling draagt de griffier -samen met de raden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne en zijn collega-griffiers- bij aan een helder en stapsgewijs transitietraject. De griffier helpt raadsleden in dit proces de focus (a-politiek) te richten op de periode tot aan de herindelingsdatum en op het tot stand brengen van de nieuwe gemeente. Na de herindeling zijn immers een nieuwe raad en een nieuwe griffier aan zet. Dit vraagt van de griffier een praktische, nuchtere, koersvaste en resultaatgerichte procesbegeleiding.

Functie-eisen
∙ Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
∙ Ruime werkervaring als griffier of daarmee vergelijkbare functie in een complexe politiek-
bestuurlijke omgeving.
∙ Bij voorkeur ervaring met een gemeentelijk herindelingstraject.
∙ Visie op- en kennis van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad.
∙ Ervaring met coachend leidinggeven en de rol van meewerkend voorman.
· Bestuurlijke ervaring wordt -naast ambtelijke ervaring- als meerwaarde gezien.

Competenties
Op het gebied van competenties beschikt de griffier naast senioriteit en natuurlijk gezag over:

 • Onafhankelijkheid (en -gelet op eerdere/andere werkzaamheden- door een ieder als voldoende onpartijdig en onafhankelijk worden gezien).
 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Inlevingsvermogen
 • Initiatief
 • Adviesvaardig (gevraagd en ongevraagd)


Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een fulltime dienstverband.
 • Inschaling vindt plaats in schaal 13.
 • Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst tot aan de datum van herindeling (1 januari 2023).
 • De griffier richt zijn werkdagen en -tijden flexibel in, waarbij het vergaderschema van raad encommissie leidend zijn.

De Procedure
De commissie laat zich om redenen van objectiviteit, transparantie en inclusie in deze procedure ondersteunen door Mr Gert-Jan Jongkind, directeur van Bestman · Bestuur & Management.
Hij verschaft u graag meer informatie over deze vacature. Voor vragen over het profiel en/of de procedure kunt u telefonisch contact met hem opnemen via nummer 06-50244791, of per email, via emailadres: jongkind@bestman.nl

Indien u belangstelling hebt voor de vacature, dan verzoeken wij u uw motivatiebrief en cv te uploaden. In verband met de regels omtrent privacy/AVG kunt u uitsluitend reageren via de website www.bestman.nl. Het cv bevat een chronologisch overzicht van uw werkzaamheden en een overzicht van uw afgeronde opleidingen.

U kunt reageren tot woensdag 10 juni aanstaande.

Een precieze planning met onder meer de data waarop de eerste en tweede ronde gesprekken met de selectiecommissie van de gemeente Brielle plaatsvinden, volgt zo spoedig mogelijk.

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure.
Een integriteitsscan kan onderdeel uit maken van de procedure.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Solliciteren?
Ga op de website www.bestman.nl naar de vacature.
Door te klikken op 'solliciteren', wordt u naar de webpagina geleid waar u uw brief en cv kunt uploaden.