1. Vacatures
 2. Inkoopcontroller

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Inkoopcontroller

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hoofddorp, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
32 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Inkoopcontroller
Voor 28 – 36 uur | Hoofddorp

Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland met 146.000 inwoners. 18.500 hectare land, opgebouwd uit 26 kernen, levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals. En niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk.

Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons. En bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan. We bieden je alle kansen om je breed te ontwikkelen, hebben interessante arbeidsvoorwaarden en bieden iedere dag een andere werkvloer.

Stafbureau Corporate Control / Cluster Inkoop & Juridische zaken
De functie van inkoopcontroller was gepositioneerd bij het stafbureau Corporate control. Bij verdere implementatie van het control model “3 lines of defence” word je als inkoopcontroller geplaatst bij het cluster Inkoop & juridische zaken; je blijft nauw samenwerken met het stafbureau corporate control. Na een jaar evalueren we deze nieuwe positie van de inkoopcontroller.

Cluster Inkoop & Juridische Zaken
Het cluster inkoop en juridische zaken bestaat uit 3 teams: Juridische zaken, Verzekeringen en Inkoop & Aanbestedingen. Team Inkoop & Aanbestedingen (I&A) is een gevarieerd team met inkoopadviseurs, aanbestedingsjuristen, een inkoopanalist, contractbeheerders en ondersteuning.

Het team vertaalt de organisatiedoelstellingen naar een professioneel inkoopbeleid. We werken nauw samen als “business partner” met medewerkers en managers in de organisatie. We adviseren en begeleiden. Er is aandacht voor onder andere duurzaam inkopen, social return en het stimuleren van startende ondernemers, zp’ers en het MKB. Momenteel zijn wij volop in beweging met het Haarlemmermeers Inkoopprofessionaliseringstraject (HIP), een gemeente breed traject waarmee we onze inkoop naar een hoger niveau, business gedreven inkoop, tillen. Dit traject wordt breed ondersteund en zet Haarlemmermeer nog meer op de kaart als een gemeente met een professionele inkooporganisatie. Met dit traject geven we ook invulling aan het gemeente brede programma “Duurzaam in Control” dat is bedoeld om te werken aan het beter in control krijgen van onze bedrijfs- en besturingsprocessen.

Stafbureau Corporate control
De gemeente Haarlemmermeer heeft een klein, hoogwaardig stafbureau Corporate Control dat verantwoordelijk is voor de organisatie brede controlactiviteiten op strategisch niveau en de inrichting en opbouw van de gemeente brede controlorganisatie. De activiteiten van Corporate Control zijn onder meer bewaken, begeleiden en sturen op de ontwikkeling van de controlfunctie organisatie breed, vormgeven en bewaken van het management control framework, regie houden en begeleiden van risicomanagement op concernniveau, het beoordelen en toetsen van controlmechanismen, regiefunctie op audit en VIC, het adviseren van het college en de directie over sturings- en controlvraagstukken binnen de gemeente, en het onderzoeken van doeltreffendheid en doelmatigheid. Corporate Control opereert onafhankelijk maar niet geïsoleerd: wij zijn de natuurlijke sparringpartner van college, directie en clustermanagement op het gebied van (de inrichting van) controlvraagstukken.

Inkoopcontroller
Als inkoopcontroller ben je sparringpartner van clustermanagers en directie op het terrein van sturingsvraagstukken die betrekking hebben op inkoop; we hebben het dan over het brede inkoopproces: van initiatie tot verwerving tot afhandeling van de facturatie. Je maakt analyses met impact die boven het instrumentele niveau uitstijgen. Je signaleert ontwikkelingen en trends, en je signaleert kansen om risico’s te reduceren en een beter rendement per euro te realiseren. Je adviseert over de voortgang ten aanzien van beleidsmatige en financiële inkoopdoelstellingen. Je monitort en rapporteert regelmatig aan je clustermanager en directie over de voortgang van ingezette inkoopverbeteracties binnen de organisatie. Op basis van je analyses signaleer je kansen voor verbeteringen en het reduceren van risico’s. Je bent in staat door kennis en ervaring met gezag de directie en het management van advies te voorzien op het terrein van inkoop. Op termijn kunnen ook andere controlonderwerpen aan je takenpakket worden toegevoegd als daar aanleiding toe en/of ruimte in je werkpakket voor is

Je functie is relatief nieuw en we werken al gaandeweg verder aan de exacte invulling en positionering van je rol als inkoopcontroller. We verwachten van je dat je visie hebt op brede inkoopcontrol en hierover een bruikbaar advies kunt opstellen. Dat betekent dat je ook een hoop vrijheid hebt de rol naar eigen kennis en inzicht in te vullen binnen de gevraagde doelen en kaders.

