1. Vacatures
  2. Teamhoofd Exploitatie Sportaccomodaties

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Teamhoofd Exploitatie Sportaccomodaties

Wil jij met je team een gezonde expoloitatie van sportaccommodaties in Den Haag realiseren? Ben jij een ervaren leidinggevende? Lees dan verder!

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
HBO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Teamhoofd Exploitatie Sportaccomodaties


Wil jij met je team een gezonde expoloitatie van sportaccommodaties in Den Haag realiseren? Ben jij een ervaren leidinggevende? Lees dan verder!

HBO | Tussen €2726 en €4212 | Schaal 10 | Regulier | Vast | 36 uur

Wat ga je doen?
Als Teamhoofd Exploitatie ben je met jouw team verantwoordelijk voor het realiseren van een gezonde exploitatie van de sportaccommodaties (zwembad, sporthal en sportparken) binnen de Haagse wijk(en) die aan jouw team zijn toegewezen, gericht op het leveren van schone, veilige en toegankelijke dienstverlening op het gebied van sport in de wijk. Je signaleert behoeften van gebruikers uit de wijk, levert met jouw team een bijdrage aan de organisatie van de activiteiten en een bijdrage aan het jaarplan van de afdeling. Je bevordert de samenwerking binnen je team en met de andere onderdelen van de Productgroep Sportvoorzieningen. Tevens houd je toezicht op naleving van contracten (o.a. pachters) en organiseert het toezicht op hygiëne. Je geeft direct leiding aan circa 25-35 medewerkers in de salarisschalen 5 t/m 7 en voert voor jouw team het personeelsbeleid uit, zoals de plannings-, voortgangs- en beoordelingscyclus (PVB), verzuimbeleid en loopbaanontwikkeling. Je coacht, stimuleert en begeleidt de medewerkers, draagt zorg voor de voortgang en resultaten en creëert een veilig en open werk- en leerklimaat. Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor een flexibele en efficiënte inzet van mensen en middelen en het stimuleren van een brede inzetbaarheid van medewerkers.

Sport maakt Den Haag sterker!
De gemeente Den Haag heeft als ambitie dat iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging is. Sport biedt mensen de mogelijkheid om met elkaar in verbinding te komen. Sport is daarmee een belangrijk middel om de samenleving te vitaliseren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke thema’s. In de Sportnota 2015-2030 staat deze ambitie beschreven.

Toekomstbestendige sector Sport
Om de ambities van de gemeente Den Haag te kunnen realiseren, bouwt de sector Sport aan een toekomstbestendige organisatie. Een organisatie die ervoor zorgt dat het sportaanbod goed aansluit op de behoefte in de wijken. Dit betekent dat de organisatie in verbinding staat met verenigingen en organisaties in de wijk en vanuit gezamenlijke doelstellingen samenwerkt. Kernwoorden voor de vernieuwde sportorganisatie zijn: slagkracht, resultaatgericht, effectieve en flexibele inzet van mensen en middelen, samenhang, eenduidigheid, duidelijkheid en plezier in het werk.

Productgroep Sportvoorzieningen
Productgroep Sportvoorzieningen is verantwoordelijk voor de exploitatie van alle accommodaties, stelt deze op een kosteneffectieve manier ter beschikking aan de gebruikers en garandeert de veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid. De productgroep Sportvoorzieningen bestaat uit drie onderdelen:

1. Exploitatie Sportaccommodaties: verantwoordelijk voor het gebruik en de bezetting van de accommodaties. Centraal staat de wijkgerichte aanpak zodat het sportaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de doelgroepen in de wijk. Dit laatste gebeurt in nauwe samenwerking met de collega’s van Marketing Sportvoorzieningen en de productgroep Sportbeleid & Activering.

2. Bouw Onderhoud & Techniek (BOT): verzorgt de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. De afdeling draagt daarbij zorg voor het projectmanagement, de marktverkenningen, het opstellen van begrotingen en meerjaren onderhoudsplanningen, contractvoorbereiding, aanbesteding, directievoering en het toezicht en de controle op realisatie.

3. Projecten Organisatie & Advies (POA): levert kennis en ondersteuning aan de gehele productgroep Sportvoorzieningen. Dit betreft het coördineren en leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van bestuurlijke stukken. Ook draagt POA zorg voor het vertalen van de beleidsvoornemens naar de uitvoering en de betekenis daarvan voor de exploitatie. POA wordt bovendien ingezet om verbeterprojecten te begeleiden die binnen de productgroep Sportvoorzieningen worden geïnitieerd. Medewerkers van het team POA worden rechtstreeks aangestuurd door de productgroepmanager Sportvoorzieningen.


Wat bieden wij?

  • Een vaste aanstelling.
  • Salarisschaal 10, met een minimaal salaris van € 2.726,- en maximaal salarisvan € 4.212,- bruto per maand (op basis van een volledige werkweek).
  • Een 36-urige werkweek.

Functie-eisen

Uit een afgeronde HBO opleiding blijkt jouw werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur een aanvullende opleiding projectmanagement of algemeen management. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied sport en minimaal drie jaar leidinggevende ervaring. Je bent een ervaren verandermanager en implementator van een andere manier van werken, in een organisatie waar (politieke) doelstellingen en dagelijkse werkzaamheden soms met elkaar wedijveren. Je bent een sterke, energieke peoplemanager die mensen motiveert en uitdaagt en je kunt op tactisch en operationeel niveau communiceren.

Competenties: samenwerken, resultaatgerichtheid, managementidentificatie, plannen en organiseren, netwerkvaardigheid & tact.

Meer weten?
Contactpersoon met betrekking tot de sollicitatieprocedure: Daphne Dekkers, contact via e-mail: daphne.dekkers@denhaag.nl

Contactpersoon met betrekking tot de vacature-inhoud:
Monique van den Berg, contact via e-mail: monique.vandenberg@denhaag.nl

Extra informatie
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Afhankelijk van je opleiding of werkervaring kun je eerst in de aanloopschaal geplaatst worden.

Deze vacature maakt deel uit van de procedure anoniem solliciteren. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, doe je mee aan de procedure anoniem solliciteren.

De gemeente Den Haag doet aan anoniem solliciteren bij functies in de schalen 10 t/m 14. De gemeente Den Haag vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de veelzijdige Haagse samenleving en dat kenmerken als afkomst en leeftijd geen rol spelen in de kansen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Als je solliciteert voor een functie in de schalen 10 t/m 14, dan volg je de procedure van anoniem solliciteren. Je vult je motivatie en relevante werkervaring voor de desbetreffende functie in. Elementen in de sollicitatie die kunnen herleiden tot je afkomst (denk aan geboorteland) en leeftijd (geboortedatum) worden geanonimiseerd. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier zonder dat het leidt tot grote gaten in je motivatie en opgegeven werkervaring. Wanneer je sollicitatie op basis van je motivatie en relevante werkervaring wordt geselecteerd voor een gesprek, wordt je CV vrijgegeven aan de selectiecommissie.

De effecten van het anoniem solliciteren worden gemonitord, dit gebeurt door een externe onderzoeksinstelling zonder commerciële doeleinden. Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens wordt gekeken hoe anoniem solliciteren leidt tot gelijkere kansen. De gegevens worden verder niet gedeeld.