 • Je geeft richting aan en ziet toe op de opzet en werking van het inkoopcontrolsysteem binnen Haarlemmermeer; je hebt concrete ideeën aan welke eisen inkoopcontrol in een middelgrote organisatie moet voldoen en je kunt mensen coachen in de daarvoor benodigde vaardigheden;
 • Je stelt kaders op voor control en sturing op inkoop;
 • Je ziet toe op inkoopcontroles en ondersteunt de inkoopboard, clustermanager IJZ en directie bij het houden van toezicht op de inkopende clusters, zowel op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid als doeltreffendheid;
 • In samenwerking met de inkoopanalist initieer je en voer je inkoopanalyses uit;
 • Je adviseert directie en clustermanagement over ontwikkelingen en risico’s in het inkoopproces en hun inkoopsturingsvraagstukken, ook in relatie tot de bedrijfsvoeringrapportages,
 • Je doet onderzoek naar inkoopvraagstukken en hanteert hierbij verschillende onderzoeksmethoden, variërend van formele audits tot quick-scans;
 • Je hebt kennis en ervaring met het ontwerpen en implementeren van procesverbeteringen en je hebt aantoonbare affiniteit met het automatiseren van (onderdelen van) inkoopprocessen
 • In voorkomende gevallen, zoals bij gemeente brede programma’s, strategische relevante, grote of risicovolle dossiers, lever je je bijdrage aan de integrale toetsing van conceptbesluiten;

Functie-eisen

Jouw profiel

 • We zoeken iemand met een motiverende, enthousiasmerende en innovatieve persoonlijkheid;
 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur een achtergrond in control, bedrijfskunde, logistiek of inkoop.
 • Je hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en je bent resultaatgericht, het geven van betekenis aan feiten en cijfers zit in je genen;
 • Je hebt een brede blik en je kunt goed de verbinding maken tussen inkoop en andere vakgebieden;
 • Je volgt ontwikkelingen in het vakgebied en je vindt het leuk je continue te blijven ontwikkelen;
 • Je hebt bij voorkeur ruime ervaring met plannings- en sturingsvraagstukken binnen de publieke sector;
 • Je kunt een goed stuk schrijven en je bent vaardig in het opstellen van kaders, richtlijnen, ontwikkelen van instrumenten, en schriftelijke adviseren;
 • Bovendien kan je goed omgaan met tegengestelde belangen, je krijgt mensen in beweging; je hebt oog voor relaties en je bent gericht op samenwerking
 • Je hebt kennis van relevante politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen en inzicht in het functioneren van een gemeentelijke organisatie;
 • De persoon die wij zoeken heeft een onafhankelijk, constructief kritisch oordeel, je weet dit overtuigend, prettig en duidelijk over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling. Daarbij staat het maken van verbinding voor jou centraal.

Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang.

We zoeken iemand met een brede blik en de juiste attitude om de rol van kritische sparringpartner voor clustermanagers en directie in het brede inkoopproces verder uit te werken.

We nodigen je ook uitdrukkelijk uit te solliciteren als je een potentieel en talentvol iemand bent die met opleiding en coaching binnen een termijn van 1 jaar aan bovenstaande profiel voldoet.

Sollicitatie
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie. Wij kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen die binnenkomen via de sollicitatiebutton. Deze functie is ingeschaald in schaal 12 maximaal € 5384,- obv 36-urige werkweek.

Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,3% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Martine van der Valk, Concerncontroller en clustermanager Corporate Control (bel, sms of whatsapp via 06 24865896) en Luyke Venema, clustermanager Inkoop & Juridische Zaken (bel, sms of whatsapp via 06 13978720).

Sluitingsdatum van deze vacature is zondag 12 november 2017.

De selectiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van november.

Een assessment en een integriteitsonderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden; Inkoopcontroller vacature, Hoofddorp, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Gemeente, Finance, Financieel, control, bedrijfskunde, logistiek, inkoop, WO